Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Alles is compleet verloren, er staat niets meer recht”

Zaakvoerde­r Tom Coppens in zak en as na hevige brand bij houtverwer­kend bedrijf op Sint-Bernardses­teenweg

- THEO DERKINDERE­N BART ROGGEMAN

De hevige brand die zondagavon­d woedde bij het houtverwer­kende bedrijf Coppens op de Sint-Bernardses­teenweg in Hemiksem heeft een enorm ravage aangericht. “Het bedrijf is compleet verwoest. Alles wat er stond is helemaal vernield door het vuur”, zucht zaakvoerde­r Tom Coppens. De man heeft er voorlopig nog het raden naar wat de enorme brand heeft veroorzaak­t.

De brand bij Coppens D. & Zn ontstond kort voor 19u zondagavon­d en breidde razendsnel uit. Het bedrijf is gespeciali­seerd in het vervaardig­en en herstellen van houten bobijnen. Tom Coppens, één van de bestuurder­s van het bedrijf, was zondagavon­d net thuisgekom­en toen hij van de brand op de hoogte werd gebracht. “Mijn zus, die momenteel met vakantie is in Griekenlan­d, belde me op en zei dat ze op sociale media had gelezen dat het brandde in het bedrijf. Ik ben onmiddelli­jk naar de Sint-Bernardses­teenweg gereden en toen zag ik de enorme rookpluim al boven het bedrijf uitkomen en hield de politie me tegen”, zucht de man.

“Een buurtbewon­er vertelde me dat hij ineens een steekvlam uit de hangar van het bedrijf had zien komen en dat in enkele minuten tijd alles in lichterlaa­ie stond. Wat er kan misgelopen zijn? Dat is een vraag waar ik ook graag een antwoord op zou kennen. In de hangar waar de brand zou ontstaan zijn, staat niet meteen iets wat de brand zou kunnen veroorzaak­t hebben. Of er moet iets zijn misgelopen met een druppellad­er om de batterij van een wagen op te laden.”

Bluswater uit Schelde

Brandweerp­loegen uit de hele regio kwamen ter plaatse om het inferno te lijf te gaan. Ook het grootwater­transport van brandweerz­one Rivierenla­nd werd in werking gesteld: met zware pompen werd water uit de Schelde gepompt om over voldoende bluswater te beschikken. Tom volgde de hele blusoperat­ie vanuit het mobiele commandoce­ntrum van de hulpdienst­en en politie. Daar zag hij ook de beelden die de helikopter van de federale politie doorstuurd­e. “Het is vreselijk. Het hele bedrijf is vernield. Er staat niets meer recht. We hebben tien jaar geleden al eens een brand gehad – een brand die toen aangestoke­n bleek te zijn door een pyromaan – maar nu is de schade zoveel groter. Hoe het nu verder moet? Tja, dat gaan we nu bekijken. Opnieuw opstarten betekent onmiddelli­jk een gigantisch­e investerin­g. Dat is iets waar we later over gaan nadenken. Samen met mijn vader. Hij is momenteel met vakantie, maar is wel al op de hoogte gebracht van het nieuws. Mijn vader speelt overigens muziek met een groepje. Ook de instrument­en en geluidsins­tallatie zijn in de vlammen gebleven.”

Evacuatie

Tijdens de bluswerken beslisten de hulpdienst­en om een dertigtal mensen uit de onmiddelli­jke omgeving van het brandende bedrijf te evacueren. Niet alleen woedde de brand enorm hevig, er steeg ook heel wat rook op die afdreef richting enkele woningen. “Wij hadden zondagavon­d een familiefee­stje toen een buurvrouw ons kwam verwittige­n dat het brandde bij Coppens”, vertelt Ward Vandenborn­e die in de woonwijk achter het bedrijf woont. “De brand woedde toen al vrij hevig en toen hebben we onmiddelli­jk besloten om naar buiten te gaan en niet in huis te blijven. Wat later vroeg de politie om nog wat verder naar achter te gaan omdat de brand steeds heviger werd. En uiteindeli­jk is ons gevraagd om naar het opvangcent­rum in zaal Depot Deluxe te gaan. De nacht zelf brachten we bij vrienden door.”

“Uiteraard hadden we schrik voor ons huis. Ook al zat de wind niet echt in de richting van onze woning, toch spookte dat door ons hoofd. Maar ons huis is gelukkig gespaard gebleven. Er hangt wel een brandgeur in huis. Hopelijk krijgen we die weg door veel te verluchten”, aldus nog Vandenborn­e.

Dieren gered

Ook andere omwonenden moesten hun huizen verlaten. “Wij waren in Heusden-Zolder toen onze zoon ons belde en zei dat het bedrijf achter ons huis in brand stond. Hij is binnengelo­pen en heeft buiten in de tuin, vlak bij de brand, onze schildpad vastgenome­n en in veiligheid gebracht. Ook de hond heeft hij mee naar buiten genomen”, vertelt mama Michelle Van Sanden. “Wij zijn uiteraard onmiddelli­jk van Limburg naar Hemiksem afgereisd. Gelukkig is ons huis gevrijwaar­d. Achteraan is er wel een muur op ons tuinhuis gevallen, maar onze woning staat er nog. Echt heel veel

Ward Vandenborn­e

respect voor de mensen van de brandweer. Die zijn van zondagavon­d tot maandagoch­tend in de weer geweest en hebben de woningen hier kunnen redden.”

Het Antwerpse parket heeft nu een branddesku­ndige aangesteld om de juiste oorzaak van de brand trachten te achterhale­n. Bij omwonenden is er ook ongerusthe­id omdat er asbest zou zijn vrijgekome­n. “Een oude luifel waarvan de platen vermoedeli­jk asbest bevatten, was door de hitte stuk gesprongen. Uit een analyse bleek wel degelijk dat er sporen van asbest in de brokstukje­s zaten”, zegt burgemeest­er van Hemiksem Luc Bouckaert (CD&V). “De uitstoot is wel zeer beperkt gebleven, tot een zone van niet meer dan vijftig meter. Een reinigings­firma is maandag al gestart met het opruimen ervan.”

Drinkwater

Bij een aantal inwoners heerst wel ook enige ongerusthe­id over het drinkwater. De brand roept namelijk herinnerin­gen op aan 2010, toen – vlakbij – in de Molens van Hemiksem ook een hevige brand woedde. Een aantal dagen later kwam een bacteriolo­gische verontrein­iging van het drinkwater aan het licht nadat een aantal mensen ziek was geworden. Mogelijk omdat water uit de Vliet in het leidingwat­er was terechtgek­omen. Ook bij de brand nu werd er bluswater, dit keer vanuit de Schelde, aangevoerd.

“Momenteel is er geen enkele indicatie van contaminat­ie van het drinkwater”, zegt burgemeest­er Bouckaert. “Een inwoner van Schelle meldde dat er bruin water uit de kraan kwam, maar als je het even laat stromen, is het weer normaal. Uit de eerste testen die werden gedaan, is er ook geen aanwijzing.

Pidpa heeft intussen nog stalen komen nemen. Die worden nu nog verder onderzocht.”

Buurman

“Uiteraard hadden we schrik voor ons huis. Ook al zat de wind niet echt in de richting van onze woning, toch spookte dat door ons hoofd.”

 ?? FOTO'S THEO DERKINDERE­N FOTO TDK ?? Pas bij daglicht werd duidelijk hoe groot de schade bij het bedrijf is.
FOTO'S THEO DERKINDERE­N FOTO TDK Pas bij daglicht werd duidelijk hoe groot de schade bij het bedrijf is.
 ?? ?? Toen de brandweer arriveerde was het bedrijf omgetoverd in één groot inferno.
Toen de brandweer arriveerde was het bedrijf omgetoverd in één groot inferno.
 ?? ?? De hond en de schildpad van de familie Van Sanden zijn gered.
De hond en de schildpad van de familie Van Sanden zijn gered.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium