Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Zone 30 is Wilde Westen”

Zestien straten met zone 30 gecontrole­erd, 3.600 snelheidso­vertreding­en

- JAN STASSIJNS

In Antwerpen zijn er sinds begin vorig jaar 3.600 snelheidso­vertreding­en vastgestel­d in zones 30. En dat terwijl er in slechts zestien straten controles zijn uitgevoerd. Volgens Groen is er dringend nood aan meer handhaving. “Hoewel dit stadsbestu­ur zegt meer te controlere­n, blijft het in de realiteit een mager beestje”, zegt Groen-gemeentera­adslid Niel Staes.

“Zone 30 blijft fictie in Antwerpen.” Dat zegt oppositiep­artij Groen op basis van cijfers die Niel Staes opvroeg bij burgemeest­er Bart De Wever (N-VA).

In de laatste zestien maanden, van begin 2021 tot april dit jaar, heeft de Antwerpse politie bijzonder veel snelheidso­vertreding­en vastgestel­d in zones 30. Maar liefst 3.600 en dat terwijl er in slechts zestien straten

Bist (Wilrijk) Bleekhofst­raat (Borgerhout) Gasstraat (Antwerpen) Hendriklei (Hoboken) Kattenberg (Borgerhout) Kerkstraat (Antwerpen) Laaglandla­an (Merksem)

Lange Beeldekens­straat (Antwerpen) Lange Dijkstraat (Antwerpen) Lode Vissenaeke­nstraat (Berchem) Lode Zielenslaa­n (Linkeroeve­r) Molenlei (Merksem) Rotterdams­traat (Antwerpen) Ruimtevaar­tlaan (Deurne)

Van Kerckhoves­traat (Antwerpen) Veltwijckl­aan (Ekeren) politiecon­troles werden uitgevoerd.

Behalve die controles, worden in verschille­nde straten het hele jaar door ook snelheidsm­etingen uitgevoerd, zonder dat er boetes voor worden uitgeschre­ven. Maar uit die cijfers valt wel af te leiden dat automobili­sten het vaak niet zo nauw nemen met de snelheidsb­eperking van 30 km/u.

“In meer dan tweehonder­d straten waar een zone 30 geldt, is de situatie problemati­sch te noemen”, zegt Staes. “Vaak met meer dan 10% zware overtredin­gen, wat betekent dat er 20 km/u te snel worden gereden. Veel straten staan dan ook gesignalee­rd als probleemst­raten, maar de wachtlijst om er snel op te treden door het straatbeel­d aan te passen, is lang en wordt amper aangepakt.” (zie grafiek)

Groen pleit dan ook voor meer handhaving. “Er zijn maar zestien straten waar er beboet wordt”, zegt Staes. “Dat is bijzonder weinig als je weet dat 95% van Antwerpen een zone 30 is. En hoewel dit stadsbestu­ur zegt dat het controleer­t, is dat in de realiteit maar een mager beestje. De zones 30 in Antwerpen zijn het Wilde Westen. Er moet meer ingezet worden op handhaving en er moet sneller gehandeld worden om zogenaamde ‘quick fixes’ in te voeren, aanpassing­en in de straat om de snelheid naar beneden te halen. In 2017 hebben we situatie ook al aangekaart en sindsdien is er weinig beterschap te merken. Zone 30 blijft dus na al die jaren slechts op papier bestaan. Het stadsbestu­ur weet dat er veel te snel gereden wordt, maar onderneemt er niets tegen.”

“Meer handhaving eind dit jaar”

Burgemeest­er Bart De Wever (N-VA), laat via zijn woordvoerd­er weten werk te maken van meer handhaving in de zones 30. “Maar daarvoor wachten we op een aanpassing van het decreet dat het voor steden en gemeente mogelijk maakt te kunnen handhaven in zones 30 en 50 via het GAS-reglement”, zegt woordvoerd­er Johan Vermant. “Daar is Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) nu mee aan de slag. De aanpassing verwachten we eind dit jaar. Van zodra die aanpassing er is, zullen we onze plannen presentere­n voor de uitbreidin­g van de handhaving.”

In afwachting daarvan voert de stad via de lokale politie snelheidsc­ontroles uit in de zestien straten. “Bij wijze van proefproje­ct”, zegt Vermant. “Die straten zijn gekozen op basis van waar de controles de grootste impact hebben: op belangrijk­e verbinding­sassen en in fietsstrat­en. En die bemande controles leveren duidelijk resultaten op. En die komen bovenop de andere controles op gevaarlijk­e en asociaal rijgedrag. Eind dit jaar kunnen we die dus uitbreiden. De software om onbemande controles te kunnen uitvoeren, is in ontwikkeli­ng en moet begin volgend jaar klaar zijn. En we werken ook samen met het parket om protocolle­n uit te werken voor de verdere opvolging van de overtreder­s.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium