Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Gemeente blijft zich verzetten tegen Isvag

-

De gemeentera­ad blijft zich eenparig verzetten tegen de toekomst van de verbrandin­gsoven van Isvag net over de grens in Wilrijk. Indien een verlenging van de uitbating van de huidige oven wordt voorgestel­d, stapt het bestuur opnieuw naar de Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen.

Zowel Glenn Anné (Open Vld) als Anse De Weerdt (Groen) hadden een punt over de Isvag-verbrandin­gsoven aan de dagorde van de gemeentera­ad toegevoegd. Ze vroegen aan het schepencol­lege zich te blijven verzetten tegen een mogelijke positieve beslissing van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

“We hebben voorlopig onze slag thuis gehaald. Maar de kans bestaat dat de minister een nieuwe omgevingsv­ergunning aan Isvag zal toekennen. Ik vraag om in dat geval meteen opnieuw naar de Raad van State te stappen”, aldus Anné.

Hij werd hierin bijgetrede­n door Anse De Weerdt die had vernomen dat het Nederlands­e afvalverwe­rkingsbedr­ijf AVR had voorgestel­d om het afval van Antwerpen en de Igean-gemeenten te verwerken. “Blijkbaar zou dat bedrijf dat op een milieu- en energie-efficiënte­re manier kunnen en bovendien goedkopere tarieven hanteren”, aldus De Weerdt.

Verlenging van onbepaalde duur

Milieusche­pen Hans Cops (Groen) antwoordde dat hij dat ook in had gelezen maar er officieel geen info over had gekregen. “Het is wel de bedoeling dat we begin juli met Isvag samenzitte­n en dan weten we misschien meer. In ieder geval moet de minister in oktober van dit jaar een beslissing nemen. Ik hoorde zelfs dat een verlenging van de huidige uitbating voor onbepaalde duur tot de mogelijkhe­den behoort. Het lijkt logisch dat we dan opnieuw naar de rechtbank stappen.”

De raad ging eenparig akkoord met het voorstel waardoor voor die beslissing alvast niet moet gewacht worden op een volgende gemeentera­ad.

Gazet van Antwerpen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium