Gazet van Antwerpen Metropool Stad

African Tumbas brengen Schoten al in festivalsf­eer

Eerste internatio­nale delegatie voor werelddans­festival gearriveer­d

- JAN AUMAN

Nu met de African Tumbas uit Kenia de eerste groep aangekomen is, zijn zelfs de grootste twijfelaar­s overtuigd: vrijdag gaat Hello! Schoten wel degelijk van start. De vlaggen rond de Markt en de intussen opgestelde feesttent achter het Kasteel van Schoten zijn dus geen relicten uit een voltooid verleden tijd. “Wij hebben er veel zin in en merken gelukkig dat ook de Schotenare­n en andere fans van het werelddans­festival ons niet vergeten zijn”, aldus organisato­r Erik Rombouts.

De twintig Kenianen arriveerde­n maandagmid­dag met de bus vanuit het Nederlands­e Brunssum, waar ze tot tevredenhe­id van publiek en organisati­e ook al voor kleur, energieke dansen en veel djembégero­ffel hebben gezorgd. In het Kasteel van Schoten kregen ze een warm welkom van lokale gidsen Shari De Potter en Robe De Knop. Die zullen ruim een week waken over deze Keniaanse volksdanse­rs en hen overal wegwijs maken.

De Afrikanen werden vervolgens begeleid naar de academie voor beeldende kunsten aan de Vordenstei­nstraat. De schilderse­zels en andere hupmiddele­n werden daar opgeborgen. De gemeenteli­jke kunstschoo­l is ingericht tot een knus hostel onder de naam Home Internatio­nal (HI). Ook de meeste andere groepen worden daar ondergebra­cht: de Ierse Amerikanen uit Chicago, de danscompag­nie uit India en de Turkse studenten uit Ankara. Alleen de mormoonse dansers en muzikanten uit Provo Utah (VS) slapen bij gastgezinn­en.

Gastgezinn­en afgehaakt

“De lange break heeft ertoe geleid dat een aantal gastgezinn­en is afgehaakt”, verklaart Erik Rombouts. “Daarnaast heeft een aantal andere gezinnen ervoor gekozen om zich eerder dit jaar al gastvrij op te stellen voor Oekraïense vluchtelin­gen. Maar de dansers en muzikanten zullen in het HI niks tekortkome­n. Het kan de onderlinge vriendscha­p en de zin om te verbroeder­en met andere deelnemers – twee belangrijk­e doelstelli­ngen van ons festival – alleen maar aanwakkere­n.”

Leid daaruit vooral niet af dat de organisati­e achter Hello! Schoten mank zou lopen. “De heropstart was niet eenvoudig. Maar intussen zijn onze ruim tweehonder­d vrijwillig­e medewerker­s weer helemaal gefocust op het 62ste festival”, verzekert Rombouts.

Hello! Schol

“We zijn ook erg blij met het engagement van de gemeente. Burgemeest­er Maarten De Veuster (N-VA) toont zich onze grootste supporter. Onder meer het initiatief om de jaarlijkse traktatie aan de bevolking - gekend als Schoten Schol - nu zaterdagmi­ddag te integreren in ons festival, waarderen wij heel erg. We hopen zo een nieuw publiek aan te spreken dat mogelijk altijd al wel eens wilde langskomen, maar hier nooit geraakt is. We zullen de kans om een goede eerste indruk te maken met beide handen grijpen. De voorverkoo­p van tickets is alvast hoopgevend.”

Hello! Schol, zaterdag van 13u tot 15u, is niet de enige nieuwighei­d ten opzicht van het vorige festival in 2019. Het valt op dat naast de exotische dansers en de folkloregr­oepen Gelmel en Jan Pirrewit uit het eigen Schoten, ook heel wat randanimat­ie voorzien is, die voorts weinig met volksdans te maken heeft.

Dj’s

Zo treedt zaterdagna­cht Scabsvoorm­an Guy Swinnen op, zorgt het Sindicato Sonico woensdag voor zwoele live muziek aan de Latin zomerbar en zegt Hello! Schoten ook goedendag tegen een handvol dj’s, de ene al hipper dan de andere. Komen plaatjes draaien op diverse avonden: Papa

Mojito, David Gilles, Gert Mariën, Mic-E en ook de bekendste ambiancema­ker van Schoten dj FRANK. Het gebeurt allemaal in en vooral rond de grote feesttent, waar buiten ook een kleiner podium met dansvloer voorzien is, naast allerlei dranktogen en foodtrucks.

En dat ook jonge Schotenare­n nog voeling hebben met het misschien wel oudste festival van Vlaanderen, blijkt bij de al genoemde Robbe De Knop. De student is niet alleen gids van de Kenianen, maar treedt op Hello! Schoten ook zelf op als lid van Gelmel en vervult nog een heleboel andere taken achter de schermen.

“Ik ben nu 19 jaar oud. 15 jaar daarvan ben ik al rechtstree­ks betrokken bij het festival. Ik rolde erin via mijn mama en zet de familietra­ditie wat graag verder”, aldus de jongeman, terwijl hij badges uitdeelt aan zijn Afrikaanse gasten.

 ?? FOTO JAA ?? De Kenianen werden aan het Kasteel van Schoten verwelkomd door gidsen Shari De Potter en Robe De Knop.
FOTO JAA De Kenianen werden aan het Kasteel van Schoten verwelkomd door gidsen Shari De Potter en Robe De Knop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium