Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Vincent en Astrid van de Pepermolen sluiten zaak

-

Restaurant De Pepermolen op de hoek van de Bredabaan en de Bethaniële­i sluit op 31 juli de deuren. Zaakvoerde­rs Vincent Schalm (45) en Astrid Henneuse (40) hebben nog geen concrete toekomstpl­annen, maar de zaak is intussen al wel overgenome­n.

Voor vele vaste klanten komt het nieuws van de sluiting van de Pepermolen, waarvan Vincent en Astrid op 4 april 2007 de deuren openden, als een complete verrassing.

“We hebben elkaar leren kennen in de Oude Pastorie in Brasschaat. Op een bepaald ogenblik wilden we de sprong wagen en zelf een restaurant openen. Dat hebben we 15 jaar gedaan. We zijn onze klanten zeer dankbaar. Onze zaal zat dagelijks bijna steeds zo goed als vol. Het was dan ook hard werken. Tijdens de covid-periode zijn er enkele ideeën beginnen te rijpen, maar wat we precies gaan doen, staat nog niet vast. Eerst serveren we nog tot 31 juli een “farewell menu”. In augustus nemen we vakantie”, zegt Vincent.

De overnemer zal de naam van

het restaurant wellicht veranderen. “Wij vonden de naam Pepermolen heel toegankeli­jk. Bij onze opening in 2007 vroegen we geen bloemen maar wel kleine pepermolen­s. Daarvan staan er intus

sen 150 exemplaren in de zaak, in alle maten en gewichten. Tijdens de kerstperio­de zetten we op de grote pepermolen voor de deur iedere keer een grote kerstmuts. Drie daarvan werden in de loop der tijden gestolen”, zegt Astrid.

Laatste dagen

Het koppel wil in de toekomst een iets gezinsvrie­ndelijker leven gaan leiden. “Die 15 jaar waren heel mooi, we willen die periode in schoonheid afronden en daarna iets nieuws opbouwen. Ik heb het gevoel dat onze klanten ons gaan missen, dat is dan wederzijds. Het merendeel van hen komt uit Brasschaat, maar we hadden ook mensen die van verder kwamen. Ik denk dat er de laatste dagen nog wel enkele traantjes zullen vloeien”, voegt Vincent er nog aan toe.

 ?? FOTO JAN BRYS ?? Astrid Henneuse en Vincent Schalm sluiten hun Pepermolen.
FOTO JAN BRYS Astrid Henneuse en Vincent Schalm sluiten hun Pepermolen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium