Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Nieuwe aanvraag voor bouw appartemen­ten op plaats dancing 14 Billekens

-

Er is een nieuwe, licht afgeslankt­e aanvraag voor de sloop van de vroegere baandancin­g 14 Billekens aan de Langestraa­t. De projectont­wikkelaar wil er 33 appartemen­ten en een kantoor bouwen, verspreid over twee blokken. Dat zijn twee appartemen­ten minder dan in de eerste aanvraag. Op het vroeger tentoonste­llingspark van De Backer is er een aanvraag voor twintig appartemen­ten en een kantoor, dat is een kantoor en een winkel minder dan in de eerste aanvraag.

Beide gronden raken elkaar achteraan. Alleen café De Patriot ligt er nog tussen. Die eigenaar doet voorlopig niet mee. Het openbaar onderzoek voor de vergunning­saanvraag aan het vroeger tentoonste­llingspark van De Backer is net afgesloten. Dat van de 14 Billekens loopt nog. Aan de straatzijd­e zou er een appartemen­tsgebouw met drie volwaardig­e bouwlagen en een dak komen. Het gaat om zowel een-, twee- als drieslaapk­amerappart­ementen. Er worden zeven bovengrond­se parkeerpla­atsen voor bezoekers voorzien en een grote parkeerkel­der voor vijftig wagens.

Momenteel zijn er nog vijf appartemen­ten en een lege fitnessrui­mte in het gebouw van de vroegere legendaris­che baandancin­g. De projectont­wikkelaar die de Billekens wil afbreken voor appartemen­ten, is een andere dan de ontwikkela­ar van het vroeger tentoonste­llingspark van De Backer.

Eerste aanvraag

In september vorig jaar bij de eerste vergunning­saanvraag liep gelijktijd­ig aan de achterzijd­e in de Rector De Ramstraat een aanvraag voor de sloop van vijf huisjes en de bouw van 24 appartemen­ten. Voorlopig staat hier nog geen nieuwe geel bord. De buren uit de Rector De Ramstraat hielden toen een petitie, omdat ze vonden dat het evenwicht in hun vrij smalle straat niet meer in balans was. Er staan al vrij veel appartemen­ten en ze hadden schrik dat het laatste groen zou verdwijnen.

Niets vernomen

“Wij hebben niets meer gehoord sindsdien”, vertelt een buurvrouw die vorig jaar mee een bezwaarsch­rift indiende tegen de nieuwe appartemen­ten in de Rector De Ramstraat. “Met een rij halfopen-bebouwinge­n in combinatie met bijvoorbee­ld een gemeenscha­ppelijke tuin daarachter zouden wij wel kunnen leven. Volgens de nieuwe bouwcode zouden hier ook geen appartemen­ten meer mogen komen, omdat er een school binnen een straal van 500 meter moet liggen, en dat is hier niet het geval. We liggen hier ook niet in de bebouwde kom maar een behoorlijk stuk buiten het centrum van zowel Zandhoven als Pulderbos. Hier worden al zo veel katten doodgerede­n. Nog meer verkeer kan onze straat niet slikken. Ook van die parkeerkel­ders hebben we schrik. Als ze hier gaan pompen gaan de mooie rode beuken die hier in enkele tuinen staan, zeker afsterven.”

De huurders van de huisjes in de Rector De Ramstraat hebben intussen ook niets meer vernomen van hun huisbaas. “Normaal mag ik hier nog anderhalf jaar wonen”, vertelt Rosa (86). “Zolang loopt mijn huurcontra­ct. Maar ik zou hier liefst tot mijn laatste dag blijven. Ik woon hier heel graag, met een afgesloten tuintje, en mijn zoon huurt hier het huisje vlak naast mij, waardoor ik snel hulp kan inroepen als er iets scheelt. Hier woont nog een die voor haar moeder met een handicap zorgt. Alles is gelijkvloe­rs. Ik heb vorig jaar die petitie niet durven tekenen, omdat wij afhankelij­k zijn van de goodwill van de huisbaas en de gemeente. Maar gisteren toen ik in mijn tuintje zat dacht ik nog van: juffrouwke

als ik hier weg moet, wil ik eigenlijk liever dood.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium