Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Je fiets bewaakt stallen kost geld vanaf 5 juli

-

Om je fiets veilig en bewaakt te stallen aan het station van Kapellen moet je vanaf 5 juli betalen. In deze betalende sector is er plaats voor 120 fietsen. Er komen wel nog een 200-tal niet bewaakte fietsplaat­sen bij in het najaar.

Tom Namurois spreekt van een ronduit asociale maatregel: “We ijveren al langer voor een veiligere fietsstall­ing, aangezien de stationsom­geving een ware supermarkt is voor fietsendie­ven. Destijds voerden we actie voor meer camerabewa­king bij de fietsstall­ing, maar die camera is ondertusse­n verdwenen. En nu moet je dus betalen om je fiets veilig te stallen. Alleen diegenen die het zich kunnen veroorlove­n, kunnen dus voor deze formule kiezen.”

Carl Lamote (Vooruit): “Dit staat haaks op wat we nastreven qua duurzame mobiliteit. Je moedigt mensen aan om met de fiets te komen, maar biedt dan een fietsbewak­ing aan tegen betaling, naast een onbewaakte stalling zonder enig cameratoez­icht. Dat is een viVooruit-gemeentera­adslid sie op twee snelheden.”

Burgemeest­er Dirk Van Mechelen (Open Vld) nuanceert: “Vanaf dinsdag moet je inderdaad betalen wanneer je je fiets achterlaat in de bewaakte sector. Die telt 120 plaatsen, waarvan zestien voorbehoud­en voor bakfietsen en grotere modellen. Er is al langer vraag naar een bewaakte en betalende fietsopvan­g. De keuze om daar al dan niet gebruik van te maken ligt bij de fietsgebru­iker. Er zijn aan de Koolkaai nog 448 andere fietsplaat­sen. Op de plek waar vroeger een frituur stond, komen er in het najaar twee extra fietsunits bij met een capaciteit van om en bij de 200 plaatsen. Reken daarbij ook de 84 fietsplaat­sen in de Rubenslei en het wordt meteen duidelijk dat aan het station ruimte is voor veel fietsen.”

Er zijn aparte prijzen voor fietsers met en zonder treinabonn­ement. In het eerste geval betaal je voor een jaar 75 euro, in het andere geval kost dat 125 euro. Er zijn ook abonnement­en per maand of trimester. Naast Kapellen is er ook in Brecht (station Noorderkem­pen) een betalende fietsparki­ng. Aan de stations van Heide, Kalmthout en Essen is dat niet het geval.

 ?? FOTO MGK ?? Vanaf 5 juli betaal je om je fiets te stallen aan het station.
FOTO MGK Vanaf 5 juli betaal je om je fiets te stallen aan het station.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium