Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Al zeker 6 doden door schietpart­ij in Chicago tijdens 4 juli-parade

- LAURENCE TORCK

Het stadsbestu­ur van Highland park, een buitenwijk zo’n 40 kilometer ten noorden van Chicago, zegt op Twitter dat de politie is opgeroepen en dat de 4 juli-parade afgelast is. Er zouden verschille­nde schoten zijn afgevuurd.

Volgens lokale media zijn verschille­nde mensen neergescho­ten maar er zijn nog geen officiële cijfers. Ook buurtbewon­ers spreken van “meerdere schoten”. Volgens één getuige zou het zelfs om zo’n 20 à 25 geweerscho­ten gaan. “Ze waren heel snel na elkaar te horen. Dus het had niet gewoon een handvuurwa­pen kunnen zijn”, zegt Miles Zaremski die in Highland Park woont aan Chicago Sun

Times. Hij zegt ook “verschille­nde mensen te hebben gezien die geraakt waren”, waarvan een vrouw die bedekt was met bloed. “Zij heeft het niet overleefd”, zegt hij.

De politie zou de mensen opgeroepen hebben om zo snel als mogelijk weg te gaan en zich te verspreide­n. “Het is niet veilig om hier te blijven”, klonk het. Er werden stoelen, kinderwage­ns en dekens achtergela­ten. Op videobeeld­en is te zien hoe er een band nog aan het paraderen en spelen was, toen de mensen plots massaal weg begonnen te lopen.

Het is een van de vele schietparF­ourth tijen die tijdens het Fourth of July-weekend hebben plaatsgevo­nden. In totaal werden sinds vrijdag al 54 mensen neergescho­ten, 8 daarvan overleefde­n het niet. Vrijdag alleen al werden er in de Verenigde Staten 22 mensen neergescho­ten waarvan 4 overleden zijn.

Vorig jaar werden maar liefst 19 mensen vermoord en werden meer dan 100 mensen neergescho­ten tijdens het onafhankel­ijkheidswe­ekend.

of July is de nationale feestdag van de Verenigde Staten. Dan wordt de onafhankel­ijkheid van 1776 herdacht, dat gaat gepaard met verschille­nde parades.

 ?? The
New York Times. FOTO VIA REUTERS ?? Tijdens een Fourth of July-parade zijn al zeker 6 doden gevallen bij een schietpart­ij in Highland Park, een buitenwijk van Chicago in de Amerikaans­e staat Illinois. Dat schrijft de Amerikaans­e krant
De politie was massaal ter plaatse.
The New York Times. FOTO VIA REUTERS Tijdens een Fourth of July-parade zijn al zeker 6 doden gevallen bij een schietpart­ij in Highland Park, een buitenwijk van Chicago in de Amerikaans­e staat Illinois. Dat schrijft de Amerikaans­e krant De politie was massaal ter plaatse.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium