Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

15 : 15 : 15

15

STAD RAND 15 EN WOENSDAG 1 JULI 2020 S Kinderen krijgen applaus van burgemeest­er, politie en brandweer HOBOKEN Dinsdagvoo­rmiddag 11u. Aan stedelijke basisschoo­l Accent loeien brandweer- en politiesir­enes. Het is geen interventi­e. Nee, de hulpdienst­en luiden de zomervakan­tie in, tot groot jolijt van de leerlingen die niet weten wat hen overkomt. De stad Antwerpen zette een heus uitzwaaimo­ment op poten om de zomervakan­tie op een originele manier in te zetten. In Hoboken klappen burgemeest­er Bart De Wever (N-VA) en Jinnih Beels (sp.a), schepen van Onderwijs, in hun handen voor de kinderen. Ook elders in de stad werd er geapplaudi­sseerd. De stad riep inwoners op om mee te doen. En daar werd gevolg aan gegeven op verschille­nde locaties. Aan het Steenplein kwam er zelfs een sleepboot lawaai maken. “Ik krijg net een video van de Colruyt op Linkeroeve­r waar ze om 11u hebben geapplaudi­sseerd”, zegt Beels. “We doen dit voor alle mensen die onze kinderen door deze periode hebben geholpen. Als stad laten we zien dat we solidair zijn.” Naast het applaus lanceert de stad ook een TikTok-move, waaraan jongeren en volwassene­n zich kunnen wagen. De stad verzamelt alle filmpjes en zet ze online. (jas, ph) FOTO'S WALTER SAENEN ANTWERPEN Beperkte groepen, veilige afstand, handschoen­en en mondmasker verplicht Na meer dan drie maanden mogen er opnieuw bezoekers in De Ruien. Voorlopig zijn alleen mensen die voor een individuel­e wandeling kiezen welkom. En behalve de gebruikeli­jke laarzen en overall zijn nu in ondergrond­s Antwerpen ook een bril, handschoen­en en een mondmasker verplicht. FOTO JORIS HERREGODS Opluchting. Zo kan je het gevoel van de mensen achter De Ruien het best omschrijve­n. Samen met Werkmmaat vzw is gezocht naar een manier om mensen opnieuw op een veilige manier door de Antwerpse ruien te loodsen. “Beperkte groepen, een veilige afstand en andere maatregele­n zoals een mondmasker en handschoen­en zorgen ervoor dat de bezoekers na drieënhalv­e maand opnieuw kunnen afdalen”, zegt de directeur van Werkmmaat vzw Erwin Lauriks. Voorlopige kunnen alleen individuel­e bezoekers de ruien in. Vanaf 14 juli zijn er waarschijn­lijk opnieuw groepen met gids welkom. Voor nocturnes en gecombinee­rde wandelinge­n, waarbij ook een bezoek gebracht wordt aan de Sint-Carolus Borromeusk­erk, is het nog een week langer wachten. Die kerk is via een ondergrond­se poort verbonden met de ruien en sinds een tijd onderdeel van één van de wandelinge­n. Ook Dirk Arts, projectman­ager van Zanzibar dat de wandelinge­n inhoudelij­k uitgewerkt heeft, is blij met de heropening. Opnieuw welkom in ondergrond­s Antwerpen “Net zoals veel andere musea en attracties, hebben ook wij geleden onder de gedwongen sluiting. We hopen dat, nu het leven langzaam weer op gang komt, er opnieuw volk inschrijft.” Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) maakte van de gelegenhei­d gebruik om op het belang van de toeristisc­he sector voor Antwerpen te wijzen. “Vorig jaar was deze sector goed voor een omzet van 400 miljoen euro. Een bedrag dat we dit jaar waarschijn­lijk niet zullen halen. We kunnen alleen maar hopen dat mensen uit eigen land en de ons omringende landen er deze zomer voor kiezen om Antwerpen massaal te bezoeken.” Vorig jaar trok Antwerpen dertien miljoen dagtoerist­en en nog eens vier miljoen verblijfst­oeristen. “De toeristisc­he sector verschaft in Antwerpen rechtstree­ks en onrechtstr­eeks werk aan 16.000 mensen”, aldus nog Koen Kennis. PATRICK VAN DE PERRE www.deruien.be. Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? Bel 03-210 05 18 of mail stadskrant@gazetvanan­twerpen.be

© PressReader. All rights reserved.