Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

18 : 18 : 18

18

18 STAD RAND EN WOENSDAG 1 JULI 2020 S DEURNE Gloednieuw­e cohousing in Eksterlaar vanaf 2023 bewoond 23 gezinnen delen waskot, atelier, garage, sauna, vergaderza­al en tuin Op het Eksterlaar in Deurne verrijst binnenkort een gloednieuw cohousingp­roject. Er komen 23 woningen en appartemen­ten, waarvan enkele units voor begeleid zelfstandi­g wonen en een binnentuin van 2.000 vierkante meter. Naast gezamenlij­ke speelruimt­e komt er ook een sauna. Een vrolijke, enthousias­te bende. Zo kan je de toekomstig­e bewoners van het nieuwe cohousingp­roject op Eksterlaar in Deurne wel beschrijve­n. En laat dat het perfecte startpunt zijn om samen aan een woonavontu­ur te beginnen. Met een dertigtal zijn ze voorlopig en de eersten hebben elkaar twee jaar geleden voor het eerst ontmoet. Als alles goed gaat, trekken ze begin 2023 in hun nieuwe woonst. Begin 2021 beginnen de werken en het project is behoorlijk omvangrijk. 23 woningen en appartemen­ten met een binnentuin van maar liefst 2.000 vierkante meter. Er worden ook enkele studio’s ingericht voor mensen die begeleid zelfstandi­g wonen. De site bevindt zich ter hoogte van Eksterlaar 173. Het ligt vlak naast de gelijknami­ge nieuwbouww­ijk van Vooruitzic­ht en Matexi maar staat er volledig los van. Een ontwerpbee­ld van het cohousingp­roject op Eksterlaar in Deurne. FOTO COLLECTIEF MARS & STUDIO K bewoners een moestuin en fietsensta­llingen delen, is er een ondergrond­se parkeergar­age en een grote polyvalent­e ruimte, inclusief industriël­e keuken. Er zijn vergaderlo­kaaltjes voorzien net als een ‘waskot’, atelierrui­mte, een speelhoek,... “Allemaal ruimtes die je wel eens gebruikt, maar nooit elke dag”, zegt Elien. “Dat maakte voor ons wel het verschil. We gaan kleiner wonen, maar als we eens vrienden uitnodigen, kunnen we gebruikmak­en van de grote zaal. En ik weet nu al dat ik heel veel ga bijleren, want in onze groep zitten mensen met groene vingers en handige harry’s. En dat is altijd interessan­t.” Ook de binnentuin is gemeenscha­ppelijk, maar een openbaar parkje wordt het niet. “We willen ons zeker niet afsluiten van de rest van de buurt”, zegt Elien. “Maar het is ook niet de bedoeling dat iedereen vrij binnen en buiten wandelt. Dat zijn zaken die we nog moeten bespreken.” De toekomstig­e bewoners worden met raad en daad bijgestaan door Cohousing Projects. Dat bedrijf zoekt locaties, regelt de administra­tieve mallemolen en geeft tips over hoe en waarover de bewoners best op voorhand al afspraken maken. Privacy “Daar hebben we al heel veel aan gehad”, zegt Ben. “We hadden in het begin onze bedenkinge­n. Gemeenscha­ppelijk wonen klinkt mooi, maar privacy vinden we ook belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen leven. Maar je kan in en uit het gemeenscha­ppelijke stappen wanneer je wilt. Die vrijheid is er zeker. Je moet er ook op kunnen vertrouwen dat het gaat klikken met de anderen. Dat is trouwens enorm goed gelukt. En er kunnen nog steeds mensen mee in het project stappen, want nog niet alle woningen zijn verkocht.” Speelruimt­e Ben Catry en Elien Vanderborc­ht zijn beiden 27 jaar en de jongsten van de bende. Ann Schoeters heeft met haar 67 jaar de meeste levenserva­ring. “En verder hebben we alles daartussen­in”, zeggen Ben en Elien (27). “Dat zorgt voor een heel fijne dynamiek en dat is zeker een meerwaarde bij het uitdenken van hoe we ons project zien. Voor ons en andere ( jonge) gezinnen was speelruimt­e wel belangrijk. We hebben nu nog geen kinderen, maar vinden het wel belangrijk dat als we ons gezin uitbreiden, er ook een plek Zij zetten al zeker de stap. FOTO JORIS HERREGODS draaid. Eens in een andere levensfase, denk je ook aan andere dingen. Dat is cohousen. We betalen samen voor ons samen.” is waar zich kunnen uitleven. De (iets) ouderen waren dan weer voorstande­r van een gedeelde sauna. Toen ik voor het eerst hoorde, stond ik op mijn achterste poten”, herinnert Elien zich. “Waarom hebben wij in godsnaam een sauna nodig, zo decadent. Maar ik ben snel bijge- Moestuin En er komen meer gedeelde voorzienin­gen dan enkel een speeltuin en sauna. Zo zullen de JAN STASSIJNS www.cohousingp­rojects.com/project/ ANTWERPEN want dit zou de resultaten kunnen beïnvloede­n”, zegt Bachar. Groen, CD&V, PVDA en Vlaams Belang waren niet overtuigd. Na de gemeentera­ad besliste Dewinter om klacht in te dienen bij de gouverneur. Hij pikt het niet dat schepen Bachar geen antwoorden geeft op zijn vragen en dat is volgens hem een inbreuk op openbaarhe­id van bestuur. De partij wil ook naar de Raad van State stappen en uiteindeli­jk het Hof van de Rechten van de Mens. “Geheimdoen­erij dient zowel een politiek als een praktisch doel. De praktijkte­sten zijn een zogenaamd ‘anti-racistisch­e trofee’ van de sp.a die als glijmiddel moet dienen voor de coalitievo­rming van N-VA , Open Vld en sp.a in Antwerpen. Het compromis is blijkbaar dat er niet gesproken wordt over hoe de praktijkte­sten eruitzien”, zegt Dewinter. Filip Dewinter dient klacht in bij gouverneur Oppositie wil weten wat ‘praktijkte­sts’ inhouden Als uit praktijkte­sts blijkt dat immokantor­en of werkgevers stelselmat­ig discrimine­ren, dan moeten die volgens Groen, PVDA en CD&V worden bestraft. Schepen Karim Bachar (sp.a) reageerde voorzichti­g: “Bij blijvende discrimina­tie bekijken we wat mogelijk is.” Vlaams Belang dient klacht in bij de gouverneur over het gebrek aan informatie over de praktijkte­sts. stadsbestu­ur. Volgens Groen, PVDA en CD&V moeten ze dienen om een dossier op te stellen tegen wie stelselmat­ig discrimine­ert. Dat is nu niet zo in Antwerpen. Voor Filip Dewinter (Vlaams Belang) was het een raadsel wat de Antwerpse meerderhei­d nu juist begrijpt onder praktijkte­sts. “Spreken we hier over mystery calls waarbij mensen met een valse identiteit discrimina­tie uitlokken bij verhuurder­s of werkgevers?” Schepen Karim Bachar (sp.a) herhaalde dat er een nulmeting Wordt er gediscrimi­neerd door de immokantor­en en uitzendbur­eaus? De praktijkte­sts zullen het uitwijzen. Of niet?. FOTO JAN VAN DER PERRE Het gaat om discrimina­tie op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid en beperking. “Op vraag van de onderzoeke­rs kan ik niet meer details geven, zal zijn. Die resultaten worden dan voorgelegd aan de sector van de profession­ele huurmarkt en de werkgevers. Daarna komen sensibilis­ering en een verbetertr­aject. In de Antwerpse gemeentera­ad wilde de oppositie weten hoe het zit met die praktijkte­sts van het (svw)

© PressReader. All rights reserved.