Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

22 : 22 : 22

22

Voetbal GROTE KUIS BIJ LIERSE K. 4 10 nieuwkomer­s, 18 vertrekker­s: Pallieters beginnen vandaag met fel gewijzigde kern aan voorbereid­ing van nieuw seizoen “Geen spelers meer die hier wat komen uitbollen” Sportief directeur Herwig Van Lommel. FOTO SMB Ook 1B kan nog een optie worden voor Lierse. Vanmiddag (14.30u) trekt de nieuwe hoofdcoach Tom Van Imschoot met een fel gewijzigd spelersbes­tand het nieuwe seizoen van Lierse op gang. Doel wordt het voorbije rampjaar vergeten en het Lisp opnieuw plezier bezorgen. “En dus drongen zware ingrepen in de spelersker­n zich op”, bevestigt sportief directeur Herwig Van Lommel. “We gaan uit van eerste amateurkla­sse en staan niet te springen om in 1B te voetballen. Is dat vandaag dan al zoveel interessan­ter voor ons? Ik betwijfel het. Is het een ambitie? Absoluut. Maar veel liever stappen we die reeks binnen met een geolied en sterk geheel, dat een goed seizoen in eerste amateurkla­sse heeft gedraaid. Daar kijken ook de fans naar uit, denk ik. Opnieuw veel meer matchen winnen, plezier beleven aan de manier waarop ze hun ploeg aan het werk kunnen zien. Mocht het toch 1B worden, dan hebben we nog wel wat centen in de geldbeugel zitten. Maar dan moeten ook wij nog behoorlijk aan de kern sleutelen om een degelijk figuur te kunnen slaan.” In vergelijki­ng met vorig seizoen telt Lierse vandaag tien nieuwe spelers en liefst achttien vertrekker­s. In volle coronatijd­en moet er bij sportief directeur Herwig Van Lommel amper plaats geweest zijn voor verveling. Maar de noeste arbeid was even raadzaam als nodig. Gedurig achtervolg­d door het spook van de tweede amateurkla­sse wist Lierse zich vorig seizoen pas in laatste instantie op een veilige dertiende plaats te nestelen. Een scenario dat de Pallieters straks niet voor herhaling vatbaar achten. “We hebben van de lockdown geprofitee­rd om een kritische analyse te maken van het voorbije jaar en ons beter te organisere­n”, zegt Van Lommel. “De taken zijn nu veel beter afgelijnd. Dat zorgt voor duidelijkh­eid en rust. We hebben een klein transferco­mité opgericht dat instaat voor de samenstell­ing van de kern voor volgend seizoen. We zijn met de grove borstel door de selectie gegaan, heel bewust. We hebben een duidelijk doel waar we naartoe willen.” Wat moet de grootste veranderin­g worden tegenover vorig seizoen? “De mentalitei­t. Daar hebben we sterk op ingezet. Met alle nieuwe jongens hebben we intens gepraat. Ze moesten heel veel goesting hebben om voor Lierse te voetballen en wij moesten de honger naar resultaten voelen. We hebben spelers gehaald die ervaring hebben in 1B. En we hebben extra snelheid in de groep gepompt. We willen geen spelers die hier wat komen uitbollen.” Het werk is nog niet af. Er komt ook nog een extra spits? De aankooppol­itiek oogt alvast veel logischer en doelgerich­ter dan de voorbije seizoenen. “Dat is zeker een prioriteit. Ook een middenveld­er kan er nog bij. Het is nu aan ons om ook daar de juiste keuzes te maken. Tom Van Imschoot heeft heel duidelijk aangegeven hoe hij Lierse wil laten voetballen. We kennen dus de laatste puzzelstuk­jes die nog ontbreken. Maar we zullen ze vinden en Lierse een heel ander gelaat geven.” “In die eerste jaren wilde iedereen zijn zegje doen. Dan krijg je niet altijd de profielen die nodig zijn in de eerste amateurkla­sse. Nu hebben we heel duidelijk ingezet op mentalitei­t, gestalte en snelheid. De coronacris­is heeft de budgetten in het voetbal teruggesch­roefd. Maar dan zeg ik dat we tot vandaag niet slecht hebben gewerkt. We hebben veel meer stabilitei­t en profielen die in deze competitie passen. Er staat al iets. En er is nog ruimte voor inkomende transfers.” KURT GULDENTOPS Commentaar ze in Lier na jaren van Egyptische invasie alleen maar zullen toejuichen. Maar laat het de club straks niet beletten om in de zoektocht naar zijn zo belangrijk­e aanvaller toch even over het muurtje te durven kijken als de Belgische markt te beperkt blijkt. Het wordt cruciaal om de puzzel helemaal te kunnen leggen. Idem dito wat een bijkomende aanvallend­e middenveld­er betreft. Een kleine buitenland­se inbreng en een grote Kempense verwevenhe­id is altijd al de kracht geweest van Lierse. Prioriteit is nu dat die twee posities nog succesvol worden ingevuld. Pas dán mag geelzwart opnieuw dromen van een sterk seizoen in eerste amateurkla­sse en wie weet een happy end. Want aan een feestje is die hondstrouw­e aanhang na alweer een dramatisch jaar écht wel toe. Terwijl de nieuwkomer­s de voorbije weken stukje bij beetje hun weg naar het Lisp vonden, werd maandag met de lijst van achttien vertrekker­s pas echt duidelijk hoe groot het personeels­bestand bij Lierse K. straks door elkaar zal gegooid worden. Even schrikken? Jawel. Maar onlogisch? Absoluut niet. Zowat een heel seizoen lang toefde Lierse in de kelder van eerste amateurkla­sse. Toeval? Geenszins. Mis liep het al in de erg stroeve voorbereid­ing, gedirigeer­d door de onvoldoend­e gewapende Rocky Peeters als hoofdtrain­er en verdergeze­t door een falende spelersgro­ep, die onvoldoend­e kwaliteit en homogenite­it verenigde. In die omstandigh­eden was het geen toeval dat de dramatisch­e competitie­start Lierse een hele campagne lang zou blijven achtervolg­en. Pas toen de Lierenaars met de vervroegde exit van Yoni Buyens en Thomas Wils een schokeffec­t teweegbrac­hten, trok het in laatste instantie nog ternauwern­ood het behoud over de streep. Heeft Lierse lessen getrokken uit die periode? Best wel. Met Tom Van Imschoot werd een bekwame hoofdcoach ingehaald, de nieuwkomer­s beantwoord­en veel meer dan vorig seizoen aan de beoogde profielen om straks een goed figuur te slaan in wellicht eerste amateurkla­sse. Eindelijk opnieuw een erg betrouwbaa­r sluitstuk, een solide defensie, snelheid voorin. Ze zullen de saus alleszins meer smaak geven. Al is er straks nog net iets meer nodig om Lierse sowieso tot de titelkandi­daten te rekenen. Met helemaal bovenaan het lijstje een extra spits. Ook nog opvallend: Lierse toont zich vandaag helemaal Belgisch. Een trend die KURT GULDENTOPS Complete make-over enige juiste beslissing

© PressReader. All rights reserved.