Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

32 : 32 : 32

32

20 STAD RAND EN WOENSDAG 1 JULI 2020 S SCHILDE, SCHOTEN, ZOERSEL Nieuwe richting in buitengewo­on secundair onderwijs krijgt positieve evaluatie van Horeca Forma Eerste chefs fastfood zwaaien af Ook de eerste lichting ‘medewerker­s fastfood’ ontving deze week haar diploma. Jaisy Verheyen (21) uit Zoersel kan niet alleen perfect een Giant bereiden en serveren, maar is bovendien trots op haar job en gegroeid als mens. Plaatselij­k Quick-manager Lars De Smet beloonde haar met een vast contract in de vestiging in Schilde. maar we hebben haar snel zien groeien en openbloeie­n.” Jaisy poseert trots met haar diploma in het polohemdje met de rode Q. Vervolgens geeft ze ons een rondleidin­g achter de schermen van het fastfoodre­staurant, waar ze intussen blindeling­s haar weg kent en respect geniet van alle collega’s. Het meisje maakt van de gelegenhei­d gebruik om de temperatuu­r van de friteuse te checken en maakt vliegensvl­ug een double cheeseburg­er klaar voor consumptie. Ze legt het broodje op de bekende hamburgerg­lijbaan zodat haar collega’s aan de balie hem kunnen serveren. “Als deze na twintig minuten nog niet verkocht is, moet hij onherroepe­lijk in de vuilnisbak. De Quick-regels zijn streng, maar ik ken ze allemaal uit het hoofd, net als de extra voorzorgen sinds corona”, verzekert Jaisy, die nu en dan zelf wel een Giant lust. “Geen grote vakantie voor mij. Morgenvroe­g sta ik hier terug, maar dan als vaste medewerker. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Integendee­l. Ik heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokk­en.” Jaisy Verheyen Fastfoodme­dewerker “De Quick-regels zijn streng, maar ik ken ze allemaal uit het hoofd, net als de extra voorzorgen sinds corona.” ’t Lommert in Schoten is één van de vijftien scholen in het buitengewo­on secundair onderwijs die twee jaar geleden ingingen op het aanbod van toenmalig onderwijsm­inister Hilde Crevits (CD&V) en Horeca Forma, de vormingsor­ganisatie van en voor de horecasect­or, om te starten met de nieuwe richting ‘medewerker fastfood’. Die verloopt volgens de formule van duaal leren, waarbij jongeren hun leertijd verdelen over de school en de werkplek. stageplaat­sen screent, geeft de eerste twee jaar van deze nieuwe richting duaal leren in het buso positief. “In het begin waren we wat sceptisch omdat de werkgever toch ook zelf moet investeren in de opleiding van de leerling en we beducht waren voor een hoge uitval. Maar de feiten spreken dat nu tegen”, aldus Horeca Forma-directeur Robin Vanderelst. “Minder dan 20% van de jongeren haakt af en de werkgevers hebben een nieuw duurzaam kanaal gevonden om te rekruteren, waardoor dit een win-winsituati­e is.” “Sinds de opstart in 2018 hebben we zo al 82 jongeren begeleid. Het is een goede zaak dat volgend schooljaar intussen vijfendert­ig scholen de opleiding medewerker fastfood zullen aanbieden. En de horeca bevestigt weer eens een inclusieve en diverse sector te zijn.” Peter Haesendonc­kx, trajectbeg­eleider in buso-school ’t Lommert in Schoten, en Quick Schilde-manager Lars De Smet met oud-leerling en nieuwe vaste medewerker Jaisy Verheyen. FOTO JAN AUMAN Twee leerlingen begonnen “Bij ons zijn er twee leerlingen begonnen. Eén is onderweg afgehaakt. Maar Jaisy, die in Quick Schilde aan de slag kon, heeft knap doorgezet”, aldus haar trajectbeg­eleider Peter Haesendonc­kx. “Twee dagen in de week kwam ze bij ons naar school. De drie andere dagen draaide Jaisy mee in het team van Lars De Smet en daarvoor kreeg ze een loon dat in de laatste integratie­fase opliep tot 580 euro. Ze begon met een zekere leerachter­stand en weinig zelfvertro­uwen aan dit traject, Win-win Peter Haesendonc­kx van buso ’t Lommert vindt het fastfood-experiment geslaagd en hoopt straks ook KFC in Wijnegem te overtuigen om één van zijn leerlingen onder hun hoede te nemen. Ook Horeca Forma, dat de Jaisy heeft een een hamburger gemaakt voor op de ‘hamburgerg­lijbaan’. JAN AUMAN FOTO JAN AUMAN REET BRASSCHAAT Driehonder­d bewoners protestere­n tegen scholenpro­ject Zaak bleef langer dicht door elektricit­eitspanne tijdens lockdown “104 wooneenhed­en extra in Kaart is te veel” Ace Café dan toch terug open Ruim twee weken na alle andere cafés, heropent Ace Café in de Eikenstraa­t. Een zware elektricit­eitspanne tijdens de lockdown zorgde voor een langere sluiting. Ongeveer driehonder­d buurtbewon­ers daagden op om hun ongenoegen te tonen over de plannen die het gemeentebe­stuur heeft in hun wijk. De bewoners vinden dat het scholenpro­ject meer een immoprojec­t aan het worden is. dan is er te weinig ruimte voor de schooltjes. Dit project moet worden herzien, anders volgen er juridische stappen.” Schepen van Ruimtelijk­e Ordening Myriam Van Honsté (Open Vld) begrijpt niet waarom oppositiep­artij CD&V wil dat het project wordt herzien. “In de vorige legislatuu­r – met CD&V in de coalitie – werd bepaald dat het project budgetneut­raal moest zijn. En dat kon alleen met de realisatie van 103 – en geen 104 – wooneenhed­en. Het was ook CD&V die zich uitsprak voor meer diversitei­t in de huizen in die wijk. Wel, dat wordt nu beoogd.” Chris Van de Voorde (57) en Sakia Claes (45) slaken een zucht van verlichtin­g nu hun Ace Café woensdagmi­ddag opnieuw de deuren kan openen. Omdat de overheid door de coronacris­is ook de sluiting van de cafés beval, profiteerd­en ze ervan om hun zaak binnen aan te pakken. “Niet dat dit echt nodig was, want we openden de zaak nog maar vier jaar geleden”, zegt Chris. “Maar omdat we toch verplicht dicht moesten blijven, leek ons dit een ideaal moment. Ook het buitenzich­t kreeg een mooie opsmuk. Het toeval wilde dat we eerder dit jaar het voorstel van brouwerij Moortgat kregen om op de gevel van onze zaak een grote muurtekeni­ng met de bekende kabouter aan te brengen.” “Het was een idee dat ik eerder ook had maar nu moesten we zelf niets ondernemen of investeren. De tekening zou een gepersonal­iseerde afbeelding zijn van het logo van het bier La Chouffe waarvan Het scholenpro­ject omvat de renovatie van twee lagere scholen in de wijk Kaart en de bouw van 104 nieuwe wooneenhed­en. “Wij zijn zeer tevreden met deze opkomst”, zegt woordvoerd­er van actiegroep Kaart op Tafel Ineke Brückner. “104 woningen is te veel. De buurt is te weinig geraadplee­gd. Als deze plannen doorgaan, Saskia en Chris voor het Ace Café, met de nieuwe muurschild­ering van La Chouffe. “We zijn het eerste café in Vlaanderen dat er zo één heeft.” FOTO JEF WIJCKMANS (jbr) Ace Café noodgedwon­gen langer dan andere zaken dicht bleef. “Maar woensdagmi­ddag gaan we eindelijk terug open” zegt Saskia. “In functie van dat wat de hogere overheid beslist, gaan we alle gemiste festivitei­ten inhalen. Moederdag, Hemelvaart, verjaardag, zomerfeest en Ace Zingt zijn maar enkele voorbeelde­n. We voeren dan zelfs een dresscode in waarbij misschien in putje winter zomerkledi­ng gewenst is.” we ambassadeu­r zijn. Later krijgen ook andere zaken een gelijkaard­ig schilderwe­rk op de gevel maar in Vlaanderen zijn wij de eerste.” Toen de Veiligheid­sraad het licht op groen zette om cafés opnieuw, mits condities, te openen, waren ze er helemaal klaar voor. Tot plots alle elektricit­eit uitviel. Een panne in de zekeringka­st zorgde voor een overspanni­ng op de ganse installati­e en voor heel wat schade. Het was wachten op de expert van hun verzekeraa­r waardoor (jw) Veel protest tegen scholenpro­ject Kaart. www.acecafe.be FOTO JAN BRYS

© PressReader. All rights reserved.