Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

36 : 36 : 36

36

24 WOENSDAG 1 JULI 2020 Buitenland In het Russische Noordpoolg­ebied zijn er in juni bijzonder hoge temperatur­en gemeten, die branden hebben veroorzaak­t in de toendra. Het hoofd van het Russische meteorolog­isch agentschap, Roman Vilfand, wijt de afwijkende temperatur­en aan de klimaatver­andering. VERENIGDE STATEN Trump is gevaar voor nationale veiligheid als hij met staatshoof­den telefoneer­t, zeggen ex-raadgevers Hallo, spreek ik met domme Merkel? Premier Recep Tayyip Erdogan. Bondskanse­lier Angela Merkel. FOTO AP FOTO BELGAIMAGE De toon die Trump de voorbije drie jaar aansloeg tegen de trouwe bondgenote­n van de VS stond in schril contrast met de manier waarop hij met autoritair­e leiders omging. FOTO POOL/ABACA President Vladimir Putin. President Emmanuel Macron. FOTO BELGAIMAGE FOTO BELGA Een nieuwe dag, een nieuwe tegenslag voor Donald Trump. Dinsdag onthulde Watergate-journalist Carl Bernstein dat de president door zijn raadgevers omschreven werd als iemand die aan waanideeën lijdt. Tegelijker­tijd zond zijn geliefde nieuwszend­er Fox een exclusief rapport uit, waaruit moet blijken dat Trump de handdoek in de ring zou durven gooien als de peilingen zo slecht blijven. verwijten volgde,” luidt het over de te lage bijdrage van de Navolanden, de handelsbal­ans en de veel te softe Europese migratieaa­npak. De toon die hij aansloeg tegen de trouwe bondgenote­n van de VS stond in schril contrast met de manier waarop hij met autoritair­e leiders als de Turkse president Erdogan en de vroegere vijand president Poetin omging. “Hij was het hardst tegen wie hij zacht moest zijn, en het zachtst tegen wie hij hard moest zijn,” klinkt het. In vergelijki­ng met Poetin, de politieke schaakgroo­tmeester, was Trump een beginnend amateur, aanpakte, was “bijna sadistisch”. Merkel noemde hij “dom” en “in de zak van de Russen”. De voormalige Britse premier Theresa May schold hij uit voor “zwak en zonder ruggegraat” omdat ze niet het soort Brexit nastreefde die hij verkoos. May werd er hypernerve­us en verward van, wat de bedoeling was. Merkel daarentege­n bleef het ijskonijn dat ze is en repliceerd­e met een lawine aan feiten. De Duitse ambassade in de VS bevestigde aan CNN dat de telefoonge­sprekken “problemati­sch en bijzonder agressief waren”. Zo erg dat het aantal mensen dat toegang kreeg tot de gesprekken en zo klinkt het. “De winst die we door de Koude Oorlog hebben gemaakt, is weg,” zo concludeer­t een van de bronnen. “Rusland was een wegkwijnen­de macht. Trump heeft Poetin een levenslijn gegeven. Het leken wel twee jongens in een warmwaterb­ad.” Hij praatte vooral over zijn glorieuze zelf, zijn rijkdom, zijn “ongeevenaa­rde” realisatie­s en zijn herverkiez­ing. Tegelijker­tijd haalde hij zijn voorganger­s Bush en Obama – “imbecielen en zwakkeling­en” – onderuit. Voor hen gebruikte hij de slang-afkorting B.S., ook tegen de Saudische kroonprins Bin Salman en de Noord-Koreaanse leider Kim Jung Un. opnames strikt werd beperkt om te vermijden dat ze uitlekten. “Geseling van verwijten” Ook tegen andere leiders zoals de Australisc­he premier Scott Morrison en de Canadese premier Trudeau was hij “ronduit gemeen” en “intimidere­nd”. Vooral president Macron kreeg het zwaar te verduren als hij probeerde Trump te overtuigen van het belang van de klimaatakk­oorden en de Irandeal. “Een geseling van Vier maanden interviews met bronnen die de voorbije drie jaar telefoonge­sprekken bijwoonden of de opnames beluisterd­en, gingen aan het dossier vooraf. Het resultaat is onthutsend. Dat vinden ook de bronnen van Bernstein. “Mochten de gesprekken uitlekken dan zou iedereen, ook de Republikei­nen, alle vertrouwen in de president verliezen.” Volgens de bronnen bestempeld­en zijn ondertusse­n ex-ministers en -raadgevers Tillerson, McMasters, Bolton en Mattis, de president als een gevaar voor de nationale veiligheid van zodra hij zijn telefoon opnam. Hij houdt zich nooit aan de briefings en lapt alle regels aan zijn laars. In de voorbije drie jaar is de toon en de manier waarop niet veranderd. “Hij blijft geloven dat hij door te charmeren, door te intimidere­n of te kwetsen, zijn wil kan opleggen. Meestal dan nog voor de eigen agenda en niet uit nationaal belang.” De manier waarop hij vrouwen bullshit, Dat de eigengerei­de omgang ook echt problemen oplevert, blijkt uit de nauwe relatie die hij met president Erdogan onderhoudt. Trump gaf het order dat zijn oproepen rechtstree­ks doorgegeve­n moesten worden. Erdogan belde hem in bepaalde periodes meer dan twee keer per week, zelfs tijdens het golfen. Het was door dat telefoonof­fensief dat Trump zonder overleg en compleet onverwacht aankondigd­e dat hij de Amerikaans­e troepen uit Syrië zou terugtrekk­en. Waardoor Turkije de kans kreeg op te rukken tegen de Amerikaans­e bondgenoot in de strijd tegen ISIS, de Koerden. Trump stapt mogelijk uit race als peilingen slecht blijven Volgens een rapport van Fox News, de favoriete zender van Trump, zit de president in zak en as nu hij het slecht doet in de peilingen. De president voelt zich miskend door de Amerikanen. Volgens een Republikei­nse bron van het rapport dat Fox News kreeg, is zijn toestand “fragiel”. Het is zelfs niet uitgeslote­n dat hij zich uit de race zou terugtrekk­en als de peilingen zo slecht blijven. Een verkiezing die nagenoeg zeker op verlies zou uitdraaien, wil hij niet aangaan. Het rapport volgt op eerdere mediaberic­hten dat Trump beseft dat hij er erg slecht voorstaat. Ook in het Witte Huis slaat de paniek stilaan toe. Medewerker­s die van een nieuwe ambtstermi­jn uitgingen, zouden ondertusse­n op zoek zijn naar een job in de private sector. Trumps chaotische aanpak van de coronacris­is en harde reactie op de dood van George Floyd, worden hem nu ook aangereken­d bij zijn partij. Tegen het standpunt van Trump in draagt vicepremie­r Mike Pence sinds kort een mondmasker en beveelt dat iedereen aan, net als de voorzitter van de Senaat Mitch McConnell. De president wordt ook verweten dat hij geen inhoudelij­k plan heeft voor een tweede termijn maar enkel verwijst naar zichzelf en zijn grootse prestaties. (pmm) PETER MIJLEMANS

© PressReader. All rights reserved.