Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-01

46 : 46 : 46

46

34 SPEL WOENSDAG 1 JULI 2020 EENHEID VAN STROOMSTER GRIESMEELP­UDDING JAPANSE KLEURKAR EUROPEAAN DRANK ITAL. SAUS VROUWELIJK­E AAP DEEL VAN EEN KOLENKACHE­L RANGTELWOO­RD HOGE BERG PLAK WOESTIJNBR­ON JAPANS GERECHT VERS GEGADIGDE VANGTOUW SLOT BOOM PLANT 2 VERSTOTEL UIT EEN BELG. STAD OLM CLAIM DOKTER INSECT CURSUS KOPER PL. IN WALLONIË GELDLA DEEL VAN HET JAAR GOEDE EIGENSCHAP BEZITTELIJ­K VNW. WAAR SPIJS BORDSPEL HELPER VAAS FIRMAMENT EEN AFSPRAAKJE MAKEN BIJWOORD DRANK PAPA 7 CARDIOTOCO­GRAM (AFK.) HERTACHTIG DIER LOFLIED FOUT FLINK STROOMVERS­NELLING KUBUSVORMI­G LUIAARD SIERPLANT TOEGANG TOT OPEN WATER ZELFZUCHTI­GE ACTIVITEIT NIET VÓÓR IEDER WOONSCHIP NET ONAANGENAA­M GEVOEL BEZINKSEL VOGELGELUI­D 3 WIN 100 BEROEP GETIJ TIJDVAK GODIN VAN DE VREDE NOOT KLAAR ORGAAN SPIONAGEDI­E ONTVANGEN WIN FOR LIFE-BILJETTEN STEEKSCHUI­M LOKROEP PLANTSOEN NOOT ELEKTRONEN­BUIS SAMEN BEROEP 1 UITROEP JUWEEL ERG WIEL TEGELIJK WELKE PERSOON STERKE LICHTSTRAA­L SPROOKJESF­IGUUR TONEELSTUK KIEM ONZIN BROMPOT HOEFDIER Win 100 Win for Life-biljetten van de Nationale Loterij! 100 kansen om levenslang €2.000 per maand te winnen. GETAL WINTERS VOERTUIG BOLGEWAS ONDERWERP ECHTGENOOT BLOEDVAT WINNAARS, OPLOSSINGE­N EN EXTRA PUZZELS NU OP GVA.BE/PUZZELS 8 KORT LICHT TIJDMAAT KETJAP Wedstrijd t/m 5-07-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ 6022 MUZIEKTEMP­EL VOORVOEGSE­L €1/SMS LIED UITROEP SMAL STILSTAAND WATER verzonden/ontvangen -18 loterij. VROEGER VAARTUIG UITROEP VOEGWOORD FILOSOOF NIETS UITGEZONDE­RD RUSSISCHE GRASVLAKTE HET GEHEIMZINN­IGE ROEMLOOS VANWEGE 6 WAL VOORZETSEL LUCHT VLEESVERVA­NGER CYCLOON LOTSBEPALI­NG LEUS MOE BIJEEN GROTE KOP VOCHT NIET EVEN NOOT WIJZER MILJARDSTE DEEL VOUW VIA EENHEID VAN VERMOGEN DEEL VAN EEN MOLECULE DOODMOE MOMENT IN ORDE NA ELKAAR 4 DICHT OP ELKAAR TAK UITING VAN KOU RONDHOUT LUI CIRKEL BOOM VOLTOOIEN UITBOUW BUIDELBEER FOTOGRAFIS­CHE TERM KLUITENBRE­KER LIDWOORD TELWOORD RUNDEREN HEEL VOGEL NOOT MAMA HEDEN UITROEP GEOORLOOFD ZIJN BEWUSTE HANDELING RUND PETIETERIG 5 GROOT AANTAL GLAD VAN OPPERVLAK VLIEGENDE SCHOTEL CIJFER © DENKSPORT PUZZELBLAD­EN SMS sleutelwoo­rd 6022 het gevonden naar het nummer (1€/SMS verzonden/ontvangen)

© PressReader. All rights reserved.