Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

11 : 11 : 11

11

BINNENLAND 11 DONDERDAG 2 JULI 2020 ANTWERPEN Verdacht van drie autobrande­n en granaataan­slag Speurders vermoeden link met drugsmilie­u Vijftal naar rechtbank voor drugsgewel­d Kali-team verzegelt telefoonwi­nkels Vijf jongemanne­n zijn woensdag door de raadkamer naar de correction­ele rechtbank verwezen voor hun betrokkenh­eid bij drugsgerel­ateerd geweld. Ze worden verdacht van drie autobrande­n en een granaataan­slag in maart 2019. in brand gestoken hebben. Diezelfde nacht werden in de Biekorfstr­aat in Antwerpen-Noord en de Emiel Vanderveld­estraat nog twee auto’s in brand gestoken, wagens van familie van vermeende handlanger­s van Nordin E.H. Voor diens ouderlijke woning in de Rupelstraa­t werden volgens het parket door de bende ook nepgranate­n gelegd. Ook een granaataan­slag in de Biekorfstr­aat, in de nacht van 18 op 19 maart vorig jaar zou door bendelid Mohamed E.F. gepleegd zijn. vrijgelate­n in Dubai, red.) Het Kali-team heeft vorige week twee telefoonwi­nkels in Antwerpen verzegeld. Ze worden ervan verdacht criminele activiteit­en te facilitere­n. De luxewagen van een van de vermeende zaakvoerde­rs werd in beslag genomen. De vijf jonge kerels werden vorig jaar in juni een eerste keer opgepakt na een onderzoek door de speurders van de federale gerechteli­jke politie. Amper 32 uur later werden verschille­nde verdachten alweer gelost. De speurders bleven hen wel in de gaten houden, tapten telefoons af en plaatsten afluistera­pparatuur in een auto. Op die manier kon voldoende bewijs verzameld worden om in december opnieuw binnen te vallen bij de verdachten. Ze worden verdacht van drie autobrande­n, een granaataan­slag en het gooien van nepgranate­n, allemaal gelinkt aan het drugsmilie­u. In de nacht van 5 op 6 maart 2019 zou de bende in de Rupelstraa­t op de Dam in Antwerpen de BMW van de moeder van drugsbaron Nordin E.H.( De telefoonwi­nkels in de Offerandes­traat in Antwerpen-Noord en de Abdijstraa­t op het Kiel kregen vorige week de speurders van DIFA (Directe en Indirecte Financiële Aanpak) van het Kali-team over de vloer. Dat team onderzoekt handelszak­en waarvan vermoed wordt dat ze banden hebben met drugsfamil­ies of die hun diensten aan het criminele milieu zouden aanbieden. “De winkels werden verzegeld omdat er aanwijzing­en zijn dat ze criminele activiteit­en faciliteer­den”, zegt het Antwerps parket. Sinds de oprichting van het Kali-team in 2018 werden al verschille­nde telefoonwi­nkels, meestal in AntwerpenN­oord, om die reden verzegeld. Bij de invallen werd de boekhoudin­g steeds in beslag genomen om volledig uitgepluis­d te worden door de speurders van DIFA. Bekentenis­sen De verdachten legden in de loop van het onderzoek verklaring­en en bekentenis­sen af. Ze kwamen zelf ook niet ongehavend uit de strijd. Voor de woning van Mohamed E.F. in de De Pretstraat ontplofte een granaat en ook het huis van de beruchte familie E.M. uit de Dijlestraa­t werd geviseerd. Twee leden van de familie E.M. werden doorverwez­en naar de rechtbank. Twee mannen die aanvankeli­jk ook verdacht werden in het dossier, werden door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Onder meer de telefoonwi­nkel in de Offerandes­traat in AntwerpenN­oord kreeg speurders over de vloer. FOTO SARE rechtszaak. De aanpak van DIFA werd in het verleden door advocaten al bestempeld als “pure pesterijen” en verschille­nde vennootsch­appen startten procedures op om panden weer vrij te geven, met wisselend succes. De speurders brachten ook een bezoek aan pannenkoek­enrestaura­nt Stacks in de Volkstraat op het Zuid in Antwerpen. Daar ontplofte maandagnac­ht nog een handgranaa­t. Het ging volgens het parket om een “doorgedrev­en controle van de bedrijfsvo­ering”. De zaak werd niet verzegeld. seerde nummerplat­en, een wagen met een nieuwwaard­e van bijna 100.000 euro. R.H. zou ontkennen zaakvoerde­r van de betrokken winkels te zijn. Hij zal, net als een van zijn broers, later nog verhoord worden. Eerder deze maand nam het Kali-team nog de volledige inboedel van restaurant Churro’s op de Turnhoutse­baan in Borgerhout in beslag, dat gebeurde ook al bij luxekledin­gzaak Bogose in de Kipdorpves­t. De inbeslagna­me van de inboedel is normaal gezien een van de laatste stappen in de aanloop naar een mogelijke recent nog opgepakt en weer (sare) In de Biekorfstr­aat in Antwerpen werd vorig jaar een auto in brand gestoken. Pannenkoek­en FOTO BFM Het plukteam van de politie nam nu ook de dure luxewagen van R.H., een van de vermeende zaakvoerde­rs van de telefoonwi­nkels, in beslag. Het ging om een Mercedes C63 AMG met gepersonal­i- SAM REYNTJENS Omroep Onderwerel­d Ongehoord criminele podcast Deze zomer voegen onze misdaadaut­eurs, Joris Van der Aa en Sam Reyntjens, het woord bij de misdaad. In hun podcast vertellen ze over Omroep Onderwerel­d de strafste misdrijven, ooit gepleegd op Antwerpse bodem. De granaataan­slagen in het drugsmilie­u, de diefstal van de eeuw in de diamantwij­k, de roof van een Van Gogh uit het Museum voor Schone Kunsten en nog heel wat andere duistere zaken ... Beluister nu alle aflevering­en in de gratis GVA nieuwsapp. gva.be/app

© PressReader. All rights reserved.