Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

12 : 12 : 12

12

12 BINNENLAND DONDERDAG 2 JULI 2020 VRIJE TIJD Voorzitter Rousseau stelt wel voorwaarde­n Stephanie vocht een jaar geleden tegen kanker, nu voelt zich goed in de groep tijdens het Sp.a wil aan tafel met Drie Koningen Sp.a-voorzitter Conner Rousseau gaat dan toch akkoord om nog deze week rond de tafel te zitten met zijn collega’s Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR). Al stelt hij wel voorwaarde­n: de drie moeten met een nota komen én hij stelt inhoudelij­ke eisen. Dat gesprek zou misschien al vandaag plaatsvind­en. Frozenkamp op Sporta. Dat volgt ze dankzij het project ‘Kinderen met kanker laten sporten’. FOTO JOREN DE WEERDT Een dag lang probeerde sp.a-voorzitter Conner Rousseau zijn collega’s Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) rond de tafel te krijgen. Toen dat niet lukte, ging hij ’s avonds een watertje drinken met die laatste. Om het gekibbel van de afgelopen dagen bij te leggen, maar ongetwijfe­ld ook om de nota te bespreken die Rousseau woensdagav­ond aan de zogenoemde Drie Koningen overhandig­de. Daarin antwoordt hij voor het eerst op de uitnodigin­g van de drie om nog deze week aan tafel te gaan om met zes partijen te praten over de vorming van een nieuwe regering. Die zogenaamde Arizona-coalitie van Open Vld, MR, CD&V, N-VA, sp.a en CDH heeft 76 zetels in de Kamer, net voldoende voor een meerderhei­d. De zes partijen stellen geen formeel veto tegen elkaar, al zei sp.a ook nog niet ja. Dat is nu dus wel gebeurd. “Vorige zomer zat ik in het ziekenhuis” Daar zijn zomerkampe­n weer, ook voor Stephanie (8), die revalideer­t van hersentumo­r Sportkampe­n zijn weer toegelaten vanaf 1 juli en dat zie je bij Sporta in Tongerlo (Westerlo). De kinderen melden zich enthousias­t bij de monitoren voor een driedaagse kampweek. Zo ook Stephanie Goris (8) uit Noorderwij­k (Herentals). Zij vocht vorig jaar tegen een hersentumo­r en is hier dankzij het project ‘Kinderen met kanker laten sporten’. Steunfonds heeft ons financieel geweldig geholpen, want het is niet evident. Een kind in het ziekenhuis, je job tijdelijk opzeggen, voortduren­d naar Leuven rijden… Je rekeningen lopen wel door hé, de leningen moeten afbetaald worden. Dit kamp volgt ze dankzij een project van Zo hoort ze er weer echt bij en kunnen we ons leven opnieuw op de rails zetten.” ‘Kinderen met kanker laten sporten’ is een organisati­e van sportarts Tom Teulingkx en medisch auteur Marc Geenen. Zij schreven samen het boek en hebben daar dit charitypro­ject aangekoppe­ld. Met elke 300 euro die ze inzamelen, bezorgen ze een kindje met kanker een topweek. Ik ben hier samen met mijn vriendin Alicia. We zijn grote fan van vooral van Elsa. Ik heb Anna en Elsa ook gezien in Disneyland.” met risico op verlamming, maar het moest. Er volgde een lange strijd met scans, bestraling en chemo. Sinds november mag ze weer alles doen en alles eten.” “Zelfs aardbeien”, lacht mama Suzanne. “Dat mocht niet tijdens de behandelin­g omdat het slecht was voor haar maag en dat miste ze echt enorm. Geen aardbeien, geen contact met dieren en het verlies van haar lange bruine lokken. Dat lijken kleine dingen, maar voor zo een jong meisje is dat wel belangrijk.” Intussen danst Stephanie als een sneeuwbal met de rest van de kindjes op het kamp. Van kop tot teen zit ze in outfit: op haar T-shirt, broek en zelfs op haar kousen staan de Disney-figuren. “Het is superleuk hier”, knikt ze. “We gaan nog knutselen, dansen en koken de komende dagen. Frozen, Steun Stephanie moet zich ondanks corona niet aan meer regeltjes houden dan de andere kinderen en doet vlot alles mee. “We wisten het zelfs niet”, lacht een van de monitoren. Als we Stephanie vragen hoe het afgelopen jaar geweest is, wellen de traantjes op en schiet mama ter hulp. “Naar Disneyland Parijs zijn we geweest dankzij Make-A-Wish. Dat was prachtig”, tovert weer een smile op het gezicht van het meisje. “We hebben enorm veel steun gehad, en nog, van familie en vrienden, maar ook van dat soort organisati­es. Het Belgisch Kinder Kanker Sportouder­s. Eisenpakke­t Ondanks de regen is het aardig druk op Sporta. Na drie maanden sluiting is het even wennen, maar iedereen is blij dat de sportkampe­n effectief mogen starten. Onder het tentje van de monitoren schuift ook Stephanie aan. Samen met haar vriendinne­tje Alicia is ze voor het eerst weer op kamp nadat anderhalf jaar geleden bij haar een hersentumo­r werd vastgestel­d. “Vorig jaar zat ze nu midden in een chemokuur”, zegt haar mama Suzanna Goor (47). “Ik ben blij dat ik haar zie genieten met de andere kinderen, maar de schrik blijft. Elke drie maanden ondergaat ze een MRI-scan ter controle. Dat is altijd bang afwachten.” De zware diagnose valt in januari 2019. “Na de kerstvakan­tie begon Stephanie zonder reden over te geven. De huisarts dacht eerst aan buikgriep, daarna aan stress en hield haar enkele dagen thuis. Het werd alleen maar erger en Stephanie was intussen zeven kilo afgevallen, dus reden we naar het ziekenhuis. Daar vreesde de kinderarts voor een hersentumo­r, wat even later werd bevestigd”, vertelt de mama met een krop in de keel. Rousseau stelt twee voorwaarde­n om te praten: de Drie Koningen moeten zelf een startnota opstellen én die moet rekening houden met enkele inhoudelij­ke socialisti­sche eisen. Onder meer forse investerin­gen in de gezondheid­szorg en een fiscalitei­t die focust op een faire bijdrage van de grootste vermogens en multinatio­nals staan in het pakket. Van de PS formeel loslaten is géén sprake in die nota. “Als er rekening gehouden wordt met onze wensen, kan ook PS zich daarin vinden”, luidt het. Eerder legden ook CDH en N-VA al enkele verwachtin­gen op tafel. Sportouder­s Frozen- Frozen- Frozen- BIEKE LATHOUWERS, LEO BROUWERS www.sportouder­s.eu www.sporta.be Richtlijne­n voor sportkamp in coronatijd­en “Laten we vooral niet te snel panikeren” Niets onoverkome­nlijks Sportarts Tom Teulingkx zette mee de lijnen uit voor sportkampe­n deze zomer. “Bubbels van vijftig geven de organisato­ren heel wat bewegingsv­rijheid, maar er blijven strenge regels van kracht. Om niet te vaak onnodig kinderen naar huis te sturen, hoop ik dat de kampverant­woordelijk­en nauw contact houden met de artsen.” of allergie is heel klein”, weet Teulingkx. “Daarom roepen wij op om hulpkanale­n – liefst de huisarts – in te roepen. Panikeren heeft geen zin en een kind onterecht naar huis sturen, heeft gevolgen voor heel het kamp.” dan moeten de externe en de volwassene­n uit de bubbel een mondmasker dragen en de 1,5 meter-regel in acht nemen. Voor elke bubbel wordt een contactlog­boek bijgehoude­n. Als een kind tijdens een kamp symptomen vertoont, moet het worden opgehaald door de ouders. Daarna kan het, zelfs als het negatief test, niet meer terug naar het kamp. In afwachting van het resultaat van de test blijven de andere kinderen van de bubbel op hun locatie, dus geen daguitstap­pen meer. Plus 12-jarigen worden dan verplicht een mondmasker te dragen en iedereen houdt afstand. Blijkt de test negatief, vervallen die maatregele­n weer. Bij een positieve test wordt de hele bubbel naar huis gestuurd en gevraagd preventief in quarantain­e te gaan. Bij de Drie Koningen is de nota goed aangekomen en volgens Coens staan er geen onoverkome­lijke eisen in. In de wandelgang­en is te horen dat er vandaag misschien al een ontmoeting op het programma staat. Of dat ook effectief het geval is, wil niemand voorlopig bevestigen. Als het gesprek met Rousseau constructi­ef verloopt, staat niets een gesprek met zes partijen in de weg, klinkt het. Richtlijne­n Kinderen die tijdens de drie dagen voor de start van het kamp ziek zijn, mogen niet mee. Bubbels bestaan uit maximaal vijftig mensen (inclusief de leiding) en onderling hoeven die geen afstandsre­gels te volgen of mondmasker­s te dragen. Veelvuldig handen wassen blijft een must. Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal en ruimte. Zo veel mogelijk in openlucht. Contact met externen wordt afgeraden. Kan het toch niet anders, “Bij koorts en hoesten moeten kinderen naar huis, dat is makkelijk vast te stellen. Secundaire symptomen zijn moeilijker te interprete­ren: daar moet je er ook twee van hebben om Covid-verdacht te zijn. Het gaat onder andere om hoofdpijn, vermoeidhe­id en spierpijn. Na twee dagen kamp, heb je dat vaak bij kinderen en het verschil met een zonneslag (mvdr) Spoedopera­tie Vanaf dan gaat het heel snel. De tumor zit gevaarlijk dicht tegen het zuurstofka­naal en als dat geraakt wordt, dreigt een zuurstofte­kort. In Leuven volgt een spoedopera­tie. “We zijn de dokters dankbaar dat ze zo snel gereageerd hebben. De zenuwbanen en de spieren werden doorgesned­en Bouchez en Rousseau deden een terrasje. (bl) FOTO RR

© PressReader. All rights reserved.