Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

13 : 13 : 13

13

STAD RAND 13 EN DONDERDAG 2 JULI 2020 S HOBOKEN Speelplein dat in oktober 2018 moest sluiten voor geluidsove­rlast weer open Tweede keer, goede keer? Een stuk van het nieuwe pleintje met een ‘speelaanle­iding’ voor kleinere kinderen. Het pleintje in de zomer van 2018, het was toen net aangelegd en meteen heel populair. FOTO PATRICK DE ROO FOTO PATRICK DE ROO Het vernieuwde pleintje aan de Meetjeslan­dstraat is woensdagav­ond geopend in bijzijn van de omwonenden. Een jaar en negen maanden geleden werd het gesloten omdat spelende kinderen geluidsove­rlast veroorzaak­t zouden hebben. Het nieuwe ontwerp is groener en moet meer rust garanderen. Omwonenden zagen hun visie ongeveer gerealisee­rd. “Dit sluit aan bij wat we in gedachten hadden en we zijn blij dat er terug wat gespeeld kan worden op het plein”, zegt Dirk Jan Huisman (53), een van de betrokken omwonenden. “Het is belangrijk dat we in de eerste periode goed opvolgen dat het plein wat rustig blijft.” Kathelijne Toen belooft dat er toezicht zal zijn op de drukte. “De politie zal er zeker de eerste periode geregeld controlere­n en er zal de eerste drie weken een mobiele camera aan het plein staan. Ook buurttoezi­chters zullen er aanwezig zijn. Met hen heb ik geregeld contact.” Het gebrek aan speelruimt­e in Hoboken-Noord voor kinderen is met de opening van dit miniparkje natuurlijk allerminst opgelost. “We hebben vlakbij nog wat kleine spelaanlei­dingen aangelegd om de drukte te verspreide­n. Op de middellang­e termijn komt er ook speelgeleg­enheid in het parkje waar nu de kerk in de Krugerstra­at staat en aan de nieuwe Krugerbrug wordt ook iets voorzien. Op de heel lange termijn zorgen we voor speelruimt­e op de Hayes Lemmerzsit­e”, aldus Toen. (N-VA). “Tweede keer, goede keer, hopen we. In de plaats van een blauwe sportvloer en speeltoest­ellen, staat er nu veel meer groen op het plein”, zegt Toen. “Er staan wel nog wat ‘speelaanle­idingen’ in hout die bedoeld zijn voor kleinere kinderen. Het is nu een groen, klein buurtparkj­e.” Er is geen scherm of andere afscheidin­g in het nieuwe plein gezet om geluid tegen te houden. Geluidsove­rlast was nochtans de reden van de sluiting. “Dat was technisch en financieel niet haalbaar. We hopen dat de andere keuze van speelinfra­structuur ervoor zorgt dat er minder geluidsove­rlast is.” ANTWERPEN In oktober 2018 oordeelde burgemeest­er Bart De Wever (N-VA) na een studie op het pleintje dat de spelende kinderen te luid waren. De studie kwam er na klachten van de buren. De burgemeest­er sloot speelplein­tje. Op dat moment was het pleintje op de hoek van de Meetjeslan­dstraat en de Lageweg nog maar enkele maanden geleden opnieuw aangelegd met allerlei speeltoest­ellen en erg populair. Zeven speelplein­tjes heropenen opnieuw toegankeli­jk, net als dat op de Sintelbaan in de Luchtbal. Nog op de Luchtbal, aan de Canadablok­ken, kunnen kinderen zich vanaf dinsdag 7 juli uitleven. De heraanleg van de speelzone op het Sint-Jansplein is uitgesteld tot na de vakantie. Districtss­chepen van Jeugd Tom Van den Borne (Groen): “Omwille van corona speelt de zomervakan­tie van veel kinderen en gezinnen zich dit jaar in eigen stad af. Nog meer dan anders moet onze jeugd zijn plek kunnen krijgen in de stad.” De timing van de werken hangt af van het weer. Deze en volgende week heropenen in het district Antwerpen zeven speelterre­inen die de afgelopen maanden afgesloten waren voor vernieuwin­gswerken. In totaal investeerd­e het district Antwerpen 800.000 euro. Op het Professor Claraplein, in de Binnenvaar­tstraat en op het Tampicople­in kan er nu al gespeeld worden. Op het Alfons De Cockplein op het Kiel zijn drie zones van het speelterre­in afgewerkt en speelklaar. De volledige speelzone daar wordt op vrijdag 23 juli geopend. Vanaf vrijdag 3 juli is het speelterre­in op de Dageraadpl­aats Voor- en tegenstand­ers van het speelplein­tje onder de omwonenden gingen met het district rond de tafel zitten. Ze kwamen tot een ontwerp dat vooral de directe buurt ten goede moet komen. Na een jaar en negen maanden ging het pleintje woensdagav­ond terug open. Bewoners kregen er wat uitleg van districtsb­urgemeeste­r Kathelijne Toen (jas) ANDREAS ROTTY MERKSEM Geen bezoekers en geen nieuwe opnames mogelijk na vaststelli­ng 26 besmetting­en Opstoot corona op geriatrie en revalidati­e van Jan Palfijn Op de afdelingen geriatrie en revalidati­e in ZNA Jan Palfijn vond of vindt een opstoot van coronabesm­ettingen plaats. Sinds midden juni hebben 26 patiënten en medewerker­s positief getest. Niemand moest naar intensieve zorgen. De opnamestop en het verbod op bezoek gelden nog steeds. Maar ondertusse­n lijken de afdelingen geriatrie en revalidati­e stilaan coronavrij te worden. Sommige van de medewerker­s die besmet waren en nu geen symptomen meer vertonen, zijn al terug aan de slag. Vrijdag wordt iedereen opnieuw getest. Als er dan niemand positief test, worden bezoek en opnames op de afdeling opnieuw toegelaten. Woordvoerd­er Van der Veken zegt dat het ziekenhuis zeker niet verrast was. “Jan Palfijn wist, net zoals andere ziekenhuiz­en, dat de versoepeli­ng van de maatregele­n voor een toename in de besmetting­en kon zorgen. We wisten dat de kans groter was.” twee hebben we meteen in quarantain­e geplaatst. We hebben het bezoek en opnames op de afdelingen meteen stopgezet. Dan hebben we een testprogra­mma opgezet waarbij we alle patiënten en medewerker­s herhaaldel­ijk hebben getest.” “Uit de tests bleek dat twaalf personeels­leden, een student en dertien patiënten besmet waren met het virus”, zegt Van de Vreken. “Die besmette personeels­leden hebben we naar huis gestuurd en de besmette patiënten hebben we apart gezet.” Een deel van hen testte positief zonder enige symptomen te vertonen. Niemand zou er erg aan toe geweest zijn en er is dan ook niemand naar intensieve zorgen moeten gaan. “Midden juni hebben we twee gevallen van corona met symptomen ontdekt”, legt ZNA-woordvoerd­er Tom Van de Vreken uit. “Die (anro) Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? Bel 03-210 05 18 of mail stadskrant@gazetvanan­twerpen.be FOTO GETTY IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY RF

© PressReader. All rights reserved.