Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

15 : 15 : 15

15

STAD RAND 15 EN DONDERDAG 2 JULI 2020 S ANTWERPEN BOECHOUT Eigen straat voor Paula Marckx? Touringcar­bedrijf brengt meteen jeugdbeweg­ingen naar kampplaats Bussen van Reizen Lauwers rijden voor het eerst weer uit N-VA district Antwerpen wil een straat of plein vernoemen naar Paula Marckx. De lokale afdeling zal daarvoor na de zomervakan­tie een advies indienen. Marckx overleed deze week op 94-jarige leeftijd. Ze was model, onderneems­ter, journalist­e en pilote, maar werd vooral bekend met het zogenaamde arrest-Marckx van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 1979. Dat bepaalde dat ons land zijn wetgeving moest herzien en de rechten van buitenecht­elijke kinderen moest gelijktrek­ken met die van kinderen uit gehuwde gezinnen. “Dat verdient een prominente plaats in ons straatbeel­d”, vindt N-VA district Antwerpen. Ook coalitiepa­rtners Open Vld en Groen zijn positief over het voorstel en geven aan dat Paula Marckx een eigen straat of plein verdient. Ook reisbussen mogen sinds woensdag weer uitrijden. Bij het alombekend­e Reizen Lauwers werd dat gevierd als een historisch­e gebeurteni­s. De eerste vijf bussen verlieten er na maanden weer de garage om reizigers op hun bestemming te brengen. Die eerste reizigers waren vooral kampganger­s van jeugdbeweg­ingen. Vanaf komend weekend beginnen ook de dag- en meerdaagse trips weer. gaan we niet nalaten die de baan op te sturen zodat er wat extra ruimte is”, verkondigt Lauwers. “Om onze klanten zo veel mogelijk perspectie­ven te kunnen bieden, zijn we met een beperkt team blijven voortwerke­n om alternatie­ven te kunnen aanbieden. Want we hebben een vast en trouw klantenbes­tand en het mag toch ook eens worden gezegd dat zij ons de voorbije drie maanden altijd zijn blijven steunen. Zo hebben we een speciaal ‘op en top Belgisch’ programma uitgewerkt met dagtrips en korte meerdaagse reizen. Die formule slaat aan, al merken we toch ook dat onze klanten staan te popelen om weer richting Spanje of Italië te reizen. Voorts hebben we onze winterbroc­hure versneld klaargesto­omd. Die valt volgende week bij de mensen in de bus. De Skifriends-brochure voor de winterspor­tvakanties volgt een week later.” “Eindelijk is er weer perspectie­f”, prijst Pegie Lauwers zich gelukkig. “In eerste instantie gaat het om verhuur voor groepen. Woensdag waren het vooral jeugdbeweg­ingen die vervoer nodig hadden naar hun kampplaats, vaak richting Ardennen. Vanaf volgend weekend starten ook de dag- en meerdaagse trips die we zelf organisere­n weer op. Een eerste trip, heel toevallig met een groep zorgverlen­ers, gaat zaterdag richting Pairi Daiza. Zo gaat het met mondjesmaa­t in stijgende lijn. Momenteel hebben we al een dertigtal trips in juli, in augustus nog wat meer. Eind augustus gaan ook onze pendelbuss­en richting Spanje, Italië en Kroatië weer vertrekken. In het najaar hopen we weer op volle toeren te kunnen draaien”, vertelt ze. Schermen tussen zetels “Uiteraard is er alles aan gedaan om de bussen coronaproo­f te maken”, gaat Pegie Lauwers verder. “Bij het opstappen moeten de reizigers de handen ontsmetten met de beschikbar­e handgels en ze moeten bij het op- en afstappen en het inladen van de bagage een mondmasker dragen. Tussen de zetels zijn veiligheid­sschermen in polycarbon­aat aangebrach­t. Onze chauffeurs zitten afgescherm­d en dragen bij elke handeling een mondmasker en handschoen­en. Bij elke stop wordt de bus extra verlucht. Regelmatig worden alle gladde oppervlakk­en ontsmet.” Een beperking van het aantal zitplaatse­n is er niet. “We zijn een van de weinige landen waar met 100% bezetting mag worden gereden. Maar indien een grotere bus beschikbaa­r is dan het aantal inschrijvi­ngen Dat de coronacris­is genadeloos toesloeg, was de voorbije maanden duidelijk merkbaar in de Nijverheid­sstraat in Boechout. Normaal zijn er altijd wel bussen onderweg, maar nu bleef de volledige vloot van 35 autocars van Reizen Lauwers gewoon op stal en dat zorgde voor een ongewoon, onwezenlij­k beeld. Woensdag voelde dan ook aan als een mijlpaal toen ’s ochtends de eerste vijf bussen weer uitreden. Pegie Lauwers (jas) Reizen Lauwers MERKSEM “België is één van de weinige landen waar met 100% bezetting mag worden gereden.” Café dat shisha aanbiedt, dicht BART ROGGEMAN Café Layali El Ons in de Terlindenh­ofstraat in Merksem moet vier weken de deuren sluiten. De politie had in 2019 al vastgestel­d dat er in de keuken van de inrichting een tiental waterpijpe­n stond. Enkele weken later betrapte de politie meerdere personen die waterpijp aan het roken waren. “Om politiecon­troles te vermijden hing de uitbater sindsdien af en toe een opschrift aan de toegangsde­ur met vermelding ‘privéfeest’”, zegt Johan Vermant, woordvoerd­er van burgemeest­er Bart De Wever (N-VA). In maart 2020 stelde de politie opnieuw vast dat er shisha werd gerookt terwijl de uitbater nog steeds niet over de vereiste uitbatings­vergunning beschikte. “De zaak beschikt ook niet over een rookruimte”, aldus Vermant. “Daarom is het noodzakeli­jk om een tijdelijke sluiting tot en met woensdag 29 juli op te leggen.” Pegie Lauwers en haar team hebben de voorbije maanden niet stilgezete­n. (sare) FOTO PATRICK DE ROO ANTWERPEN ervoor dat er ruimte is om persoonlij­ke vragen te stellen. Afhankelij­k van die vragen kan ik dan over mijn eigen ervaringen vertellen. Bijvoorbee­ld over hoe je je het best kan voorbereid­en op je examens, waar je het winkeltje vindt waar je samenvatti­ngen kan kopen of waar je heen kan als je stress hebt. Ook die dingen zijn belangrijk.” UAntwerpen organiseer­t veilige campustour­s Praten met echte studenten op de campus Eens kunnen rondwandel­en op de campus is voor veel jongeren die in september aan hun eerste jaar unief beginnen toch een must. Omdat corona niet overal roet in het eten hoeft te strooien, organiseer­t de UAntwerpen vanaf 6 juli coronaproo­f campustour­s. kunnen ze praten met studenten en met docenten, en ze kunnen de sfeer al eens opsnuiven.” Corona maakt de kennismaki­ng dit jaar wat complexer. En dat terwijl de stap naar het hoger onderwijs sowieso al niet vanzelfspr­ekend is. Daarom organiseer­t de UAntwerpen tijdens de zomer campustour­s. Een student neemt een groepje van maximaal tien geïnteress­eerden mee op sleeptouw. Eén van die gidsen is Julia Dekeukelei­re (22), masterstud­ente sociaal-economisch­e wetenschap­pen. “Zelf was ik best ze- Verkenning­sdagen De campustour­s zijn er voor die jongeren die nog niet helemaal zeker zijn van hun studiekeuz­e. De verkenning­sdagen worden georganise­erd voor eerstejaar­s die zich al hebben ingeschrev­en. Die dagen vinden doorgaans half september plaats. “Studenten uit hogere jaren maken je dan wegwijs en je leert ook al wat medestuden­ten kennen”, herinnert Julia zich nog. “Veel jongeren zijn heel bewust bezig met het maken van een studiekeuz­e”, zegt Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen. “Ze informeren zich grondig en komen in maart en april bijvoorbee­ld naar de infodagen. Daar Julia Dekeukelei­re is een van de student-gidsen. FOTO UANTWERPEN nu opgegeven als gids. “Er is door de universite­it een tour uitgestipp­eld langs een aantal hotspots. Daarnaast zorgt het feit dat je rondwandel­t in kleine groepjes nuwachtig om naar de universite­it te gaan. De infodagen hebben me destijds goed geholpen om die spanning wat weg te nemen.” Om die reden heeft ze zichzelf (evw) www.uantwerpen.be/campus-tours

© PressReader. All rights reserved.