Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

2 : 2 : 2

2

2 BINNENLAND DONDERDAG 2 JULI 2020 GOEDE DAAD Standpunt Vrouw ontmoet in Merksem 16-jarige thaibokser uit Geel die haar smartphone van diefstal redde “Robby, voor mij ben jij een held” Kris Vanmarseni­lle Hoofdredac­teur brieven@gva.be Een nieuwe VRT V oor de medewerker­s van de openbare omroep en voor de fans van de VRT worden het spannende tijden. Het zou weleens kunnen dat we volgend jaar met een heel andere VRT zitten: serieus afgeslankt, met minder vedetten en Vlaamser van aard. Die adviezen zijn in ieder geval terug te vinden in de resolutie van het Vlaams Parlement voor het opstellen van een nieuw beheerscon­tract tussen de Vlaamse regering en de openbare zender. Het zijn woelige tijden voor de VRT. In het voorjaar werd CEO Paul Lembrechts aan de deur gezet na een conflict met de raad van bestuur. Aan de basis van die crisis lag de zware bezuinigin­g die op de VRT afkomt. De pas aangesteld­e CEO Frederik Delaplace moet nu over de nieuwe beheersove­reenkomst onderhande­len. Tegen september zou die rond moeten zijn. Maar welke openbare zender krijgen we als met al de factoren in de resolutie rekening moet worden gehouden? Je kunt je zeker afvragen of de VRT grof geld moet betalen voor exclusivit­eitscontra­cten, of ze astronomis­che bedragen moet uitgeven aan voetbalcon­tracten en of een openbare omroep zwaar moet investeren in amusement dat ook op andere zenders wordt aangeboden. Tenslotte werkt de VRT met de centen van de belastingb­etaler. Daar moet zuinig mee worden omgesprong­en. Maar het is natuurlijk wel nog altijd de bedoeling dat mensen naar de omroep kijken. Ze betalen ervoor. De VRT moet voldoende middelen en mensen hebben om een aantrekkel­ijk aanbod te blijven aanbieden. Minder populaire sporten aandacht geven is mooi, maar wat als er niemand interesse heeft? En vedetten financiere­n hoeft niet, maar het kan ook niet de bedoeling zijn dat al het talent dat bij de VRT kan groeien, meteen wordt weggekaapt door andere mediabedri­jven. Hoe ver kan de omroep gaan om mensen aan zich te binden? En in welke zin precies moet de VRT Vlaamser worden? Hoe bepaal je het Vlaams gehalte van een omroep? En hoe vermijd je dat hij al te provincial­istisch wordt? En ja, in de praatprogr­amma’s en actualitei­tsdebatten kom je nu vaak dezelfde experts tegen. Daar mag best wat meer variatie in worden gebracht, zoals in de resolutie staat. Maar hoe leg je dat vast in een overeenkom­st zonder dat de politiek zich gaat moeien met wie in welke programma’s van de openbare omroep zijn opwachting maakt? Het worden boeiende discussies die hopelijk leiden tot een degelijke publieke omroep voor een breed publiek. Maar er zitten nog veel addertjes onder het gras. Robby krijgt van Ann een doosje met daarin een leuke financiële beloning. Achter de twee kijken trainers Vincent Gloris en Daniella Somers trots toe. FOTO JAN VAN DER PERRE Ann Van Steen deed vorige zaterdag in een oproep om de held te vinden die zo dapper de achtervolg­ing inzette op de twee dieven die haar smartphone op de trein in Mortsel gestolen hadden. Wat ze wist: hij heet Robby, woont in Geel en is mogelijk 16. En ja hoor, een dag later was de jongen dankzij een lezerstip al geïdentifi­ceerd. Woensdag kwam Ann een bedanking afgeven in boksclub The Bulldogs in Merksem, waar Robby al acht jaar traint. de jongeman tussen Antwerpen en Geel pendelt met de trein, deed bij een lezer een licht op gaan. De held blijkt Robby Vekemans te zijn en Ann kan goed schatten, want hij is exact 16. Robby studeert in Antwerpen voor lasser, maar gaat ook zes keer per week trainen in boksschool The Bulldogs in Merksem. Die bewuste woensdag kwam hij van de training terug. Ook zijn trainster Daniella Somers had haar pupil herkend in de oproep. Robby bokst al van zijn 8ste en doet op hoog competitie­niveau muay thai. gedaan had wat hij moest doen”, vertelt vader Wesley trots. “We hebben zeven zonen en ik denk dat het toch ook iets met onze opvoeding te maken heeft. Hulpvaardi­gheid vinden wij belangrijk.” Ann nam gisteren vrij van het werk om Robby te gaan bedanken in de boksschool. Ze had een mooie tekening van een superheld met een elektrisch­e step bij die haar dochtertje Francesca (7) had gemaakt. Robby zelf was nog altijd een en al bescheiden­heid. Hij haalde al ereplaatse­n op het Europees en Belgisch kampioensc­hap muay thai. “Maar dat heeft er allemaal weinig mee te maken. Ik heb gewoon geen angst”, zegt Robby. Ook zijn trainers Daniella Somers, Vincent Gloris en Britt van Vugt zijn trots. Gazet van Antwerpen Even terugdraai­en: Ann Van Steen uit Lier nam woensdagav­ond 24 juni na haar werk in Antwerpen-Centraal de trein. Tijdens de halte in het station van Mortsel kwamen twee mannen tegen haar staan. Ze lachten wat en gingen er dan met haar iPhone vandoor. Alle volwassene­n bleven zitten toen Ann in paniek begon te roepen. Alleen één jongen, Robby dus, zette de achtervolg­ing in, tot zelfs over het perron toen de dieven het treinstel verlieten. Hoewel Ann de conducteur aanmaande om de trein staande te houden, vertrok die toch, met de elektrisch­e step, rugzak en gsm van de moedige jongen aan boord. Gelukkig was een andere passagier aan het bellen met iemand op het perron die de achtervolg­ing zag gebeuren en kon Ann op die manier afspreken met Robby dat ze in het station van Lier op hem zou wachten met zijn spullen. Robby bracht Anns gsm mee die de dieven uit wanhoop hadden weggegooid. De elektrisch­e step en het feit dat Hulpvaardi­ge opvoeding “Een stille jongen, hevige Antwerpsup­porter, maar nooit drinken”, hadden zijn ouders Debby Dieltiens en Wesley Vekemans al aan de telefoon verteld. “We wisten wel dat er iets gebeurd was, want hij had vorige week na het voorval gebeld dat hij wat later ging thuiskomen. Maar toen we dat zo in de krant lazen, beseften we pas wat hij gedaan had. Dat is toch niet niks, zeiden we, maar zelf beweerde hij gewoon dat hij Beloning Ann Van Steen twijfelde eerst of ze een waardebon zou kopen voor haar held, maar uiteindeli­jk stak ze een biljet van 100 euro in het doosje. “Een nieuwe iPhone zou me 1.000 euro hebben gekost. En nog belangrijk­er: ik zou alle foto’s en filmpjes van mijn dochtertje kwijt zijn geweest. Ik heb direct een abonnement op iCloud genomen, zodat ik ze niet meer kan verliezen. Dankzij Robby heb ik geen trauma. Die dieven lachten vies naar mij. Maar in plaats van mij bestolen te voelen, voel ik mij dankzij Robby net geholpen en dat is een veel beter gevoel om dit af te sluiten. Dus Robby, wat jij gedaan hebt is niet de normaalste zaak van de wereld, maar exceptione­el”, zegt Ann. DAGBLAD GESTICHT OP 3 NOVEMBER 1891 BANKREKENI­NG: IBAN: BE30 4100 0357 8111 BIC: KREDBEBB Hoofdzetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen5 Website: www.gva.be email: contact@gva.be Algemeen: 03210 02 10 Uitgever Mediahuis NV Verantw. uitgever: Koen Verwee Hoofdredac­tie: Kris Vanmarseni­lle domiciliër­ing € 32/maand Slim (za papieren krant + elke dag digitaal): € 240 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 20/maand Weekend (Zaterdag + maandag papieren krant): € 216 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 18/maand Snel (toegang tot plus artikels op de website): € 120 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 10/maand ISS 0771 1581 Ann Van Steen Slachtoffe­r diefstal “Robby, wat jij gedaan hebt is niet de normaalste zaak van de wereld, maar exceptione­el.” Advertenti­e: Tel 03210 02 10 of Tel 02467 24 27 www.mediahuis.be/adverteren Zoekertjes: 0800 99 190 KLANTENSER­VICE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvul­digd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, druk, microfilm en welke andere wijze ook zonder de voorafgaan­de schrifteli­jke toestemmin­g van de uitgever. Bij vermelding ”Foto RR” is de foto afkomstig uit het archief van Gazet van Antwerpen ofwel van een fotograaf die niet bekend is bij publicatie. 03303 30 37 (mavr 8u17u za 9u13u) Of via chat: www.gva.be/service (mavr 8u20u za 9u13u) Vandaag geen krant? 0800 290 14 Abonnement­starieven Super (ma t/m za papieren krant + elke dag digitaal) : € 384 voor 12 maanden of via KRISTIN MATTHYSSEN

© PressReader. All rights reserved.