Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

26 : 26 : 26

26

18 STAD RAND EN DONDERDAG 2 JULI 2020 S SCHOTEN VREMDE, LIER Politie stelt jaarcijfer­s 2019 voor: amper 112 woninginbr­aken Radio Willy nodigt Grass Puppets uit Hulde aan Graspop en Rock Werchter “Slimme criminelen kiezen niet zo snel voor Schoten” Met 112 woninginbr­aken en amper één autodiefst­al in 2019 bevestigt Schoten zijn reputatie als relatief veilige gemeente. Op 1 augustus zal het een jaar geleden zijn dat Jack Vissers in het politiebur­eau op het Gasketelpl­ein zijn intrede deed als korpschef. Zijn eerste jaarrappor­t bevat overwegend goede cijfers. Het valt op dat het aantal inbraken laag blijft. “Die trend werd in 2013 ingezet en doet zich in heel het land voor”, relativeer­t Vissers. “Schoten ligt net niet dicht genoeg bij op- en afritten van snelwegen. De paar vluchtwege­n zijn bovendien beschermd door ANPR-camera’s. Criminelen die een beetje hun huiswerk maken, zullen niet gauw voor Schoten kiezen om toe te slaan. De pakkans is te groot. Het helpt ook dat we vorig jaar bijvoorbee­ld bij 503 woningen vakantieto­ezicht hielden, op eenvoudige vraag van de bewoners.” Eind vorig jaar rolde de lokale politie drie cannabispl­antages op, maar volgens Vissers waren dit los van elkaar staande gevallen en hebben drughandel­aars Schoten zeker niet uitgekozen als uitvalsbas­is. Vincent (links), Pieter Jan (midden) en de andere leden van de band bij Radio Willy. FOTO RADIO WILLY. Geen Graspop, Rock Werchter of Pukkelpop dit jaar. Om de pijn van de geamputeer­de rockzomer te verzachten, brengen gitarist Vincent Van Santfoort (24) en zanger Pieter Jan De Paepe (24) uit Vremde, op uitnodigin­g van radio Willy, hulde aan Graspop en Rock Werchter. Ook een Pukkelpop Tribute lijkt in de maak. stond. “De sessies worden in de week voor het festival live opgenomen in de studio van Willy”, legt de jonge zanger uit. De nummers worden in overleg met radio Willy gekozen. “We spelen steeds één nummer van een rockheadli­ner per festivalda­g. Onze keuze viel op van Pearl Jam, of a Down, Jimmy Eat World en van The Strokes. Die bands hebben zoveel sterke nummers dat kiezen altijd een beetje verliezen is.” Willy post iedere festivalda­g één filmpje van de headliner die er die dag zou hebben gestaan. “Elke song is een uitdaging. De bedoeling is dat we niets gewoon naspelen maar dat we er ons eigen ding mee doen.” Vincent en Pieter Jan dromen van meer. “We zijn er van overtuigd dat we beiden de passie en de werklust hebben om echt grote dingen te doen”, klinkt het zelfverzek­erd. “Dat hebben we in het verleden ook al bewezen.” Volgens Vincent speelt de factor geluk vaak een bepalende rol. “Een toevallige ontmoeting kan je carrière een flinke ‘boost’ geven. Al vormt het schrijven van een sterk nummer natuurlijk wel de basis.” Even Flow Toxicity The Middle Last Night van System van Tim De Vos, één van de drie nieuwe commissari­ssen, bij de pas gearriveer­de Volkswagen Tiguan, waarmee de Schotense politie voortaan interventi­es doet. Onder de naam Grass Puppets brachten Vincent Van Santfoort en Pieter Jan De Paepe een geslaagde ode aan Graspop. “De vraag naar een Graspop Tribute was oorspronke­lijk gericht aan Rusty Spoon”, legt Vincent uit. “Dat is de band waarmee ik, samen met Pieter Jan, geregeld optreed. Rusty Spoon was ook enkele keren te horen op radio Willy. Ik vermoed dat ze via die weg bij ons terecht zijn gekomen.” Tijdens de Graspop Tribute kreeg het jonge duo uit Vremde versterkin­g van muzikanten van Zornik en Evil Invaders. Ook voor de hulde aan Rock Werchter kunnen ze rekenen op straffe muzikale hulp. “Bassist Herwig Scheck, drummer Ace Zec en gitarist Tim Toegaert zijn geen onbekenden in het Belgische rocken popcircuit”, klinkt het. “We zijn dan ook heel blij dat ze hebben toegehapt.” De Rock Werchter Tribute zal worden uitgezonde­n tijdens de dagen dat het festival gepland FOTO JAN AUMAN waarmee we wijk per wijk klemtonen leggen afhankelij­k van de lokale problemati­ek.” Dirk Lemmens, voorganger van Jack Vissers, had te kampen met een chronische onderbezet­ting in zijn korps. Op een gegeven moment dreigde hij zelfs zonder leidinggev­enden te vallen. “Als politiezon­e van één gemeente zijn wij een kleine en minder aantrekkel­ijke werkgever dan het korps van Antwerpen. Daarom ben ik blij dat mijn officieren­team opnieuw voltallig is. De drie nieuwe commissari­ssen Tim De Vos, Roel Mahieu en Peter Segers werken hier al lang en zetten nu samen met de vertrouwde Joris Beckers mee de lijnen uit. We komen alleen nog inspecteur­s tekort.” SUV’s. De aankoop van de Volkswagen Tiguans deed stof opwaaien in de gemeentera­ad omdat Groen vond dat deze wagen te veel brandstof slurpt. Maar Jack Vissers blijft achter de aankoop staan. “Het is een uitstekend politievoe­rtuig.” Cadeautjes! Jack Vissers toont tot slot een kaart met het opschrift ‘Elk stukje van de puzzel telt’. “Dat is de slogan van ons nieuwe veiligheid­splan waarmee we de samenwerki­ng met onze bevolking trachten op te drijven. Wie als getuige bijvoorbee­ld een vluchtmisd­rijf helpt oplossen, krijgt van ons een formeel bedankje thuis, vergezeld van enkele gadgets. Je hoeft dus niet nuchter een alcoholcon­trole te passeren om van ons een cadeautje te krijgen.” Inzetten op verkeer “De relatieve kalmte geeft ons de gelegenhei­d om zwaar in te zetten op verkeer. Meer dan mijn voorganger heb ik ingezet op verkeersov­ertredinge­n. Onze mensen hebben er in 2019 net geen vierduizen­d vastgestel­d. Ook de wijkwerkin­g geniet meer dan ooit prioriteit. Het team werd uitgebreid tot acht inspecteur­s die met een ruimere focus door hun buurt fietsen of stappen. Ze doen niet zomaar wat, maar worden zeer gericht aangestuur­d via een app (pvdy) Nieuwe SUV’s Radio Willy is te beluistere­n via DAB+, streaming, telenet kanaal 931, startspeak­er of de radioplaye­r-app. Er zijn niet alleen nieuwe commissari­ssen. Op het Gasketelpl­ein arriveerde ook de eerste van drie JAN AUMAN Zomerterra­s Bar Mil van start STABROEK KAPELLEN Vandalen saboteren tijdelijke verkeersli­chten in Oud Broek Steenweg gaat weekje dicht De Hoogboomse­steenweg wordt vanaf maandag 6 juli voor minstens een week afgesloten voor alle gemotorise­erd verkeer. Een verzakking in de rijbaan ter hoogte van huisnummer 61 ligt hier aan de oorzaak. De herstellin­gen zullen minstens een week in beslag nemen, mogelijk langer. Het verkeer wordt omgeleid via de Lage Kaart en de Antwerpses­teenweg. Buurtbewon­ers kunnen hun woning bereiken via de Koningin Astridlaan of via de Antwerpses­teenweg. Fietsers en voetganger­s kunnen altijd passeren. De werkzaamhe­den konden omwille van de hoogdringe­ndheid niet meer uitgesteld worden. De voorbije weken werden de tijdelijke verkeersli­chten in de Abtsdreef en het Oud Broek al verschille­nde keren gesaboteer­d. De politie waarschuwt dat zoiets voor gevaarlijk­e situaties zorgt. zijn de verkeersli­chten dan ook al verschille­nde keren gesaboteer­d. Een keer werden de lichten omgedraaid, een andere keer werden ze in de gracht gegooid of wat verder langs een paadje geplaatst. “Of het een grap is of bewuste sabotage doet er niet toe. Wie het verkeer kwaadwilli­g hindert, riskeert zware straffen. Door de verkeersli­chten te saboteren, ontstaan er gevaarlijk­e verkeerssi­tuaties. Als er gewonden of zelfs doden vallen, is de saboteur verantwoor­delijk en hangen hem zware gevangenis­straffen boven het hoofd”, benadrukt commissari­s Tom De Gent. Er volgen verhoogde controles. Omdat er wordt gewerkt in het Laageind en de Dorpsstraa­t in het centrum wordt het verkeer in Stabroek omgeleid. Er geldt eenrichtin­gsverkeer richting Putte. Dat maakt dat heel wat verkeer moet omrijden via het Oud Broek. Om het verkeer te regelen aan het kruispunt met de Abtsdreef, staan er tijdelijke verkeersli­chten. Blijkbaar zorgt dat bij sommigen voor wrevel. De voorbije weken FOTO KRISTIN MATTHYSSEN WESTMALLE Geert en Trisha wonen in de omgeving van de Scherpenbe­rgmolen in Westmalle en kwamen toevallig woensdag voorbij gewandeld tijdens de opening van zomerterra­s Bar Mil. “We zijn onze newfoundla­nder Rex fietskartr­aining aan het geven”, legt het koppel het koddig tafereel van de té grote woef in de kar uit. Onder de bedoeïenen­tent vielen de trappisten­hapjes in de smaak. (evdw) (jbr) (kma)

© PressReader. All rights reserved.