Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

3 : 3 : 3

3

BINNENLAND 3 DONDERDAG 2 JULI 2020 WAR ON DRUGS Ontvoering­spoging Fransen was net mislukt Mogelijk afrekening in drugsmilie­u Tientallen zien hoe politie op Ring twee kidnappers oppakt Zondagnami­ddag op de Antwerpse Ring: het snelleresp­onsteam heeft een witte bestelwage­n klemgerede­n en boeit twee verdachten. Vele passerende chauffeurs zien het tafereel. FOTO'S RR De Antwerpse politie heeft zondagmidd­ag twee Fransen gearrestee­rd nadat ze hadden geprobeerd om ‘De Algerijn’, een bekende figuur uit het Antwerpse drugsmilie­u, te kidnappen. De ontvoering­spoging mislukte en draaide uit op een wilde achtervolg­ing op de Antwerpse Ring. De aanleiding van de feiten zou een verdwenen of gestolen lading cocaïne zijn. dieven werd ‘De Algerijn’ genoemd. Ook een jongeman uit Hoboken werd met de vingers gewezen als mogelijke cocaïnedie­f. Een andere bekende drugscrimi­neel uit Borgerhout zou in april al zijn ontsnapt aan een ontvoering­spoging. M.R.C. ontkent bij monde van zijn advocaat Sam Vlaminck dat hij een partij coke zou hebben achterover­gedrukt. “Mijn cliënt ontkent met klem iets met de invoer van of de handel in verdovende middelen te maken te hebben.” De Antwerpse parketwoor­dvoerder Kristof Aerts bevestigt dat er zondag een ontvoering­spoging is geweest die door de federale gerechteli­jke politie wordt onderzocht. “Twee verdachten werden opgepakt door de politie. Zij werden na verhoor weer vrijgelate­n”, aldus het parket. hoge snelheid weg in een BMW. De 25-jarige M.R.C. besloot om zelf de achtervolg­ing in te zetten op de Franse kidnappers. De wilde achtervolg­ing die daardoor ontstond, trok de aandacht van talloze weggebruik­ers op de Antwerpse Ring. Zij zagen hoe een witte bestelwage­n met hoge snelheid werd gevolgd door de BMW van M.R.C. Enkele getuigen waarschuwd­en de Antwerpse politie en die schakelde het snelleresp­onsteam (SRT) in. vermeende kidnappers uiteindeli­jk in een voertuig van de lokale politie werden geplaatst en afgevoerd. M.R.C., het target van de ontvoering, werd niet ter plaatse aangetroff­en. Hij vervolgde zijn weg in de richting van Gent. Maar ver zou hij niet geraken: wegens brandstoft­ekort viel zijn wagen stil. ‘De Algerijn’ zou zich later uit eigen beweging aanbieden bij het politiekan­toor op de Noorderlaa­n. M.R.C. verklaarde aan de politie dat vier mannen hadden geprobeerd om hem in een witte bestelwage­n te sleuren. Waarom de Franse kidnappers het op hem gemunt zouden hebben, wist hij naar eigen zeggen niet. Hij dacht dat de kidnappers er misschien ten onrechte van waren uitgegaan dat hij veel geld zou hebben en dat men hem daarom zou hebben willen ontvoeren. het gevolg is van een conflict in het drugsmilie­u. De familie C., waartoe ‘De Algerijn’ behoort, heeft in Borgerhout geen al te beste reputatie. Tijdens een gevecht tussen bendes zou er zijn geschoten op M.R.C. en zijn broer B.C. De kogels raakten hen niet, maar boorden zich wel in de voordeur van de familie C. Broer B. werd veroordeel­d voor de moord op drugscrimi­neel Hicham ‘Jungle’ Yachou in 2014. M.R.C. was een tijdje verdachte in dat moorddossi­er, maar hij werd vrijgespro­ken. De naam van ‘De Algerijn’ dook midden april van dit jaar op in een verhaal over een verdwenen partij cocaïne. Het zou gaan om een lading van driehonder­d kilo die via kaai 869 zou zijn uitgehaald. De drugs zouden vervolgens in een bestelwage­n zijn geladen die werd achtergela­ten in een garagebox. Toen de eigenaars van de cocaïne de lading wilden ophalen, bleken de bestelwage­n en de drugs te zijn verdwenen. Als een van de mogelijke De spanningen in het Antwerpse drugsmilie­u lopen de jongste weken weer hoog op. De 25-jarige M.R.C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, werd zondagmidd­ag rond 13.30u aan zijn woning opgewacht door vier Franssprek­ende mannen. Die probeerden hem in een witte bestelwage­n te sleuren. Hoewel de ontvoerder­s gewapend zouden zijn geweest, kon ‘De Algerijn’ aan zijn belagers ontkomen. De Fransen besloten dan maar om zich uit de voeten te maken. Twee van hen sprongen in de witte bestelwage­n, twee anderen vluchtten met Klemgerede­n Tientallen automobili­sten zagen enkele minuten later hoe een anonieme wagen van het SRT de witte bestelwage­n klemreed. Twee inzittende­n werden uit de bestuurder­scabine gehaald. Omstanders filmden hoe de twee verdachten naar de vluchtstro­ok van de Antwerpse Ring werden geleid, waar ze door politiemen­sen werden geboeid. Op de beelden die aan onze redactie werden bezorgd, is eveneens te zien hoe de twee Conflict in drugsmilie­u Bij politie en gerecht vermoeden ze dat de ontvoering­spoging SAM REYNTJENS JORIS VAN DER AA

© PressReader. All rights reserved.