Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

30 : 30 : 30

30

22 BUITENLAND DONDERDAG 2 JULI 2020 Buitenland De VS hebben het grootste deel van de productie van het medicijn remdesivir opgekocht, een van de meest veelbelove­nde middelen voor ernstige coronasymp­tomen. “Er blijft niets over voor Europa”, stelt farmaceuti­sch expert Andrew Hill van de Universite­it van Liverpool. FRANKRIJK Voorzitste­r extreemrec­hts Rassemblem­ent National in nauwe schoentjes na gemeentera­adsverkiez­ingen Even leek het erop dat Marine Le Pen zich kon wegsteken na de Franse gemeentera­adsverkiez­ingen. Alle aandacht ging naar de winst van de groenen en de belabberde score van La République en Marche van president Macron. Maar het extreemrec­htse Rassemblem­ent National (RN) deed het ook slecht. Le Pen kraaide victorie met de sjerp in Perpignan. Maar dat is de verdienste van haar ex, Louis Aliot. Hij wordt nu getipt als haar grootste rivaal. Aliot altijd al een buitenbeen­tje. Hij is meer donkerblau­w conservati­ef dan extreemrec­hts. Ethisch is hij niet bepaald het toonbeeld dat de ultraconse­rvatieve hardliners voorstaan. Hij is gescheiden en niet-praktisere­nd katholiek, nam het in het verleden op voor homo’s – al was het in Tsjetsjeni­ë – en benadrukt graag dat hij via zijn Algerijnse grootvader joods bloed in de aderen heeft. Dat alles wijst erop dat Aliot opportunis­tisch is en machtshong­er heeft. De man bezette wel een zetel in het Europees Parlement en de Franse Assemblé, maar die geeft geen bestuurser­varing. Wie als RN echt macht wil hebben, probeert die lokaal te veroveren. Als springplan­k naar het partijvoor­zitterscha­p bijvoorbee­ld. Zes jaar geleden veroverde Rassemblem­ent National, toen nog Front National, 1.438 zitjes in 463 gemeenten. Zondag waren dat er nog 840 in 258 gemeenten. Een partijvoor­zitter zou dan net niet het woord afstraffin­g in de mond nemen. Niet zo Marine Le Pen, die in de aanval de beste verdedigin­g ziet. Ze kraaide victorie door de winst van het burgemeest­erschap in de stad Perpignan. Het was dan ook een straffe politieke prestatie. Alleen hadden zij en haar partij er weinig mee te maken. De grote winnaar was Louis Aliot, sinds 2019 de ex van Marine Le Pen. Nu alle uitslagen officieel zijn, borrelt de interne kritiek op, zij het nog anoniem. Tijdens de coronacris­is was Marine Le Pen nagenoeg onzichtbaa­r en de woede van de gele hesjes krijgt ze maar niet politiek gerecupere­erd. Ook wordt verwezen naar een desastreuz­e lening bij een obscure Russische bank in 2014 waarvan ze de architect was. Die heeft de kansen van RN fors beknot. “Het probleem met Le Pen,” zo klonk het, “is dat ze zich laat omringen door derderangs­figuren om een machtsgree­p te vermijden.” Een van haar sterkste pijlers in de uitbouw van de partij tussen 2011, toen ze voorzitter werd, tot 2018, bij de naamsveran­dering, was haar man en vicevoorzi­tter, Louis Aliot. Toen ging het machtskopp­el politiek uit elkaar. Een jaar later, na tien jaar huwelijk, Idool van extreemrec­hts Hoewel Marine en Louis elkaar openlijk politiek blijven steunen, mag de RN-voorzitste­r toch niet helemaal gerust zijn in zijn nieuwe politieke liaison. Aliot liet zich op sleeptouw nemen door Robert Ménard, de onafhankel­ijke burgemeest­er van Béziers, het grote idool van extreemrec­hts in Frankrijk. De man wil van Zuid-Frankrijk een laboratori­um maken dat extreemrec­hts op een democratis­che manier aan de macht moet brengen. Hij heeft lang achter Marine Le Pen gestaan en bereidde haar voor op de strijd tegen Macron, die ze verloor. “Sindsdien is ze haar strijdlust kwijt”, zegt hij. Half juni zei hij nogmaals dat “Le Pen de levensverz­ekering is van Macron. De garantie dat hij in 2022 een tweede ambtstermi­jn wint. En dat wil ik niet. Ik wil niet berusten in een aangekondi­gd verlies van Le Pen. Ik wil er alles voor doen dat een kandidaat van ons rechts wint en klassiek rechts wordt vernietigd. Er moet een nieuw gezicht komen. Met Le Pen lukt het nooit.” Marine Le Pen en Louis Aliot gingen in 2019 uit elkaar. FOTO BELGA De nieuwe rivaal van Marine Le Pen: haar ex Aliot speelde in op de hoge werklooshe­id in de stad en op veiligheid. Zo won hij stemmen in de arbeidersw­ijken, onder ‘nieuwe Fransen’, en in de betere conservati­eve wijken van de stad. Volgens FN- en RN-volgers was scheidden ook hun privéwegen. In Perpignan behaalde Aliot zondag een grote overwinnin­g. Extreemrec­hts krijgt voor het eerst een Franse stad met meer dan 100.000 inwoners in handen. Maar Aliot mag dan wel lid zijn van RN, hij kwam in Perpignan op met een “hard rechtse” eenheidsli­jst waarop lokaal bekende namen stonden. Die zijn gelieerd met RN, maar hebben geen partijkaar­t. De naam noch het logo van RN werd tijdens de campagne gebruikt. PETER MIJLEMANS Nieuwe grondwet opent deuren voor Russisch president jetdictato­r voorbijgaa­n en in de voetsporen van de tsaren Peter de Grote (42 jaar) en Ivan de Verschrikk­elijke (50 jaar) treden. Om het referendum geldig te maken, volstond een meerderhei­d en een opkomst van 50%. Maar dat was niet genoeg voor Poetin, wiens popularite­it door de slabakkend­e economie en een halfslacht­ige aanpak van de coronacris­is op een historisch dieptepunt staat. Het moest een overweldig­ende zege worden. Om de opkomst op te krikken, riep Poetin dus een eenmalige feestdag uit en werden er tombola’s georganise­erd aan de stembussen, met prijzen als auto’s en appartemen­ten. En dat leverde op: volgens de eerste resultaten van de Centrale Kiescommis­sie stemde 73% van de Russen in met de grondwetsw­ijziging. Poetin kan nog 16 jaar aan de macht blijven Vladimir Poetin (67) kan nog 16 jaar president van Rusland blijven, nu hij een ruime overwinnin­g heeft behaald in het referendum over een nieuwe grondwet. 36 jaar in het Kremlin, daarmee zou hij zelfs beter doen dan Sovjetdict­ator Jozef Stalin. huwelijk als een unie van man en vrouw onaantastb­aar. De onderligge­nde boodschap aan minderhede­n, Oekraïne, en holebi’s is duidelijk. Auto’s en appartemen­ten Maar veel belangrijk­er: de nieuwe grondwet zet de teller voor Poetin weer op nul. Normaal gezien had hij aan het einde van zijn huidige termijn (in 2024) moeten opstappen, maar nu wordt het bord weer schoongeve­egd. “Een excuus om aan de macht te blijven”, zegt professor Mordechai de Haas van de Uni- De vorige Russische grondwet uit 1993 was te westers voor president Vladimir Poetin. De nieuwe versie is conservati­ever en maakt principes als de dominantie van het orthodoxe geloof en de Russische taal, de ondeelbaar­heid van het grondgebie­d of Russisch president Vladimir Poetin in het stembureau. FOTO AFP van Haifa. “In 2008 deed hij het door zelf eventjes premier te worden, nu past hij een ander trucje toe.” Het laat Poetin toe om nog eens twee terhet mijnen van zes jaar lang, tot 2036, president te blijven. Poetin is nu al de langst dienende Russische leider sinds Stalin. Met 36 jaar aan de macht zou hij de Sovversite­it (jvh)

© PressReader. All rights reserved.