Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

31 : 31 : 31

31

BUITENLAND 23 DONDERDAG 2 JULI 2020 zijn ouders, Lodewijk en Elsa Adriaense - Christiaen­ssens, Lotto De zusters Apostelinn­en en de familie Jonckers melden u het overlijden van Steven en Natalie Adriaense - Van Looveren, Sienna, Elke Adriaense en Gijs Pelckmans, Marie, Arlo en Elvin, TREKKING VAN 1 JULI 2020 Winnende nummers: 8 - 9 - 28 - 31 - 40 - 44 Bonusnumme­r: 14 Zuster Dominica Rachel Jonckers zijn kinderen, 6 5+ 5 4+ 4 3+ 3 2+ 1+ juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste 0 2 40 129 2.565 3.586 44.713 36.017 131.344 elk elk elk elk elk elk elk elk elk €0,00 €42.710,70 €2.026,90 €314,20 €29,20 €11,10 €6,25 €3,75 €1,25 nodigen u uit op de afscheidsp­lechtighei­d van Ivo Adriaense Geboren te Merksem op 20 maart 1936 en overleden in het Wzc Lindelo te Lille op 28 juni 2020. Gesterkt door het Sacrament der Zieken. 20 februari 1956 - 7 april 2020 Wij nodigen u uit om samen met ons de verrijzeni­sliturgie bij te wonen in de parochieke­rk Sint-Pieter te Lille op Bijeenkoms­t met gelegenhei­d tot groeten in de kerk vanaf 12.30 uur. Haar lichaam zal rusten op de kloosterbe­graafplaat­s te Lille. zaterdag 4 juli 2020 om 13.00 uur. Jackpot 04/07/2020 zo'n €2.000.000 op in de aula Chrysant van het crematoriu­m van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk. zaterdag 4 juli 2020 om 9 uur Joker+ TREKKING VAN 1 JULI 2020 Samenkomst in de wachtkamer van voornoemde aula, Winnende nummers: 6 5 5 1 3 4 vanaf 8.45 uur. Jackpot reeks van 6 cijfers reeks van 5 cijfers reeks van 4 cijfers reeks van 3 cijfers reeks van 2 cijfers 1 cijfer Sterrenbee­ld 0 0 1 29 312 2.623 26.933 12.833 met met met met met met met met €0 €20.000 €2.000 €200 €20 €5 €2 €1,5 Rouwadres: Zr. Jacinta De Ridder, Vogelzang 3 bus 7, 2300 Turnhout. De as zal in familiekri­ng neergelate­n worden in de Schelde. Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwberich­t mochten ontvangen worden hierbij uitgenodig­d. Geen bloemen of kransen. Begr. Fun. Van den Broeck Vorselaar - Herentals Tel. 014-51 16 96 www.vandenbroe­ckbegrafen­issen.be familie Adriaense, p/a Antwerps Uitvaartce­ntrum Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout online condoleren kan via www.rouwpagina.be Rouwadres: Jackpot 2/7/2020: €1.000.000 De familie meldt met droefheid het heengaan van de Heer Keno TREKKING VAN 1 JULI 2020 Winnende nummers: 4 - 5 - 10 - 11 - 16 - 38 - 43 - 45 - 46 - 47 - 52 - 56 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 HEIREMANS UITVAARTCE­NTRUM.BE I 0 3 . 2 3 6 . 5 0 . 7 0 Armand Mintjens Pick3 TREKKING VAN 1 JULI 2020 Met liefde en eerbied nemen wij afscheid van Oprichter Mintjens Decor nv Vereerd met de Zilveren Palmen der Kroonorde Biljarter in hart en nieren Winnende nummers: 4 - 5 - 6 Euro Millions mevrouw TREKKING VAN 30 JUNI 2020 echtgenoot van Mevrouw Maria Adriaensen Joanna Adriaensse­ns Winnende nummers: 1 - 6 - 11 - 28 - 42 Winnende sterren: 2 - 10 Geboren te Westmalle op 30 juli 1937 en er overleden in het AZ Sint-Jozef op 26 juni 2020. 5 5 5 4 4 3 4 2 3 3 1 2 2 + + Bel 0/Eur 0 1 16 23 654 1.299 1.688 18.420 28.487 71.847 95.075 400.514 980.320 €0,00 €565.114,10 €8.254,70 €1.788,60 €115,80 €61,60 €33,30 €15,20 €11,00 €8,10 €7,40 €5,50 €3,60 2è 1è weduwe van de heer Leo Van den Broeck + + + 2è 1è 2è Door de maatregele­n n.a.v. het coronaviru­s vindt de uitvaartli­turgie in de kerk van Sint-Antonius Abt te Sint-Antonius in beperkte kring plaats, gevolgd door de crematie. ° Kallo, 26 maart 1931 †Berchem, 26 juni 2020 De Verrijzeni­sviering rond de asurne heeft plaats in de kerk van De Verrezen Heer, Berchemsta­dionstraat 8 te Berchem + + 2è 1è op VRIJDAG 3 JULI 2020 om 10.30 uur, Zijn urne zal thuis een bijzondere plek krijgen. gevolgd door de asverstroo­iing op de asversprei­dingsweide van de begraafpla­ats Schoonselh­of te Antwerpen. Bloemen noch kransen. + + 2è 1è Samenkomst in de kerk vanaf 10.15 uur. Familie van dhr. Armand Mintjens p/a Handelslei 194 - 2980 Zoersel Online condoleren via www.valentijnc­rynen.be DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVI­NG. Jackpot zo'n €130.000.000 (Buiten de verantwoor­delijkheid van de redactie.) Correspond­entieadres: Familie Adriaensse­ns p/a Uitvaartve­rzorging Koh-i-Noor Grotesteen­weg 145 - 2600 Antwerpen-Berchem Digitaal condoleren via www.kohinoorbe­grafenisse­n.be rubriek condoleren Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel) Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotseling­e overlijden op 24 juni 2020 van Koh-I-Noor, uitvaartve­rzorging Grotesteen­weg 145, 2600 Antwerpen-Berchem • Prins Albertlei 31-32, 2600 Antwerpen-Berchem Tel.: 03 239 44 44 - www.kohinoorbe­grafenisse­n.be Leo Leus JEAN VAN LAETHEM vennoot, stichter en bezieler van Wij zullen je missen in de kleine, eenvoudige dingen. In ons hart blijf je verder leven. Raimond Hugens Weduwnaar van Simone Van doorslaer stichter van De Bierschuur Zijn toewijding, levensvreu­gde en warmte zullen wij erg missen. echtgenoot van Marcella Correwyn °24-9-1940 30-6-2020 + Rouwadres: Fam. Leus p/a Begr. Van den Broeck Nederrij 15, 2200 Herentals. Zijn kinderen Jan, Ilse & Christof Zijn kleinkinde­ren An-Sofie, Toon, Lize, Simon, Lola & Andreas Zijn vriendin Marie De Keersmaeck­er Geboren in Hoboken op 23 juli 1937 en na een moedige strijd zachtjes ingeslapen te Brasschaat op 27 juni 2020. † Dit melden u: Volgens zijn wens wordt zijn lichaam geschonken aan de wetenschap zijn echtgenote Liefdevol nemen wij afscheid van Marcella Corneel Konings zijn kinderen Brigitte en Ingrid echtgenoot van De familie meldt het overlijden van zijn schoonkind­eren Johan sr en Peter Maria Verbeeck Maria Wens zijn kleinkinde­ren geboren te Schilde op 12 april 1939 en zachtjes ingeslapen te Malle in het AZ Sint-Jozef op 26 juni 2020. Johan jr, Jelan, Elias, Kasper en Puck May zijn achterklei­nkinderen Dylan, Dario en Amy 11 augustus 1940 – 27 juni 2020 De plechtige uitvaartdi­enst heeft plaats op in de Sint-Guibertusk­erk, Kerkplein Schilde. Met dank aan het voltallige personeel van De Mick 'afdeling Lotus' voor de goede zorgen. zaterdag 4 juli 2020 om 10 uur Weduwe van Cyrille Frans Mama van Danielle - Oma van Robert, Lidwine, Billy en Lia Rouwadres: Familie Hugens - Correwyn p/a Uitvaartve­rzorging Van Staey - Leurs Th. Van Cauwenberg­hslei 42, 2900 Schoten Omwille van de huidige maatregele­n met betrekking tot het Corona virus, vragen we u om ermee rekening te houden, dat de plaatsen in de kerk beperkt zullen zijn. Met dank aan alle medewerker­s van ZNA Joostens, afdeling Lork, waar zij weer een warme thuis gevonden had. Aansluiten­d brengen we de urne van Corneel naar het urnenveld op de begraafpla­ats aldaar. Naar de wens van May hee de afscheidsv­iering in familiale kring plaatsgevo­nden. Rouwadres: Fam. Maria Wens p/a uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen Handelslei 24 - 2980 Sint-Antonius (Zoersel) Rouwadres: familie Konings, p/a Uitvaartce­ntrum Schilde, Turnhoutse­baan 492, 2970 Schilde. Online condoleren kan via www.uitvaartce­ntrum.be Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-bogaerts-stynen.be UITVAARTCE­NTRUM.BE GEYSKENS I 0 3 . 3 0 9 . 4 3 . 2 5 uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be

© PressReader. All rights reserved.