Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

38 : 38 : 38

38

30 SPEL DONDERDAG 2 JULI 2020 PL. IN SCHOTLAND EIGEEL VLAKTEMAAT LAMSLEER OPVOEDER WACHTHUISJ­E BIJ EEN HALTE HOOFDZAKEL­IJK WAARNEMEND CLOWN STRELING EUROPEAAN GELIJK FILE DWAASHEID BOZE GEEST 1 GOED ZO KNOFLOOKSA FIETS VENSTERSLU­ITING GETAL VOGEL ROT VIERKANT GOED! MEELPRODUC­T ZIGEUNERGR­OEP POST LUIAARD PARACHUTIS­T LETTER OUDERRAAD PAS STUDEREN LAP BESTEK 8 DURFAL LATER WALGVOGEL KAMEELGEIT TROPISCHE VETPLANT ONBEKENDE FAMILIELID GRAAD NAAKT WINDRICHTI­NG PROJECTIEP­LAATJE SLEE GRAVURE KNAAGDIER DICHT GELADEN DEELTJE ETMAAL IN DE LENTE GRIEKSE LETTER BIJWOORD GEWAS THEORIE EDELGAS LIVREIKNEC­HT VAN DUN RIJSHOUT KRUISEN 7 WIN 100 LOSSE NAAD VOORMALIGE SPAANSE MUNT LEDIGE RUIMTE HEVEL RAAD WIN FOR LIFE-BILJETTEN MISTIG EB DRANK UITROEP BIJWOORD UITBOUW AAN EEN HUIS OPWEKKENDE STOF PIEPSCHUIM HEEL INSTEMMING WAT RONDHOUT IEDEREEN 3 BEZITTELIJ­K VNW. NOOT ONAANZIENL­IJK WINDSTREEK OFFERTAFEL AFGOD DEEL V. E. KACHEL SCHAAP VERNIS KRACHTIGE ONTKENNING VLEK SPIJS DRUKKEN Win 100 Win for Life-biljetten van de Nationale Loterij! VERVUILDE MIST 100 kansen om levenslang €2.000 per maand te winnen. HEELAL WINNAARS, OPLOSSINGE­N EN EXTRA PUZZELS NU OP GVA.BE/PUZZELS SUF 6 AANDUIDING VOOR VIER HALSOVERKO­P STRIJDPERK Wedstrijd t/m 5-07-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ 6022 EUFORIE SPAANSE UITROEP €1/SMS EB OF VLOED verzonden/ontvangen AVONDPARTI­J -18 loterij. LOONSCHAAL EINDSIGNAA­L FOTOGRAFIS­CHE TERM DOELPUNT VIS GROOTMOEDE­R NIET EVEN MAMA LIDWOORD PAPA ZIN ADELLIJKE VOOR EENSGEZIND­HEID BEDRIJFSRE­STAURANT GEESTIGHEI­D VANWEGE SOORT ZOUT GEVEL 5 IN BEZIT NEMEN DRANK INDIVIDUAL­I TEIT DEEL V. E. KACHEL BORDSPEL BLOEM HET BINNENSTE BEVEL GOKBEWIJS VOGEL TOCHT ZIJDEN STOF WOESTIJNBR­ON ZANGER COURANT SLIPJE TOILETART IKEL NEVEL HET BENAUWD KRIJGEN SCHIL OPSMUK SPAANSE BORRELHAP VERLEGENHE­ID GRIEKSE LETTER GEHOORZAAL KIER EENHEID VAN WEERSTAND OVER ZEEVOGEL 4 ROMMEL VAARTUIG RUND VOEGWOORD ACHTERVOEG­SEL MOE MIJ SNEEUWHUT IN ELKAAR FUTLOOSHEI­D BEVEL 2 KOFFERGORD­EL GELEIACHTI­GE STOF © DENKSPORT PUZZELBLAD­EN SMS sleutelwoo­rd 6022 het gevonden naar het nummer (1€/SMS verzonden/ontvangen) of bel met uw vast telefoonto­estel naar 0905 23 045 (2€/oproep) SMS sleutelwoo­rd 6022 het gevonden naar het nummer (1€/SMS verzonden/ontvangen)

© PressReader. All rights reserved.