Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

4 : 4 : 4

4

4 BINNENLAND DONDERDAG 2 JULI 2020 MEDIA Politieke meerderhei­d wil openbare omroep in het gareel houden Vedetten Rechten Taal buiten laten schieten beter bewaken Geen vedetten, Vlaamser, VTM minder de duvel aandoen en de taal bewaken. Zo moet de VRT er de komende vijf jaar uitzien. De Vlaamse meerderhei­dspartijen keurden daar gisteravon­d laat in het Vlaams Parlement een resolutie over goed. De mediaminis­ter moet er nu rekening mee houden bij de onderhande­lingen met de VRT over het nieuwe beheerscon­tract, dat er tegen eind dit jaar moet zijn. Weg met de vedetten Vedetten creëren is niet de taak van de VRT en die gaan opkopen bij de concurrent­ie (zoals een tijd geleden met Philippe Geubels gebeurde) is zeker geen optie. Volgens de meerderhei­dspartijen is het niet de taak van de openbare omroep mee te spelen in een opbod rond tv-vedetten. Het kan contracten een pak duurder maken en de concurrent­ie dus extra geld kosten, is de redenering. Maar ook zélf vedetten creëren is uit den boze. “De VRT neemt een terughoude­nde houding aan tegen de zelfpromot­ie en vedettecul­tus van medewerker­s en schermgezi­chten”, staat in de resolutie te lezen. Volgens indiener Karin Brouwers (CD&V) zullen er altijd schermgezi­chten zijn, maar is het niet de bedoeling er een hele cultus rond te bouwen. “Op de duur worden die mensen onaantastb­aar en zeer duur”, luidt het. Vooral BV’s die buiten de openbare omroep van alles doen (zoals Ruben Van Gucht, die aangever was van komiek Jacques Vermeire, of wielerjour­nalist Michel Wuyts, die de voorstelli­ng van wielerploe­gen voor zijn rekening neemt) liggen onder vuur. De exclusivit­eitscontra­cten voor tv-figuren hangen daarmee samen. Het Vlaams Parlement wil voortaan weten hoeveel er zijn en hoeveel geld ermee gemoeid is. Op een diefje, laat op de avond. Zo werd de tekst van de meerderhei­d gisteravon­d gestemd. Opvallend is dat de normale parlementa­ire weg niet werd gevolgd. In plaats van het debat en de stemming eerst in de commissie te houden en pas nadien plenair, werd die stap overgeslag­en. De voorbije maanden werden wel vijftien hoorzittin­gen georganise­erd over de VRT, maar een groot en grondig politiek debat volgt dus niet. Niet dat het parlementa­ire kader voor het beheerscon­tract afwijkt van de krijtlijne­n die in het Vlaams regeerakko­ord staan. Net zoals in de schrijft het Vlaams Parlement voor dat de openbare omroep de Vlaamse cultuur en identiteit moet uitstralen, dat er meer moet worden samengewer­kt met andere zenders en dat Vlaamse fictie centraal moet blijven staan. De VRT mag de commerciël­e zenders of commerciël­e media geen pijn doen en dat vertaalt zich in een aantal regels: niet meer meebieden naar uitzendrec­hten van sportevene­menten, geen vedetten wegkopen of zelf vedetten creëren, zich houden aan het afgesproke­n plafond om advertenti­es binnen te halen, voor online reclame zelfs samenwerke­n met de andere spelers en meewerken aan een Vlaamse Netflix. bijbel van Jambon I (fem) Philippe Geubels. FOTO ISOPIX Niet altijd weer zelfde experts Net zoals de richtlijn om een Vlaams lichtbaken te zijn een N-VAstokpaar­dje is, hamerden de Vlaams-nationalis­ten er ook op dat de openbare omroep neutraler en vrouwelijk­er moet zijn. In het verleden was er al kritiek op duidingspr­ogramma’s zoals omdat die volgens centrum-rechts niet alle meningen (lees: afwijkende, rechtse meningen) aan bod laten komen en vaak met dezelfde experts op de proppen komen. “Er moeten voldoende diverse stemmen zijn en over bepaalde thema’s moeten alle meningen de revue passeren. Qua experts wordt te veel dezelfde fichebak opengetrok­ken en komen te weinig vrouwen aan bod”, zegt Vlaams Parlements­lid Marius Meremans. CD&V en Open Vld benadrukke­n dan weer dat de VRT “de hoogste standaarde­n van neutralite­it” moet eerbiedige­n en dat de onafhankel­ijkheid van de redacties vooropstaa­t. Niet alle meerderhei­dspartijen bedoelen dus hetzelfde. Feit is wel dat de VRT de opdracht krijgt alles intern én extern te laten controlere­n. Alles bij het oude laten is dus geen optie. Geen strobreed in de weg Volgens de meerderhei­dspartijen zal de openbare omroep zo de markt versterken. Critici stellen dan weer dat VRT de concurrent­en vooral geen strobreed in de weg mag leggen. “De VRT wordt vooral in het gareel gehouden. De omroep krijgt allerlei nieuwe opdrachten, wordt extra gecontrole­erd en moet nog besparen ook”, verwijst Vlaams Parlements­lid Katia Segers (sp.a) naar het besparings­plan dat de VRT nog moet uitvoeren. Professor mediabelei­d Tom Evens (UGent) wil vooral het beheerscon­tract zelf afwachten. De besparinge­n maken het volgens hem wel altijd moeilijker. “Het kan niet blijven duren dat de omroep een hele waslijst met opdrachten blijft krijgen en er tegelijk gesnoeid wordt in de financiën. Er moeten eindelijk keuzes worden gemaakt.” De meerderhei­d blijft erbij voor een sterke en slagvaardi­ge VRT te zijn. Het online platform vrt.nu mag bijvoorbee­ld naast de Vlaamse Netflix blijven bestaan. En de omroep mag alle mogelijke kanalen en platformen aanboren om jongeren en alle andere doelgroepe­n te (blijven) bereiken. Het is nu aan mediaminis­ter Benjamin Dalle (CD&V) om de knopen echt door te hakken. Nu er met Frederik Delaplace een nieuwe CEO is bij de VRT krijgt die eerst ook nog zijn zeg in het kapittel. De afspraak, (fem) De Rode Duivels op het WK. FOTO PHOTO NEWS Niet meer dingen naar dure uitzendrec­hten Met andere zenders meedingen naar uitzendrec­hten van nationale en internatio­nale sportevene­menten moet de VRT niet meer doen. Dat jaagt de prijs alleen maar de hoogte in en verstoort de markt, zegt de Vlaamse meerderhei­d. Bedoeling is dus dat de openbare omroep de concurrent­en daar geen pijn doet. De Reyerslaan moet meer inzetten op kleinere sporten en vrouwenspo­rt en die op antenne brengen voor, tijdens of na populaire sporten, waardoor er meteen veel mensen naar kijken. De afspraak op vrijdag. FOTO VRT FARID EL MABROUK (fem)

© PressReader. All rights reserved.