Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

40 : 40 : 40

40

WINEEN KRUISWOORD­RAADSEL HORIZONTAA­L 1 5 deel van de dag innerlijk gehalte bolgewas afkondigin­g omkijken niet geslaagd rivier in Siberië met name (afk.) ingenieur (afk.) volgorde schuifbak in andere woorden tenen mand griezelig bedrog tasto solo (afk.) hoewel por voltooid lidwoord expeditie in Afrika verovering ongerepte jonge vrouw scheutig landscheid­ing ongeveer 3,14 op die manier zangnoot mij individual­iteit vrouw van Adam tijdperk deel van een mast sluwe streek van bepaald metaal muziekfilm­pje label kippenprod­uct paardrijsc­hool projectied­oek 10 11 20 27 37 47 13 14 16 23 IWATCH SERIES 5 GPS 17 24 34 42 18 26 21 28 38 22 25 29 31 40 50 59 32 36 44 41 45 49 58 51 60 52 55 56 VERTICAAL 1 9 27 Oled Retina, 324 x 394 pixels touchscree­n Batterij van 18u Tot 50 meter waterbeste­ndig Notificati­es: oproepen, berichten, e-mail, sociale netwerken Bevat gezondheid­sapps, analyse van de slaap, navigatie...  Keniaanse stad vinger serveerger­ei bevel slee dik en plomp cursusperi­ode uit de weg mooi voorstelle­n vurig bewonderaa­r eens band (Engels) donkerblau­we kleur in trek ontdoen van kookvocht apotheek vierhandig zoogdier in iemands voordeel elektronis­ch bericht tv- programma zeer aangenaam stommeling zaadje lofdicht gordel in orde kopergravu­re overdreven uiting van aarzeling 2 12 3 4 13 33 5 15 6 7 18 8  19 36 30 41 35 46  39 43 48 50 53  54 57 58  1 2 3 4 5 6 7 8 9 www. shop.be 10 11 12 13 14 15 De onderstaan­de woorden zijn in alle richtingen in het rooster verborgen. Vind ze en vorm met de overgeblev­en letters het 17 18 19 20 21 16 sleutelwoo­rd. 23 24 25 22 27 28 29 30 31 26 Heb je het sleutelwoo­rd gevonden ? SMS het gevonden sleutelwoo­rd naar het nummer of met uw vast telefoonto­estel naar 6022 0905 23 032 32 33 34 35 (€1/sms verzonden/ontvangen) BEL (€ 2/oproep) 36 37 38 39 VAKMANSCHA­P VRACHTSCHI­P PLATFORM REDERIJ REPUTATIE SCHEEPSWER­F TEAK UITHARDING HULPSPANT IJZER INVESTERIN­G KIELBALK KRAAN MACHINEKAM­ER CONSTRUCTI­E DEKPLAAT DRIJVEN DUTTER ELEMENTEN HUID BEDRIJFSTA­K BINNENVAAR­T BOUWSTELLI­NG BRANCHE BREEUWHAME­R BULBSTEVEN 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 51 2 R G B E D R IJ F S T A K K H B M T 56 57 58 E N N V N E V IJ R D I F U V R R R 59 60 M I E A T D U T T E R L R D A O E A R T K A E T U L E P A I A N F M K E N M A R N B W S C U V S C T A CRYPTOGRAM 1 2 3 4 5 E T E A L IJ A S P H H N T T H A H HORIZONTAA­L 1 Een visje dat vloeibaar wordt? (5) Zie er goed uit, kijker! (3) Donkere planeet. (5) Half snoepje van de politie? (3) Supergemee­n, die elite. (9) Gemakkelij­k voedsel. (5) Weer een snel insect. (3) Een bestaansho­ekje. (3) 4 N S M N P L P A T R E Z IJ A E L W 6 7 6 7 8 I E E S K E N S S N A A R K T P U 11 12 H V L C E T C O N S T R U C T I E 13 8 9 10 C N E H D H U I T H A R D I N G E VERTICAAL 1 Op die schotel zit een vlekje. (8) Vroeger was dat lof. (3) Reis keurig met dit visgerei. (7) Met lucht doen ontploffen. (8) Bent u 'n erfelijkhe­idsdrager? (3) Gedenk een aantal met vreugde. (4) Doorzichti­g voor drinkers. (4) 2 A I C A I T B U L B S T E V E N R 3 4 5 11 M S O P F G N I L L E T S W U O B 9 12 13 10 Winnaars, oplossinge­n en e Winnaars, oplossinge­n en exxttrraa ppuuzzzzee­llss oopp hgbvval.. bbee//ppuuzzzzee­llss OPLOSSINGE­N VAN WOENSDAG 1 JULI LOS DE SUDOKU OP EN WIN 150 SUBITO’S 1 2 KRUISWOORD­PUZZEL CRYPTOGRAM HORIZONTAA­L 1 5 10 12 KA S S L A P Z AGR E B L CIJFERCODE I O E S K I G EMS K K N T M L A K I J E A K E N E E I L E E R E E RN E T S E N A T U U R 6 groenvoer, steekvlam, gevat, dar, treinstel 8 9 oor, D 1 4 R A M V E VERTICAAL 1 2 3 6 7 A D B L A G R SMS EN HET UIT HET GELE KADER naar of BEL met uw vast telefoonto­estel naar DONDERDAG CIJFER goed, valken, ene, via, toilet, 4 10 raar, set, 5 11 groeve, mul N E M A N K E U L C L A U S V I L A (bv. DONDERDAG 1) H U P M I E L A T N D 6022 3 5 1 6 3 O N A F S C H I L G O (€1/sms verzonden/ontvangen) T E L E R G O D B S T ME E S T A N I E T E R S I D E B E T 7 9 1 3 2 6 5 8 4 0905 23 540 P V O 6 4 3 9 5 8 2 7 1 (2 euro/oproep) E 5 2 8 4 7 1 9 6 3 8 1 2 6 9 7 3 4 5 Vul de cijfers van 1 t/m 6 in elk blok, elke kolom en elk rijtje in. PRIJSWOORD­ZOEKER 3 5 4 8 1 2 6 9 7 DONDERDAG 25 JUNI 6022 Wedstrijde­n t/m 05- 07-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be 9 6 7 5 3 4 8 1 2 BOULEVARD 4 3 9 1 6 5 7 2 8 2 8 6 7 4 3 1 5 9 €1/SMS -18 verzonden/ontvangen Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ 1 7 5 2 8 9 4 3 6 6 4 8 9 2 7 5 3 1 2 1 9 3 8 1 8 7 1 4 6 5 9 7 1 4 3 5 2 6 8 2 5 3 8 1 6 7 9 4 5 6 2 7 7 2 3 2 9 6 7 4 1 8 5 4 8 6 1 5 9 3 7 2 7 2 6 2 51 9 8 7 4 5 1 7 2 8 3 6 4 9 8 9 5 3 6 1 4 2 7 8 1 9 3 5 4 2 4 52 8 7 6 2 5 4 8 9 1 3 1 3 4 7 9 2 8 5 6 9 4 3 6 3 5 3 6 1 9 6 4 7 2 5 3 8 1 6 8 1 3 7 1 9 6 1 7 5 8 4 3 2 9 6 3 8 2 9 6 1 7 5 4 7 2 4 4 9 8 3 4 6 7 9 8 1 3 6 5 4 2 2 3 1 4 5 8 6 7 9 4 5 6 2 9 7 8 1 3 4 5 1 2 5 4 6 9 28 3 5 4 9 3 7 2 1 6 8 6 1 3 5 8 9 4 2 7 1 7 5 8 3 7 8 3 5 9 7 8 2 7 6 1 4 9 3 5

© PressReader. All rights reserved.