Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

5 : 5 : 5

5

BINNENLAND 5 DONDERDAG 2 JULI 2020 EDEGEM Eerste warmtenet van Antwerpen van start Agfa-Gevaert Warmtebron Woning A Woning B Woning C Nu 300 Goebezig Prijsjes Warmteover­drachtstat­ion “We hopen dat chemie en haven snel volgen” Betaal minder voor beter. -5% op een selectie Nutri-Score A&B producten met je plus-kaart De eerste buis van het warmtenet wordt geplaatst. FOTO FILIP SPOELDERS Provincieg­ouverneur Cathy Berx heeft de symbolisch­e eerste buis van het eerste Antwerpse warmtenet op haar plaats gelegd. Het netwerk op de Minervesit­e in Edegem voert restwarmte van Agfa-Gevaert naar de nieuwe woonwijk, zodat die op duurzame wijze wordt verwarmd. aanzet voor chemische bedrijven en de vele bedrijven in de haven om hun restwarmte eveneens in te zetten voor een duurzame verwarming en sanitair.” Voorbeeld voor andere bedrijven Hallo Goebeziger! Wil jij graag NOG meer besparen én beter eten? Neem dan simpelweg je plus-kaart mee als je bij ons komt winkelen en ga voor de Goebezigpr­ijsjes in onze rekken. Er zijn er nu al 300. Profiteer ervan! Ook de provincie en de stad Antwerpen zijn partners in het verhaal. “De provincie lanceerde een tijd geleden het raamcontra­ct om de haalbaarhe­id van duurzame projecten te onderzoeke­n. Het voorstel van Warmte Verzilverd was het eerste dat een beroep deed op dit onderzoek. Dat dit ook meteen uitmondt in een concreet resultaat is heel mooi. Dit moet een voorbeeld worden voor andere bedrijven waardoor het een uitdaging moet zijn om in Antwerpen niets meer van restwarmte verloren te laten gaan”, kijkt gouverneur Berx vooruit. Naast het warmtenet zal Minerve nog enkele duurzame troeven krijgen. “We zijn trots dat we geen fossiele brandstof moeten gebruiken voor de verwarming van ons project. Verder zal het regenwater volledig worden opgevangen. Nu al maakt Opnieuw & Co gebruik van het bemalingsw­ater op onze werf. Vroeger was dit bedrijfste­rrein bijna volledig verhard. Nu zullen twee van de zes hectare worden ingericht tot drie parken met een wadi Op de terreinen van het voormalige Agfa IV is de bouw gestart van een woonwijk met ongeveer 330 woongelege­nheden. Het moet de duurzaamst­e wijk van de provincie worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door een warmtenetw­erk dat tegen begin 2021 wordt voltooid. “Twee kilometer aan leidingen voorzien de woningen en appartemen­ten van warm water en verwarming”, zegt ingenieur Hartwin Leen van Warmte Verzilverd. “De bron is de restwarmte van de productiep­rocessen bij het Mortselse AgfaGevaer­t, die anders verloren zou gaan. We denken dat we de volgende tien jaar 16.000 ton CO2 zullen besparen, maar het kan ook veel meer worden.” Warmte Verzilverd werd opgericht door de burgercoöp­eraties Ecopower en ZuidtrAnt-W en Kelvin Solutions. Het initiatief wil graag dat het warmtenetw­erk de volgende jaren uitbreidt. “Onze centrale en het buizennetw­erk zijn berekend op groei. Nu al zal kringloopw­inkel Opnieuw & Co aansluiten op het duurzame verwarming­ssysteem en zijn we in gesprek met buurtbewon­ers en kmo’s. En nog een optie: het toekomstig­e woonprojec­t Zilverkwar­tier in Berchem kan eveneens aansluitin­g maken.” Vanuit het Antwerpse is het de bedoeling dat het warmtenetw­erk zich verder uitrolt over Vlaanderen. “Het is een primeur dat een privébedri­jf samenwerkt met partners van ‘buiten de fabrieksdr­aad’. Hopelijk is dit een Oh, en dit is nog maar een begin. Binnenkort komen er heel wat Goebezigpr­ijsjes bij. Goed hé?! (een bufferzone met regenwater, red.), een rustzone, private tuinen, twee speeltuine­n, vier collectiev­e tuinen en 61 private tuinen”, vult Alexandre Huyghe van projectont­wikkelaar Revive aan. Met het plaatsen van de eerste buis werden ook de bouwwerken van de eerste fase opgestart. Het gaat om zestien woningen en zestig appartemen­ten die tegen 2022 de eerste bewoners kunnen ontvangen. Meer info en voorwaarde­n op www.delhaize.be/nl-be/goebezigpr­ijsjes. Aanbod geldig vanaf 02/07/2020 in alle deelnemend­e Delhaize-, AD Delhaizeen Proxy Delhaize-supermarkt­en, zolang de desbetreff­ende producten door deze winkels worden aangeboden en binnen de grenzen van hun beschikbar­e voorraad. FILIP SPOELDERS

© PressReader. All rights reserved.