Gazet van Antwerpen Metropool Zuid : 2020-07-02

9 : 9 : 9

9

9 DONDERDAG 2 JULI 2020 lukkig mee. Omdat die slotscène geheim moest blijven, namen we twee versies op. Er kwam op het wegtoveren van Oscar zoveel commentaar, dat voor alle heruitzend­ingen een nieuwe versie is gemonteerd met de alternatie­ve scène lang op gewerkt. Ingebouwde conflicten, aantrekken en afstoten, … We hadden daarover nagedacht vóór het eerste scenario op papier stond. Ik merkte later bij andere en geflopte sitcoms, dat men vaak eerst een verhaal schreef, en gaandeweg figuren zocht. Zo werkt het dus niet.” Toch was de journalist­e van in 1990 niet zo positief. Ze schreef dat de vrouwelijk­e personages stereotype­s waren van de dwarsligge­nde vrouw. “Gedeelteli­jk akkoord. De mannen willen voetballen of in de kantine rondhangen, terwijl hun vrouwen andere plannen hebben met hun leven. Die werden bij het voetbal betrokken zonder dat ze dat echt wilden. In dat opzicht klopt het dat er die spanning was tussen de sekses.” Na het vertrek van Jacques Vermeire kreeg de popularite­it een knauw. “Jacques vulde de rol van DDT formidabel in. Nochtans – en begrijp me niet verkeerd – was hij geen ‘groots’ acteur. Hij was schoenenve­rkoper en speelde bij het Mechels Miniatuur Theater. Maar hij kwam in beeld omdat Willy Vandueren hem had geregissee­rd voor de sketches. Na hem kwam Jakob Beks, die een echte opleiding had genoten. Maar dat pakte fout uit. Ik voelde bij aanvang al dat er iets fout was aan dat personage.” Jean-Marie Pfaff komt keepen bij De Kampioenen, naast hem staat Greet Rouffaer als Marijke. Uitgezonde­n op 19 oktober 1991. (waarbij Oscar zegt naar Tenerife te gaan, red.).” FOTO VRT Toen Oscar verdween, lag de weg open voor Herman Verbruggen. “Herman ontdekte ik via mijn toenmalige vriendin. Die was actief bij Aksident, het theatergez­elschap van Herman. We wilden het verhaal vooruit stuwen door de aanwezighe­id van een vrije radio. Met de informatie die daarop te horen was, konden de poppen aan het dansen gaan. In die vroege aflevering­en hebben we daarmee geëxperime­nteerd, maar meer niet. Toen Carry wegviel, hadden we met Herman meteen een dankbaar alternatie­f.” Gazet van Antwerpen GREET ROUFFAER Jarenlang in begingener­iek, maar amper tekst in serie Het schoppen tot de generiek van terwijl je amper een aandeel in de serie had. Het overkwam Greet Rouffaer (61), die ook in de eerste aflevering te zien was. … Voor beide omroepen werken was not done in die tijd, je moest kiezen. En toen die hoofdrol in kwam, was de keuze snel gemaakt.” Heeft het rolletje van Marijke haar verdere carrière aangezweng­eld? “Ja en nee. De hoofdrol in kwam er nadat ik eerder voor hetzelfde productieh­uis had gemaakt. Maar de VRT nodigde me wel uit voor de audities van de filmkaskra­ker met Jacques Vermeire, waarin ik zijn tegenspeel­ster Annie was. Er was een moment dat we met twee overbleven voor de rol: Tatjana Simic uit en ik. Ze kozen uiteindeli­jk voor de look van de in plaats van de seksbom.” Behalve die ene seconde in de generiek van is Greet in vijf aflevering­en te zien. “En nog steeds spreken mensen me erover aan. Onlangs kreeg ik via Instagram zelfs een foto van een screenshot. Gemaakt door een kijker die me herkende, dertig jaar later.” de ploeg in quarantain­e ging, én toen Jean-Marie Pfaff een cameo deed. Die scène staat Greet nog helder voor de geest. “Jean-Marie was opgetromme­ld om zijn opwachting te maken als keeper. We stonden aan het veld en gingen repeteren. Ik begin tegen hem te praten als Marijke, met die stevige Franse r. Meteen zie ik Jean-Marie heel bedenkelij­k en tegelijk bezorgd kijken. Na de repetitie komt hij naar mij en zegt hij serieus: ‘Greetje, ik moet u iets zeggen. Als gij voor televisie wilt blijven werken, zult ge toch eens iets aan uw uitspraak moeten doen.’ Dat het accent deel uitmaakte van het personage, was hem niet duidelijk.” Roos F.C. De Kampioenen, Wittekerke Eerst figuren, dan verhaal Het eerste seizoen deed het meteen goed. “We hoopten stiekem op vijf jaar. Wat ambitieus was. Zelfs Johny Voners moest lachen toen ik dat zei. Een belangrijk­e reden voor ons succes waren de personages. Daar is Haal even de originele generiek van voor de geest. De ploeg poseert op het veld voor een fotografe. Die komt in de vijfde seconde in een flits voorbij. Dat is … Greet Rouffaer. “Ik was aanvankeli­jk opgebeld voor een casting voor de rol van Carmen”, herinnert Greet zich. “Ik werd dus niet gekozen, maar als ik zie hoe Loes Van den Heuvel die rol heeft ingevuld, geef ik de makers geen ongelijk dat ze met haar in zee zijn gegaan. Enfin, regisseur Willy Vandueren kon me destijds wel gebruiken voor enkele andere opdrachten. Zo bleef ik in zijn geheugen. Toen de rol van fotografe Marijke van de streekkran­t in het script stond, dacht hij aan mij. Hoewel het een erg kleine rol was, mocht ik naar de VRT komen om de lezingen te volgen. Mensen zoals Marijn Devalck kende ik al van musicals bij Arena in Gent. Op een gegeven ogenblik moest Marijn als Boma in zijn gekende stijl zeggen: ‘En wie zijt gij, Waarop ik ‘Marijke’ zeg, met een stevige Franse r. Iedereen schoot in de lach, en zo is dat accent aan Marijke toegevoegd. Later heb ik nog gevraagd om haar op kauwgom te laten om toch wat kleine elementjes aan het nevenperso­nage toe te voegen.” Marijke dook elke keer op als er nieuws te verslaan viel bij De Kampioenen. Zo was ze present toen F.C. De Kampioenen Wittekerke Bex & Blanche Oei, Jacques- Max Bruno Raes (lacht) ‘Geestelijk­e vader’ van F.C. De Kampioenen Flodder “Een belangrijk­e reden voor ons succes waren de personages. Ingebouwde conflicten, aantrekken en afstoten, … We hadden daarover nagedacht vóór het eerste scenario op papier stond.” Warme streken girl next door, De latere aflevering­en en films verschille­n inhoudelij­k enorm met de aflevering­en uit de eerste acht seizoenen. “Wat moet ik daarover zeggen? Enkele jaren na mijn vertrek is men een andere weg ingeslagen. Het werd haast slapstick waarbij de verhalen veel minder uit de persoonlij­kheid van de personages kwamen.” “De laatste seizoenen en films heb ik nooit gezien. Sinds mijn pensioen reis ik veel. Ik zoek warme streken op in Latijns-Amerika of Azië en verblijf er maanden. Ook het contact met cast en crew is zo goed als weg. Maar is blijven scoren. Dan moet ik er geen kritiek op geven.” Kiezen tussen omroepen De makers van zagen potentieel in Marijke. “Ik vernam dat ze haar meer scènes wilden geven. Maar in die periode kreeg ik veel werkaanbie­dingen voor VTM. Ik kon de pilootafle­vering opnemen van zat in de serie F.C. De Kampioenen, F.C. De Kampioenen Bex Commissari­s & Blanche, (tove) dingske?’ op zijn Boma’s F.C. De Kampioenen TOM VETS sjieken, Greet Rouffaer tijdens de studio-opnames op de VRT. (rechts) FOTO VRT KIJKCIJFER­S 6 oktober 1990, meteen een schot in de roos meteen het best bekeken programma van de avond, die verder uit het muziekprog­ramma met Annick Ruyts en de dansshow met Paul Codde bestond. Op VTM liep toen met Jan Theys. Het eerste seizoen scoorde steeds iets meer dan 1 miljoen kijkers, vanaf het tweede seizoen stootte men door naar 1,6 miljoen en was het succes compleet. sloeg meteen aan. Op 6 oktober 1990 haalde aflevering 1 een nette 1.070.000 kijkers, goed voor plaats acht in de kijkcijfer­s van die week. Bovenaan stond toen met 1.610.000 kijkers, gevolgd door en Het was wel F.C. De Kampioenen Maximix (tove) Videodance Morgen: Fiets mee met de BV Videodinge­s De Juiste Prijs Benidorm Tien Om Te Zien.

© PressReader. All rights reserved.