Mar­ti­ne Gel­ders

Voor de ver­mis­te Si­grid Dor­maels

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

De toen 36-ja­ri­ge Si­grid Dor­maels uit Sint-Trui­den werd voor het laatst ge­zien op 14 fe­bru­a­ri 2008 in Ol­men. Ze pak­te die dag haar kof­fers en ver­trok in een be­stel­wa­gen, sa­men met al haar die­ren. Sinds­dien ont­breekt elk spoor. In 2013 werd wel een in­ten­sie­ve zoek­ac­tie ge­hou­den in de tuin van haar ex-vriend, met wie ze sa­men­leef­de, hoe­wel de re­la­tie op sprin­gen stond. De po­ging le­ver­de ech­ter geen con­cre­te re­sul­ta­ten op. Mar­ti­ne Gel­ders, Si­grids moe­der, wacht sinds­dien naar ei­gen zeg­gen “nog el­ke dag en el­ke nacht” bij haar smartpho­ne, “ho­pend op dat ene ver­los­sen­de te­le­foon­tje”.

FO­TO BELGA

Si­grid Dor­maels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.