Eric Ge­ijs­bregts

Voor de ver­mis­te Nat­ha­lie Ge­ijs­bregts

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - AN­NE­LIES ROOSE

Al bij­na 28 jaar is ze ver­mist, zijn doch­ter Nat­ha­lie Ge­ijs­bregts. Op dins­dag­och­tend 26 fe­bru­a­ri 1991 werd het toen tien­ja­ri­ge meis­je rond 7.30 uur ont­voerd aan een bus­hal­te in Leef­daal, ver­moe­de­lijk door een vijf­ti­ger in een grij­ze Toyo­ta. Ge­von­den werd ze nooit, en haar va­der Eric Ge­ijs­bregts gaat er in­tus­sen ook van uit dat dit nooit meer zal ge­beu­ren. Toch gaat hij elk jaar, op de ver­jaar­dag van haar ver­dwij­ning, naar die plek in Leef­daal. “Ik heb zelf nooit te kla­gen ge­had over de in­zet van po­li­tie en jus­ti­tie”, zei hij gis­te­ren. “Toch stap ik mee, om ie­der­een te steu­nen die zich wél in de steek ge­la­ten voelt.”

BELGA FO­TO

Nat­ha­lie Ge­ijs­bregts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.