Scho­lie­ren fui­ven in fluo­hes­je

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND - (ma­wo)

Om een zicht­baar­heids­ac­tie van het di­s­trict in de­ze don­ke­re da­gen in de kij­ker te zet­ten, vond de vier­de edi­tie van de Fluo­f­uif plaats. In aan­we­zig­heid van Ta­ma­ra Hey­nen (CD&V), dis­tricts­sche­pen van On­der­wijs, gin­gen 250 leer­lin­gen van de laat­ste graad van het ba­sis­on­der­wijs in fluo­hes­je uit de bol.

FO­TO W&F

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.