ZO 11/11

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

Veld­lo­pen in Me­che­len Jeugd­mas­cot­te Spi­ke van de Vlaam­se At­le­tiek Fe­de­ra­tie ver­wacht zon­dag aan pro­vin­ci­aal sport- en re­cre­a­tie­cen­trum De Nek­ker in Me­che­len van­af 12u jon­ge lo­pers. Naar­ge­lang de leef­tijd wordt er ge­lo­pen over ver­schil­len­de af­stan­den tij­dens de­ze 18de Gro­te Prijs Veld­lo­pen van Me­che­len. Je hoeft geen lid te zijn van een at­le­tiek­club om deel te ne­men.

FO­TO FRBE

Kle­ren keu­ren in Sint-An­dries.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.