DO 15/11 - ZO 25/11

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - IL­SE DEWEVER

Voe­ding en ge­zond­heid On­der de vlag ‘Ge­zond-tijd’ staat de twaalf­de Week van de Smaak van­af don­der­dag tien da­gen lang stil bij de the­ma’s voe­ding en ge­zond­heid. Is ge­zon­de voe­ding een nieu­we hy­pe of van al­le tij­den? En wel­ke ge­zon­de voe­dings­pro­duc­ten heb­ben an­de­re cul­tu­ren te bie­den? Tijd dus voor ver­ha­len, proe­ve­rij­en, le­zin­gen en work­shops her en der in Vlaan­de­ren. Op 19 no­vem­ber tus­sen 6.30u en 9.30u kan je in Ant­wer­pen-Cen­traal ge­nie­ten van een ge­zond ont­bijt dank­zij Week van de Smaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.