Omar Sou­ley­man, sha­ken­de sjeik uit Sy­rië

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - ZA 17/11 (gj)

| DE RO­MA | BORGERHOUT | WWW.DEROMA.BE

Omar Sou­ley­man is niet uit­slui­tend zan­ger op Sy­ri­sche trouw­fees­ten. Sinds het suc­ces van zijn sin­gles We­nu We­nu en War­ni War­ni en een sa­men­wer­king met Björk speelt hij op gro­te fes­ti­vals zo­als Puk­kel­pop. Op zijn jong­ste al­bum flirt de sha­ken­de sjeik zelfs met tech­no. De Ro­ma laat hij op­war­men door de ori­ën­taal­se groo­ves van Phoe­ni­ci­an Dri­ve en Drift­bui, een Ant­werp­se dee­jay met Turk­se roots. Borok­ov Borok­ov ver­zorgt de af­ter­show.

FO­TO KAREL HEMERIJCKX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.