Sint komt aan wal op het Ei­land­je

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - ZO 18/11 (id) ZA 17/11 (id)

| HEEL BEL­GIË | WWW.DAGVANDEAMBACHTEN.BE

Pot­ten­bak­ken, mu­ziek­in­stru­men­ten ma­ken of kof­fie bran­den: in de goe­de din­gen des le­vens steekt de ziel van een am­bachts­man. Tij­dens de Dag van de Am­bach­ten zet­ten ate­liers in het he­le land hun deu­ren open. In Geel kan je naar een man­den­ma­ke­rij, in He­ren­tals naar een boek­bin­der en in Nij­len naar een brou­we­rij van streek­bie­ren. Her en der wor­den de­mon­stra­ties ge­or­ga­ni­seerd, zo­als bij de Ant­werp­se taxi­der­mist Sir-Arthur.

| EI­LAND­JE | ANT­WER­PEN | WWW.ANT­WER­PEN.BE

De Sint meldt dat hij op za­ter­dag 17 no­vem­ber om 13.30u met de stoom­boot uit Span­je aan­komt aan het Ver­bin­dings­dokWest­kaai. Daar wordt Sin­ter­klaas ver­wel­komd door Bart Pee­ters en bur­ge­mees­ter Bart De We­ver. Om 13.45u be­geeft de Sint zich met zijn ge­volg in de rich­ting van de Han­ze­ste­den­plaats via de Na­po­le­on­kaai, de Nas­sau­brug en de Oos­ten­de­kaai. Wan­neer de goed­hei­lig man aan het MAS ar­ri­veert, spreekt hij er rond 14.45u de kin­de­ren toe.

FO­TO BELGA

FO­TO GIL PLAQUET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.