100 jaar Wa­pen­stil­stand: se­re­ne her­den­kin­gen én feest­ge­druis

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - (id)

A War Re­qui­em:

we­reld­cre­a­tie van een nieuw werk van de Vlaam­se An­ne­lies Van Pa­rys met het Bel­gi­an Na­ti­o­nal Or­ches­tra en Col­le­gi­um Vo­ca­le Gent (10/11, deSingel).

Dis­tor­ti­on, a Hymn to Li­ber­ty:

Dirk Bros­sé, Jef Ne­ve en Fre­de­rik Si­oen com­po­neer­den sa­men één werk voor de her­den­king van de Eer­ste We­reld­oor­log. Het con­cert wordt uit­ge­voerd in het Me­mo­ri­al Mu­se­um Pas­schen­dae­le 1917 (10/11, Zon­ne­be­ke).

de be­ken­de ac­teur uit Wit­se ver­telt in de kerk van Gin­der­bui­ten een ver­haal dat ge­ba­seerd is op waar­ge­beur­de Kem­pen­se oor­logs­fei­ten (10/11, Mol).

Hu­bert Da­men:

His­to­ri­sche evo­ca­tie:

met 85 or­kest­le­den, 150 koor­le­den en 20 pi­pers her­leeft in Geel de Groote Oor­log mid­dels een klank- en licht­spel (10/11 en 11/11, SintDimp­na­kerk).

The Ar­med Man:

in Me­che­len voe­ren vijf ko­ren de vre­des­mis van de Brit­se com­po­nist Karl Jenkins uit. Te­ge­lijk wor­den oor­logs­beel­den ge­pro­jec­teerd (11/11, SintRom­bouts­ka­the­draal).

Nostal­gi­sche ker­mis:

de ont­la­ding van het ein­de van WOI wordt in pol­der­dorp Lil­lo op­ge­roe­pen met een nostal­gi­sche ker­mis met au­then­tie­ke spie­gel­tent (10/11).

100jaar­wa­pen­stil­stand.be, 2014-18.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.