JEFF COOPMANS “Heel Ant­wer­pen komt sa­men in Knok­ke”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - (grvr)

Jeff Coopmans (37) woont sa­men met zijn vriend al ja­ren op het Ant­werp­se Zuid. Drie jaar ge­le­den kocht hij een ap­par­te­ment in Knok­ke. “Om­dat het zo mak­ke­lijk be­reik­baar is”, zegt Jeff, die in het da­ge­lijk­se le­ven met Cas­ca­de een ei­gen merk van arm­ban­den heeft. “We rij­den om on­ze hoek de Ant­werp­se Ring op, ne­men ver­vol­gens de Ken­ne­dy­tun­nel en dan de E34. Als er geen ver­keer is, zit­ten we min­der dan een uur la­ter in Knok­ke. Pro­beer dat maar eens met pak­weg Mid­del­ker­ke. Dan ben je veel lan­ger on­der­weg.” “Wat Knok­ke nog zo spe­ci­aal maakt, is dat wer­ke­lijk al­les op wan­del­af­stand is. Al­les wat een groot­stad als Ant­wer­pen heeft – van kle­ding­win­kels over res­tau­rants tot trai­teurs – heb je in Knok­ke in nau­we­lijks tien mi­nu­ten stap­pen. Bo­ven­dien is Knok­ke met voor­sprong de le­ven­dig­ste kust­ge­meen­te. Veel vrien­den heb­ben er net als wij een ap­par­te­ment­je. En ze­ker in het week­end lijkt het soms wel als­of heel Ant­wer­pen sa­men­komt in Knok­ke. Dat is prach­tig om te zien.”

Groot ter­ras

Het ap­par­te­ment van Jeff en zijn vriend is klein en ge­zel­lig in­ge­richt. Maar het is voor­al het ter­ras, qua op­per­vlak­te net zo groot als het ap­par­te­ment zelf, dat het ver­schil maakt. “We heb­ben ook nog een ap­par­te­ment­je op Ibi­za. Daar zit­ten we nog va­ker. Maar als we in Bel­gië zijn, zit­ten we so­wie­so elk week­end op ons ei­gen pri­vé­ter­ras­je in Knok­ke om te pro­fi­te­ren van de zon.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.