Praet lan­ger bij Samp­do­ria

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voetbal -

Samp­do­ria heeft het con­tract van Dennis Praet open­ge­bro­ken tot 2021. Vol­gens Ita­li­aan­se me­dia kan Praet, in­clu­sief bo­nus­sen, voort­aan tot 2 mil­joen eu­ro bru­to per jaar op­strij­ken, waar­door hij de op een na best­be­taal­de spe­ler uit de ge­schie­de­nis van Samp­do­ria is. Al­leen An­to­nio Cas­sa­no ver­dien­de ooit meer. Tot ju­ni van dit jaar kon Praet via een af­koop­clau­su­le voor 26 mil­joen eu­ro wor­den weg­ge­kocht, maar een der­ge­lij­ke op­tie zou in zijn hui­dig con­tract niet meer prij­ken. De 24-ja­ri­ge mid­den­vel­der, aan zijn der­de sei­zoen be­zig in Ge­nua en sinds kort weer Ro­de Dui­vel, is sinds vo­rig sei­zoen een on­be­twist­ba­re hoek­steen van de ploeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.