Kies lo­kaal

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand - Pa­trick Vin­cent

W ij heb­ben to­taal niks te­gen Mia van Gor­ki. Top­lied en over de do­den niets dan goeds, zelfs als ze af­kom­stig zijn uit het Gent­se. Ne

me quit­te pas van Jac­ques Brel? Bij­na on­ver­be­ter­lijk, een te­rech­te we­reld­hit van on­ze meest ico­ni­sche hoofd­ste­de­ling. Ploeg­s­teert van Het Zes­de Me­taal? Zéér aan­grij­pen­de bal­la­de. Dat den­ken we toch, want we heb­ben nog al­tijd niet ver­staan waar het over gaat; een boe­ren­epos over land­bouw­ma­chi­nes, ont­ha­rings­pro­duc­ten en pa­ro­chie­pries­ters in de diep­ste kroch­ten van de West­hoek, dur­ven we te gok­ken. De­ze drie ever­greens heb­ben twee din­gen ge­meen: Kom­mer en kwel. Bo­ven­dien haal­den ze in de voor­bije zes­tien jaar (net als Twee Meis­jes van Ray­mond van het Groe­ne­woud) min­stens twee keer de eer­ste plaats in de Bel­pop 100 van Ra­dio 1, de lijst van de bes­te Bel­gi­sche lied­jes al­ler tij­den, ge­ko­zen door de luis­te­raars (blijk­baar een wee­moe­di­ge ben­de). De 17de edi­tie van Bel­pop 100 wordt van­daag li­ve uit­ge­zon­den van­uit Fri­tuur Num­ber One in de Ant­werp­se Hoogstraat en gis­te­ren maak­te Ra­dio 1 de tien kans­heb­bers op de ze­ge van dit jaar al be­kend. Daar­voor kunt u van­daag nog steeds on­li­ne stem­men. De vier ex-win­naars staan op­nieuw in de lijst van de tien top­fa­vo­rie­ten, maar wij wil­len plei­ten voor een to­ta­le ommezwaai. En daar­om dit gra­tis stem­ad­vies. Kies lo­kaal. Een Ant­werp­se edi­tie ver­dient een Ant­werp­se ze­ge­praal. De man­nen van dEUS heb­ben jam­mer ge­noeg het na­deel dat ze met twee lied­jes ge­no­mi­neerd zijn (Suds & So­da en In­stant Street) en de fans hun stem­men zul­len ver­de­len. La­ten we daar­om stem­men voor écht le­ven in de brou­we­rij: The­re Will be

no next Ti­me van The Kids, dé Ant­werp­se oer­groep, be­kend van New York tot To­kio en van de Bre­da­baan tot de Ab­dij­straat. Lu­do Ma­ri­man heeft in de se­ven­ties waar­schijn­lijk het lijf van Maria van Fri­tuur Num­ber One nog door den bak ge­sleurd op een of an­de­re punk­fuif in het stad. Hij ver­dient dat. So co­me on!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.