Man in le­vens­ge­vaar na aan­rij­ding door vracht­wa­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand - (dvd)

In Merk­sem is vrij­dag­och­tend een man le­vens­ge­vaar­lijk ge­wond ge­raakt bij een aan­rij­ding door een vracht­wa­gen. Het slacht­of­fer, een man van 56 uit Ne­der­land, werd aan­ge­re­den door een vracht­wa­gen die ach­ter­uit aan het rij­den was. Het on­ge­val deed zich voor bij Cle­a­ning Thys nv, een fir­ma op de Vaart­kaai die zich spe­ci­a­li­seert in het rei­ni­gen van vracht­wa­gens en be­stel­wa­gens. Vol­gens Wim Mul­der, ma­na­ger bij Cle­a­ning Thys, had de man de vei­li­ge zo­ne ver­la­ten en kwam hij pal ach­ter een traag ach­ter­uit­rij­den­de vracht­wa­gen te­recht. En­ke­le aan­we­zi­gen heb­ben nog ge­roe­pen dat hij uit de weg moest gaan, maar het was te laat. De dienst slacht­of­fer­hulp van de po­li­tie stond de ge­tui­gen bij. De fir­ma gaat be­kij­ken hoe zul­ke on­ge­val­len in de toe­komst ver­me­den kun­nen wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.