Ja­ri­ge Na­ta­lia doet zich­zelf nieu­we vriend ca­deau

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Vrijuit -

Na­ta­lia vier­de gis­te­ren haar 38ste verjaardag met een In­st­agram-foto van zich­zelf en haar nieu­we vriend Frederik Binst. “Dank voor al­le ver­jaar­dags­wen­sen, maar van­daag is de­ze man mijn groot­ste en meest be­geer­de ca­deau”, al­dus Na­ta­lia. De foto da­teert wel­licht van het ver­jaar­dags­con­cert dat Na­ta­lia een maand ge­le­den in de Lot­to Arena gaf. Toen haal­de ze Binst even op het po­di­um, maar nie­mand die wist dat het haar vriend was.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.