Gazet van Antwerpen Wass & Dender : 2019-06-08

WEEKEND : 10 : 10

WEEKEND

WWEEKEND 10 8, 9 en 10 juni 2019 Antwerpse professor Dirk Van der Cruysse brengt topcollect­ie onder de hamer Met pijn in het hart brengt Dirk Van der Cruysse zijn collectie bijbels naar het veilinghui­s. “Het zijn boeken waarin mensen écht geloofden en die onze wereld vormden”, zegt de Antwerpse professor Frans en geschieden­is. de geschieden­is. Ik heb nooit bijbels gezocht van na 1750. Dan veranderde de wereld en kreeg de Heilige Schrift een andere betekenis. In mijn bijbels heeft de wereld echt geloofd.” Zijn oudste bijbels zijn vijfhonder­d jaar oud. “Natuurlijk droom je van een Gutenberg uit 1454, maar die komen niet op de markt of zijn voor musea en miljonairs”, weet Van der Cruysse. De twee bijbels die hij het meest koestert, zijn Nederlands­talige exemplaren die in Antwerpen zijn gedrukt, bij Van Liesvelt in 1534 en bij Vorsterman in 1542. Jaren voor Plantijn met zijn boeken de markt inpalmde. België krijgt planeet in ander zonnestels­el cadeau België heeft voortaan een eigen exoplaneet, een planeet in een ander zonnestels­el. Ons land krijgt de een gasreus cadeau van de Internatio­nal Astronomic­al Union (IAU), met meer dan 13.500 profession­ele leden de grootste internatio­nale organisati­e voor astronomen. IAU bestaat honderd jaar en daarom kent het elk land van de wereld een exoplaneet toe in een poging mensen aan het denken te zetten over onze plek in het universum en de manier waarop buitenaard­se beschaving­en naar de aarde zouden kijken. De planeet met de codenaam HD49674B ligt in het sterrenbee­ld Auriga en lijkt op Neptunus. Ze heeft een massa 31,783 keer groter dan die van de aarde en heeft amper 4,9 dagen nodig om een baan rond zijn ster af te leggen. Een echte naam heeft de planeet nog niet. Volgens hoogleraar sterrenkun­de Leen Decin van de KU Leuven is het een optie om het brede publiek over de naam te laten stemmen. Dirk Van der Cruysse is tachtig geworden. Veertig jaar lang bouwde hij zijn waardevoll­e collectie bijbels op. Omdat zijn erfgenamen geen bijzondere interesse toonden, heeft hij de knoop doorgehakt: zijn collectie is vanaf vandaag te bezichtige­n in het Brusselse veilinghui­s Arenberg en komt er volgende zaterdag onder de hamer. “Ik volg de veilingen in binnenen buitenland nog nauwgezet op en stel gelukkig vast dat een nieuwe generatie toch nog belangstel­ling heeft voor boeken met eeuwigheid­swaarde. Ik hoop dat ze er evenveel plezier en kennis uit puren als ik”, zegt Dirk Van der Cruysse, die in 2004 op emeritaat ging als professor Frans cultuur en letteren aan de Universite­it Antwerpen. Zijn specialite­it is Louis XIV en de wereldse zeventiend­e eeuw, maar als collection­eur verloor hij zijn hart aan veel oudere bijbels. Dirk Van der Cruysse Professor Frans en geschieden­is “Natuurlijk droom je van een Gutenberg uit 1454, maar die komen niet op de markt of zijn voor musea en miljonairs.” (hnb) Bijbels uit de hele wereld Iss-ruimtestat­ion vanaf 2020 open voor toeristen Het Amerikaans­e ruimtevaar­tagentscha­p NASA geeft vanaf volgend jaar toeristen en bedrijven de toestemmin­g het internatio­nale ruimtestat­ion ISS te gebruiken tegen betaling. Het agentschap wil zich financieel losmaken van het station. “NASA opent het internatio­nale ruimtestat­ion voor commerciël­e mogelijkhe­den”, kondigt Jeff Dewitt, financieel directeur van het Amerikaans­e agentschap aan. “NASA zal tot twee korte missies van private astronaute­n per jaar toestaan”, verduideli­jkt Robyn Gatens, een kadermedew­erkster van NASA die verantwoor­delijk is voor het beheer van het ISS. Het verblijf kan tot dertig dagen duren. Per jaar zouden zo tot een dozijn privéastro­nauten aan boord van het ISS kunnen verblijven. De astronaute­n zullen uitsluiten­d de ruimte in gebracht worden door de twee bedrijven die ruimtecaps­ules voor NASA ontwikkele­n: Spacex met de capsule Crew Dragon en Boeing, dat de Starliner bouwt. Christelij­k agnosticus FRANK HEIRMAN (blg) www.arenbergau­ctions.com FOTO'S ARENBERG AUCTIONS Vakantiepl­an** JKP* vakantie Geniet van je aan een gunsttarie­f. LENEN BIJ MEVROUW LEEMANS IS LENEN BIJ EEN VRIENDIN 5,95% Als kredietgev­er en -makelaar, meer dan 30 jaar ervaring! Leemans Kredieten nv, Herentalse­baan 145a, 2100 Deurne Openingsur­en: ma-do: 9u tot 20u, vrij: 9u tot 18u, za: 10u tot 13u All-in Hypotheek Aankoop met notariskos­ten 03 325 90 48 www.leemanskre­dieten.be Verlaagde tarieven 5,95% ! Vakantiepl­an voor je *Het jaarlijkse kostenperc­entage (JKP) : looptijd van 12 maanden. (vaste maandelijk­se terugbetal­ing **lening op afbetaling jaarlijkse debetrente­voet: 5,95%), voor een tarief ! surf voor jouw 128,95 euro van 1500 euro met een De zal bedragen, voor een totaal terug te Bel of Let op, geld lenen kost ook geld. betalen bedrag van 1547,40 euro. Lening om de eindfactuu­r van je vakantie te betalen.