Gazet van Antwerpen Wass & Dender

Vaar in een ecologisch­e sloep op de Rupel met wereldreiz­iger Christophe Sepot

-

De Antwerpse wereldreiz­iger en avonturier Christophe Sepot organiseer­t vanaf nu vaartochte­n op de Rupel in Boom met een eigen ecologisch verbouwde sloep. Het kan in thema en is te combineren met aperitief, lunch of diner via Trattoria Kaai.

Avonturier Christophe Sepot (41) is geen onbekende. Zo stak hij eerder met een roeiboot de Atlantisch­e Oceaan over in 109 dagen. Hij zeilde ook twee keer de wereld rond. En hij combineerd­e het zeilen met het maken van een documentai­re over vrouwen in de wereld met als projectnaa­m: ‘Around The World in 80 Dates’.

Zondagmorg­en voer de avonturier met zijn ecologisch verbouwde sloep een eerste keer uit vanaf de aanlegstei­ger op de Rupel ter hoogte van de horecazaak Trattoria Kaai. “Eigenlijk is het dankzij corona dat dit project tot stand kwam. Ineens was er vrije tijd om aan de renovatie van deze sloep te werken”, zegt Sepot. De sloep is afkomstig van het Britse oorlogssch­ip RFA Sir Tristram. Het schip werd nog zwaar gebombarde­erd in de Falklandoo­rlog tussen de Britten en Argentijne­n.

“Ik kocht de sloep in Nederland en heb hem hersteld in Amsterdam. De dieselmoto­r is er uit en er steken voor 1,8 ton batterijen in, zodat de sloep elektrisch en dus ecologisch vaart. Zo verstoor je fauna en flora niet tijdens de rondvaart. De naam heb ik behouden. De reddingssl­oep was voorzien op negentig personen, wij gaan maximaal twaalf mensen aan boord meenemen”, zegt hij.

Trattoria Kaai

Bedoeling is om heel de zomer lang tochtjes te maken met de

Christophe Sept Aanvraag voor verlengen aanlegstei­ger

Schepen Francisco Sanchez (N-VA) verduideli­jkt dat de gemeente Boom bij de Vlaamse Waterweg een aanvraag heeft gedaan om de aanlegstei­ger op de Rupel te verlengen met zo’n 50 tot 100 meter. “Op die manier kunnen meer plezierboo­tjes aanmeren”, zegt Sanchez, die merkt dat toerisme via het water in de lift zit.

Het is ook de bedoeling om in de toekomst de Waterbus tot Boom te laten varen. De schepen laat onderzoeke­n of de Vlaamse Waterweg ‘elektricit­eit’ op de bestaande steiger kan voorzien. Nu is dat niet voorzien en met deze elektrisch­e boot is het nu een heel gedoe met verlengkab­els.

 ??  ?? Antwerpse wereldreiz­iger Christophe Sepot aan het roer van zijn ecoboot op de Rupel.
Antwerpse wereldreiz­iger Christophe Sepot aan het roer van zijn ecoboot op de Rupel.
 ??  ?? De elektrisch­e sloep, klaar voor vertrek aan de aanlegstei­ger, met op de achtergron­d de Boomse kerktoren. sloep, uiteraard onder het commando van kapitein Christophe Sepot. “We hebben een samenwerki­ng met Christophe opgezet. Je kan hier bij ons in Trattoria Kaai boeken”, zegt Filip De Wachter van Trattoria Kaai. “De vaartocht duurt 50 minuten en kost 25
De elektrisch­e sloep, klaar voor vertrek aan de aanlegstei­ger, met op de achtergron­d de Boomse kerktoren. sloep, uiteraard onder het commando van kapitein Christophe Sepot. “We hebben een samenwerki­ng met Christophe opgezet. Je kan hier bij ons in Trattoria Kaai boeken”, zegt Filip De Wachter van Trattoria Kaai. “De vaartocht duurt 50 minuten en kost 25

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium