Het Belang van Limburg

“Jongdement­ie moet een stem krijgen” Jongdement­erende Piet Benoit (62) brengt moedige getuigenis op Radio 1 bij ‘Hautekiet’

- Jo DE RUYCK

Het was een mooi en ontroerend stukje liveradio vrijdagoch­tend bij Jan Hautekiet op Radio 1. Piet Benoit (62), een man met jongdement­ie, kwam er in zijn eigen woorden getuigen over zijn ziekte. “Het was lastig, maar we zijn blij dat we het hebben aangedurfd”, zegt zijn vrouw, die hem vergezelde. “Het is belangrijk mensen met jongdement­ie zelf een stem te geven.”

HASSELT -

Hoewel hij moeilijk uit zijn woorden raakt, kwam Piet Benoit op de radio zelf vertellen over zijn aandoening, jongdement­ie. Naar schatting 5.000 Vlamingen worden voor hun 65ste getroffen door een vorm van dementie. Piet is een van hen. “Mijn man zat vroeger in de verkoop en was heel zelfstandi­g. Thuis hoefde ik eigenlijk nergens voor te zorgen. Van de klussen tot de financiën, hij nam het allemaal voor zijn rekening”, zegt zijn vrouw Myriam Vandamme. “Sinds zes jaar geleden de eerste tekenen van dementie zich manifestee­rden, is dat stelselmat­ig weggevalle­n, vooral de praktische zaken. Zich aankleden, wassen, scheren... het is nu allemaal moeilijk voor Piet. Zijn geheugen is hij niet kwijt, maar het vormen van woorden is lastig.”

Brief

Maar dat hield Piet niet tegen om zijn verhaal te doen. “Met Jan Hautekiet had ik afgesproke­n dat we hem zouden helpen en aanvullen als hij niet verder raakte”, zegt Myriam. “Maar het was wel zijn idee. Ik heb er een nachtje van wakker gelegen, maar Piet vindt het belangrijk dat mensen met jongdement­ie onomwonden voor hun ziekte uitkomen en zelf het woord nemen. Het is de beste manier om het publiek vertrouwd te maken met wat jongdement­ie is.” “Het is een beetje moeilijk”, zei Piet daar zelf over in de uitzending. “Hoe ik niks... allez, hetgeen ik kon, is weg.” Op het einde van het moeizame gesprek vertelde Piet over het moment dat de diagnose viel. “Toen ik wist dat... euh...” Myriam vulde aan: “Toen je wist dat het alzheimer was...” “Toen heb ik Myriam een knuffel gegeven. En we zeggen: samen zijn we sterk.”

Emotionele reacties

Myriam kreeg het op dat moment in de uitzending even moeilijk. “Samen zijn we sterk: dat is ook wat Piet tegen me zei toen hij de diagnose kreeg en het is sindsdien onze leidraad. We doen alles samen. Zo kwam ook de brief tot stand die hij schreef voor ‘Ik Heb Dementie’.” In dat boek staan 50 openhartig­e getuigenis­sen van mensen met jongdement­ie. Piet Benoit schreef er een van, met de hulp van zijn vrouw. “Altijd zoeken naar wat er wél nog kan, is de boodschap. Het is zeker niet stil blijven zitten bij wat er niet meer is”, schrijven ze daarin. Jan Hautekiet zelf kreeg het ook moeilijk. “Toen Myriam tranen in de ogen kreeg en Piet in haar armen sloot, was ik aangedaan. Met een krop in de keel heb ik toen de luisteraar­s maar opgeroepen hun verhalen over jongdement­ie met ons te delen”, aldus Hautekiet. Meteen na de uitzending liepen al tal van positieve en emotionele reacties binnen via de sociale media.

ikhebdemen­tie.be Piet Benoit getuigde samen met zijn vrouw Myriam over jongdement­ie op de radio: “Het was lastig, maar we zijn blij dat we het gedurfd hebben.”

 ??  ??
 ?? FOTO HBVL ??
FOTO HBVL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium