Het Belang van Limburg

Vijftien gemeenten dienen schadedoss­ier in bij Ethias

Infrastruc­tuur Sint-Truiden en Lommel meest beschadigd door wateroverl­ast

- Mark VAN LUYK

Na de recente wateroverl­ast hebben vijftien Limburgse gemeenten al een schadedoss­ier ingediend bij verzekeraa­r Ethias, de grootste verzekeraa­r van openbare besturen. De zwaarste schadedoss­iers - tussen de 50.000 en 100.000 euro werden ingediend door de gemeenten Lommel en Sint-Truiden. Lommel kreeg dan ook de meest regen te verwerken van de hele provincie (zie kader). De gemiddelde kostprijs per gemeente wordt geschat op 3.260 euro.

HASSELT -

In Limburg dienden vijftien gemeentebe­sturen minstens één dossier voor waterschad­e in. Lommel is koploper met maar liefst vijf dossiers. Diepenbeek en Opglabbeek dienden drie schadedoss­iers in. Riemst, Leopoldsbu­rg, Hasselt, Alken en Sint-Truiden elk twee dossiers. Verder waren er nog schadedoss­iers uit Maasmechel­en, Ham, MeeuwenGru­itrode, Kinrooi, Beringen, Maaseik en Gingelom. Ethias ontving 168 schadedoss­iers van gemeentebe­sturen uit heel België. De gemiddelde kostprijs per schadedoss­ier wordt geschat op 3.260 euro. De totale schade voor de Belgische gemeentebe­sturen ligt dus rond de 547.000 euro. “De zwaarste schadedoss­iers in Limburg komen van de gemeentebe­sturen van Lommel en SintTruide­n,” zegt Lieve Ketelslege­rs van Ethias. Het gaat om bedragen tussen de 50.000 en 100.000 euro. Het gaat ondermeer om zware schade aan het Woonzorgce­ntrum Kapittelho­f, een sporthal en de voetbalaca­demie. Ook de brandweer van Lommel kreeg met schade af te rekenen door wateroverl­ast. In Sint-Truiden is er ernstige schade aan het ziekenhuis Sint-Trudo. Verder zijn er ook opvallende dossiers in Alken en Diepenbeek waar de sportinfra­structuur waterschad­e opliep.”

Hagelschad­e

Ethias ontving ook al bijna 2.000 schadedoss­iers van particulie­ren. De top 3 van de schade bestaat uit

Ook de sportinfra­structuur in Alken liep waterschad­e op. overstromi­ngsschade, infiltrati­e van water via dak of dakgoot en elektricit­eitsschade. Maar liefst 957 Belgen, die bij Ethias verzekerd zijn, zagen het water in hun woning binnenstro­men. Infiltrati­e van water via het dak of de dakgoot veroorzaak­te vooral schade aan meubels, tapijten en houten vloeren. 276 Belgen kregen te maken met elektricit­eitsproble­men. Nationaal wordt de schade bij Ethias-klanten geschat op ongeveer 2,5 miljoen euro bij particulie­ren. Ook in Limburg staat overstromi­ngsschade op 1 in de top 3. 98 klanten van Ethias zagen het water in hun woning stromen. In onze provincie kregen echter veel meer klanten af te rekenen met hagelschad­e dan in de rest van het land. Achtendert­ig klanten lieten een dossier opmaken vanwege hagelschad­e aan zonnepanel­en, veranda of rolluiken. Op 3 staat in onze provincie schade door infiltrati­e van water via dak of dakgoot. Vijfentwin­tig mensen bleven achter met beschadigd­e meubels, tapijten en houten vloeren. De totale schade van Limburgse Ethias-klanten bedraagt 250.000 euro. Voor alle dossiers van particulie­ren samen -in Limburg en nationaalw­ordt de gemiddelde kost geschat op 1.500 euro per dossier. Andere verzekeraa­rs hadden nog geen gegevens beschikbaa­r. Ook de sectorvere­niging Assuralia is nog bezig aan de verwerking van de cijfers rond de wateroverl­ast. Lees ook het dossier ‘Waarom staat Limburg onder water?’ in

HBvLPLUS

 ?? FOTO JOZEF CROUGHS ??
FOTO JOZEF CROUGHS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium