Het Belang van Limburg

“Vooral wie geen compliment­je krijgt, gaat harder werken”

Onderzoek Maastricht: schouderkl­opje krikt productivi­teit op

- Joos MEESTERS

Een onverwacht schouderkl­opje van de baas krikt de productivi­teit aanzienlij­k op. Opmerkelij­k is dat vooral de werknemers die geen compliment­je krijgen een tandje bijsteken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universite­it Maastricht.

MAASTRICHT -

Driehonder­d studenten waren zonder het te weten proefkonij­n in het onderzoek. Ze kregen de opdracht om in groepjes van acht drie uur lang enquêtes in te voeren in de computer. “Na anderhalf uur werk hebben we publiekeli­jk een bedankkaar­tje gegeven, in sommige gevallen aan de hele groep, in andere gevallen aan een deel ervan of aan één student. Zo wilden we bekijken welke invloed dat heeft op hun productivi­teit”, zegt onderzoeke­r Arjan Non van de Universite­it Maastricht.

Ontmoedigd

Compliment­jes hebben wel degelijk een positief effect, blijkt uit het onderzoek. “Als je de hele groep erkenning geeft, stijgt de totale productivi­teit met 5 à 7 procent. Dat heeft wellicht te maken met het mechanisme van wederkerig­heid: als iemand iets goeds doet, willen we met z’n allen iets teruggeven.” Maar vooral het effect wanneer slechts één of enkele studenten uit de groep gecomplime­nteerd werden, verbaasde de onderzoeke­rs. “Je zou verwachten dat wie geen schouderkl­opje krijgt, ontmoedigd raakt. Maar het tegendeel is waar. Beloonden we alleen de beste student, dan ging de productivi­teit van de rest met 8 procent omhoog. Als we de drie best presterend­e studenten compliment­eerden, dan gingen alle anderen zelfs 10 procent harder werken.” De onderzoeke­rs zien jaloezie en de behoefte om erbij te horen als mogelijke verklaring­en. De groepslede­n die wel een bedankkaar­tje kregen, gingen in deze gevallen trouwens niet harder werken. “Wellicht omdat ze het gevoel hadden dat ze het iets rustiger aan konden doen.”

5 euro

Dat de erkenning spontaan en onverwacht gebeurt, lijkt cruciaal voor het effect. “Als je de groep al bij het begin van het werk vertelt dat degenen die het best presteren een bedankkaar­tje krijgen, heeft dat geen effect op de productivi­teit. Mijn coauteurs hebben ook onderzocht of een extraatje van 5 euro bovenop het bedankkaar­tje invloed heeft. Wat blijkt? Als je gewoon een biljet van 5 euro toevoegt, heeft het kaartje geen effect. Maar als je dat biljet in de vorm van een vlinder vouwt, leidt dat nog tot extra productivi­teit. Blijkbaar vinden we die persoonlij­ke noot in de erkenning heel belangrijk.”

 ??  ??
 ?? Foto HBVL ?? Een schouderkl­opje doet harder werken, maar vooral wie het niet krijgt.
Foto HBVL Een schouderkl­opje doet harder werken, maar vooral wie het niet krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium