Ex-di­rec­teur Mo­de­mu­se­um wordt Brue­gel-ken­ner in Bok­rijk

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

be­zoe­kers naar het mu­se­um te lok­ken”, zegt Igor Phil­t­jens, voor­zit­ter van Bok­rijk. Om de ex­po in goe­de ba­nen te lei­den (en dus meer be­zoe­kers en over­nach­tin­gen naar Lim­burg te lood­sen) is een spe­ci­aal pro­ject­team van drie aan­ge­steld. Met Te­ren­ja van Dijk (film- en ten­toon­stel­lings­ma­ker) als pro­ject­lei­der, kunst­his­to­ri­ca Ka­trien Lich­tert voor haar Brue­gel-ken­nis en Ken­neth Ra­mae­kers als pro­ject­coor­di­na­tor mar­ke­ting, com­mu­ni­ca­tie en pu­blieks­be­mid­de­ling. Van­af april 2019 wordt de ten­toon­stel­ling in Bok­rijk af­ge­trapt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.