Slechts 4 op de 100 bruik­ba­re da­ken heeft zon­ne­pa­ne­len

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

HASSELT - Am­per vier op de hon­derd bruik­ba­re da­ken heb­ben zon­ne­pa­ne­len. In Lim­burg wor­den de da­ken het best be­nut.

Op slechts 4,4 pro­cent van al­le ide­aal ge­le­gen da­ken lig­gen zon­ne­pa­ne­len, blijkt uit cij­fers van het Vlaams Ener­gie­agent­schap. Moch­ten die al­le­maal wor­den ge­bruikt, zou dat in to­taal 57 Gi­ga­watt aan stroom kun­nen op­le­ve­ren, bij­na 10 keer meer dan al­le be­staan­de kern­cen­tra­les sa­men. Mi­nis­ter Bart Tom­me­lein (Open Vld) blijft wel op­ti­mis­tisch over de op­mars van zon­ne-ener­gie. De doel­stel­ling om te­gen eind 2020 aan 6,5 pro­cent of 3,7 Gi­ga­watt te zit­ten, is vol­gens hem ze­ker haal­baar. “De evo­lu­tie is niet meer te­gen te hou­den.”

In West-Vlaan­de­ren ligt het klein­ste aan­tal pa­ne­len (3,8 pro­cent). Lim­burg (6,6 pro­cent) is ver­uit kop­lo­per. Antwerpen (4,6), Oost-Vlaan­de­ren (4,1) en Vlaams-Bra­bant (3,8) vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.