15.400

nieu­we jobs in de Bel­gi­sche kmo’s

Het Belang van Limburg - - NIEUWS ECONOMIE -

In het eer­ste kwar­taal heb­ben klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven in ons land 15.400 men­sen aan­ge­wor­ven. Dat blijkt uit de kmo-jo­bin­dex van HR-dien­sten­be­drijf SD Worx. De toe­na­me van 0,9 pro­cent is de groot­ste sinds 2008. De groei was het grootst in Vlaams-Bra­bant en in West-Vlaan­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.