“Dit is bier voor na het spor­ten”

AB In­Bev lan­ceert pils met min­der ca­lo­rie­ën

Het Belang van Limburg - - NIEUWS ECONOMIE - Door­drin­ker

LEU­VEN - AB In­Bev wil een nieuw doel­pu­bliek aan­bo­ren met een nieu­we pils die min­der ca­lo­rie­ën telt. Voor ‘Pu­re Blon­de’ haal­de de brou­wer de mos­terd in Au­stra­lië, waar AB In­Bev een ge­lijk­na­mig bier in de por­te­feuil­le heeft. Pu­re Blon­de komt er als apart merk. Om­dat het werd ont­wik­keld door de men­sen van het po­pu­lai­re pils­bier Ju­pi­ler, krijgt het een steun­tje via de toe­voe­ging ‘by Ju­pi­ler’.

AB In­Bev heeft al een ge­lijk­na­mig ca­lo­rie-ar­mer bier in Au­stra­lië, met een ge­lijk­aar­di­ge lay­out. “Dat de­sign heeft in­spi­ra­tie ge­le­verd”, zegt Has­se­laar Je­anJac­ques Velkeniers, top­man West-Eu­ro­pa bij AB In­Bev. Pu­re Blon­de heeft een la­ger al­co­hol­ge­hal­te (3,5%) en telt vol­gens de brou­wer 50 pro­cent min­der ca­lo­rie­ën dan de ge­mid­del­de Bel­gi­sche pils. Het bier is het re­sul­taat van een lan­ger brouw­pro­ces en van een an­de­re gist­stam dan die van Ju­pi­ler, een die be­ter de sui­kers om­zet, legt Velkeniers uit. Bij de voor­stel­ling don­der­dag klonk het dat het bier zich richt tot de Belg met een ac­tie­ve le­vens­stijl, kort­weg de pils voor na het spor­ten. Pu­re Blon­de is lich­ter en een be­te­re door­drin­ker, heet dat.

AB In­Bev wil al lan­ger meer al­ter­na­tie­ven aan­bie­den voor meer con­sump­tie­mo­men­ten. De al­ge­me­ne bier­con­sump­tie daalt, en ze­ker die van pils. Ver­schil­len­de brou­wers rich­ten daar­om steeds meer hun pij­len op al­co­hol­vrij of al­co­hol­arm bier. Pu­re Blon­de komt en­kel op de Bel­gi­sche markt, naast het be­staan­de Ju­pi­ler-gam­ma dat on­der meer een pils met la­ger al­co­hol­ge­hal­te be­vat. De brou­wer vreest niet dat Pu­re Blon­de op de ver­koop van de Ju­pi­ler­mer­ken zal we­gen. Het bier wordt in eer­ste in­stan­tie in Leu­ven ge­brou­wen en niet in Ju­pil­le.

Voor het de­sign heeft een Au­stra­lisch bier in­spi­ra­tie ge­ge­ven

Jean-Jac­ques VELKENIERS

FOTO HBVL

Jean-Jac­ques Velkeniers, de Has­selt­se top­man West-Eu­ro­pa bij AB In­Bev.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.